Oscylatory

Dział Oscylatory powstał dzięki uprzejmości i współpracy BRE FOREX ECN.comparic breforex[tabs slidertype=”left tabs”]
[tabcontainer]
[tabtext]ACCELERATION (ACC)[/tabtext]
[tabtext]BALANCE OF POWER (BOP)[/tabtext]
[tabtext]BOLLINGER OSCILLATOR – OSCYLATOR BOLLINGERA (BOS)[/tabtext]
[tabtext]CHAIKIN A/D OSCILLATOR (ChAD) [/tabtext]
[tabtext]CHAIKIN A/D OSCILLATOR (ChO)[/tabtext]
[tabtext]CHANDE’S MOMENTUM OSCILLATOR (CMO)[/tabtext]
[tabtext]DETRENDED PRICE OSCILLATOR (DPO)[/tabtext]
[tabtext]FORCE INDEX (FI)[/tabtext]
[tabtext]INTRADAY MOMENTUM INDEX (IMI)[/tabtext]
[tabtext]MOMENTUM (MTM)[/tabtext]
[tabtext]MOVING AVERAGE CONVERGENCE DIVERGENCE (MACD)[/tabtext]
[tabtext]MOVING AVERAGE CONVERGENCE DIVERGENCE OSCILLATOR (MACDO)[/tabtext]
[tabtext]PERCENTAGE VOLUME OSCILLATOR (PVO)[/tabtext]
[tabtext]PRICE OSCILLATOR – OSCYLATOR KURSU (POS)[/tabtext]
[tabtext]QSTICK INDICATOR (QSTK/QStick)[/tabtext]
[tabtext]RATE-OF-CHANGE (ROC)[/tabtext]
[tabtext]RELATIVE STRENGTH INDEX (RSI)[/tabtext]
[tabtext]RELATIVE VOLATILITY INDEX (RVI)[/tabtext]
[tabtext]STOCHASTIC – OSCYLATOR STOCHASTYCZNY (STS)[/tabtext]
[tabtext]TRIX OSCILLATOR (TRIX)[/tabtext]
[tabtext]ULTIMATE (ULT)[/tabtext]

[/tabcontainer]
[tabcontent]
[tab]

ACCELERATION (ACC)

ACCELERATION (ACC)


Wskaźnik Acceleration (ACC) jest wskaźnikiem obliczanym na podstawie wskaźnika Momentum (typ 1) i jest używany przy inwestycjach krótkoterminowych.

Interpretacja wskaźnika polega na obserwacji ekstremalnych poziomów wskaźnika. Osiąganie minimum przez wskaźnik często poprzedza osiągnięcie lokalnego minimum przez wykres kursu (przykład na wykresie – A), zaś osiąganie maksimum przez wskaźnik często poprzedza osiągnięcie lokalnego maksimum przez wykres kursu.

[/tab]
[tab]

BALANCE OF POWER (BOP)

BALANCE OF POWER (BOP)


Zastosowanie wskaźnika BOP w analizie technicznej giełdy zostało sformułowane przez Igora Livshin w czasopiśmie “Stocks and Commodities Magazine” z sierpnia 2001. Wskaźnik ten mierzy siłę dwóch przeciwnych stron: “niedźwiedzi” i “byków”, do przeciągnięcia ceny na swoje ekstremum. W praktyce obliczenie wskaźnika BOP sprowadza sie do wzoru:

(C – O)/(H – L)
gdzie C – cena zamknięcia (close), O – cena otwarcia (open), H – maksimum (high), a L – minimum (low).

Wyniki najczęściej uśrednia się z użyciem czternastodniowej średniej kroczącej i przedstawia się w formie wykresu oscylującego w skali od -1 do +1.

Na wykresie wskaźnika BOP można wyznaczać linie trendu i interpretować wskaźnik poprzez poszukiwanie dywergencji pomiędzy trendem wskaźnika a trendem kursu instrumentu jak i również poprzez ustalenie poziomu wykupienia i wyprzedania. W przypadku poszukiwania dywergencji między trendem instrumentu i trendem wskaźnika, zwyżkujący trend wskaźnika (A) przy jednoczesnym zniżkującym trendzie instrumentu (B) może świadczyć o bliskiej zmianie tendencji spadkowej. Analogicznie, odwrotna sytuacja ostrzega przed zakończeniem trendu zwyżkującego.


BALANCE OF POWER (BOP)2
Druga interpretacja (patrz wykres powyżej) polega na wyznaczeniu poziomów wykupienia i wyprzedania dla wykresu BOP. Do analizy wskaźnika w ten sposób konieczne jest jednak wcześniejsze wyznaczenie tych dwóch poziomów indywidualnie dla każdego instrumentu na podstawie danych z przeszłych notowań. Górne ograniczenie tego obszaru wyznacza poziom wykupienia, natomiast dolne – poziom wyprzedania. Przy tego rodzaju interpretacji, sygnałem do zakupu będzie przebicie od dołu przez wskaźnik BOP linii wyprzedania (K), zaś sygnałem do sprzedaży przebicie od góry przez wskaźnik BOP linii wykupienia (S).
[/tab]
[tab]

BOLLINGER OSCILLATOR – OSCYLATOR BOLLINGERA (BOS)

BOLLINGER OSCILLATOR - OSCYLATOR BOLLINGERA (BOS)


Oscylator Bollingera (Bollinger Oscillator) jest wskaźnikiem przedstawiającym zależność pomiędzy kursem a wstęgą Bollingera. W wykresie wstęg Bollingera mieliśmy do czynienia z graficzną prezentacją w postaci wstęg “wijących się” wraz z wykresem kursu, który je okresowo przecinał. W oscylatorze te wcześniej wymienione wstęgi zostały “rozciągnięte i naprężone” do postaci dwóch linii prostych, a linia wskaźnika reprezentuje kurs “wijący się” między nimi i okresowo je przecinający. Innymi słowy, linie poziome w oscylatorze są odpowiednikiem wstęgi, a linia wskaźnika odpowiednikiem kursu.

W wskaźniku BOS sygnał kupna (K) zostaje wygenerowany, gdy linia wskaźnika spada poniżej dolnej prostej, zaś sygnał sprzedaży (S) zostaje wygenerowany, gdy linia wskaźnika wychodzi ponad górną prostą.

Uwaga: Opisany wyżej sposób analizy powinien być stosowany tylko w przypadku, gdy kurs znajduje się w trendzie horyzontalnym. Kiedy trend ulega wyraźnej zmianie (na wzrostowy lub spadkowy), interpretacja sygnałów też ulega zmianie. Taka sytuacja została zilustrowana na powyższym wykresie. W trakcie trwania trendu horyzontalnego (A), sygnały kupna i zakupu pojawiają się w sposób opisany wcześniej. Natomiast w momencie zmiany trendu (B – w tej konkretnej sytuacji na trend zwyżkujący), pierwsze wyraźne przebicie jednego z poziomów ograniczających normalnie ruchy oscylatora spowoduje wygenerowanie sygnału kupna (jeśli nastąpi przebicie górnego poziomu) lub sprzedaży (w przypadku przebicia poziomu dolnego). Pozostałe sygnały przestają być interpretowane jako sygnały zakupu czy sprzedaży aż do momentu, gdy kurs utworzy ponownie trend horyzontalny.
[/tab]
[tab]

CHAIKIN A/D OSCILLATOR (ChAD)

CHAIKIN AD OSCILLATOR ChAD


Zadaniem wskaźnika ChAD jest monitorowanie napływu kapitału lub odpływu kapitału z rynku. Jego stosowanie i interpretacja pomagają przewidzieć zmiany trendu instrumentu.

Wskaźnik ChAD jest oparty na różnicy dwóch średnich wykładniczych ze wskaźnika A/D.

Dwa podstawowe sposoby interpretacji wykresów wskaźnika ChAD polegają na poszukiwaniu dywergencji pomiędzy wykresem tego wskaźnika a wykresem instrumentu oraz na sygnałach kupna i sprzedaży powstających w wyniku przebijania poziomu równowagi. Jednakże ten drugi sposób jest uznawany za pomocniczy – sygnały generowane przy przebiciu poziomu równowagi powinny być potwierdzone przez zachowanie innych wskaźników.

Przykładowy wykres przedstawia sytuację, w której zniżkującemu trendowi instrumentu (A) towarzyszy wzrost wartości wskaźnika ChAD (B). W pokazanym przypadku trend uległ zmianie na zwyżkujący (C) – zgodnie z przewidywaniami opartymi na wykryciu dywergencji wskaźnika i wykresu kursu.
[/tab]
[tab]

CHAIKIN A/D OSCILLATOR (ChO)

CHAIKIN AD OSCILLATOR ChO


Zadaniem wskaźnika ChO jest monitorowanie napływu lub odpływu kapitału z rynku. Jego stosowanie i interpretacja pomagają przewidzieć zmiany trendu instrumentu.

Dwa podstawowe sposoby interpretacji wykresów wskaźnika ChO polegają na poszukiwaniu dywergencji pomiędzy wykresem tego wskaźnika a wykresem przedstawiającym kurs instrumentu oraz na sygnałach kupna i sprzedaży powstających w wyniku przebijania poziomu równowagi, jednakże ten drugi sposób jest uznawany za pomocniczy, ze względu na niezbyt dużą pewność sygnałów.

Jak widać na zaprezentowanym przykładzie, trend zniżkujący instrumentu (A) nie zgadza się ze zwyżkującym trendem wskaźnika ChO (B). Stanowiło to sygnał o możliwej zmianie trendu, czego potwierdzeniem jest późniejsze przełamanie trendu i wzrost cen instrumentu (C).

[/tab]
[tab]

CHANDE’S MOMENTUM OSCILLATOR (CMO)

CHANDE'S MOMENTUM OSCILLATOR CMO


Wykres CMO mozna interpretowac na wiele sposobów. Pierwszym z nich jest wyszukiwanie punktów przekroczenia przez wykres wskaznika (niebieska linia) poziomów wykupienia i wyprzedania. Poziom wykupienia najczesciej wyznacza sie na wysokosci +50 a poziom wyprzedania na wysokosci -50. Gdy wykres wskaznika przecina od dolu linie wyprzedania jest to sygnalem do zakupu (K), zas sytuacja odwrotna, czyli przeciecie od góry linii wykupienia przez wykres wskaznika, to sygnal do sprzedazy (S).


CHANDE'S MOMENTUM OSCILLATOR CMO1

Drugi sposób polega na wyszukiwaniu punktów przeciecia sie wykresu wskaznika ze srednia (czyli linia Signal) wskaznika (patrz pomaranczowa linia na wykresie). Sygnal kupna (zielony znacznik) zostaje wygenerowany, gdy wskaznik przebija od dolu niemalejaca linie Signal, zas sygnal sprzedazy (czerwony znacznik) zostaje wygenerowany, gdy wskaznik przebija od góry nierosnaca linie Signal.

Kolejny sposób polega na wyznaczaniu trendów na wykresie wskaznika i poszukiwaniu dywergencji miedzy wykresem CMO (linia A) a wykresem instrumentu (linia B) które czesto zapowiadaja zmiany.

CHANDE'S MOMENTUM OSCILLATOR CMO2

[/tab]
[tab]

DETRENDED PRICE OSCILLATOR (DPO)

DETRENDED PRICE OSCILLATOR (DPO)


Cykl długoterminowy składa się z serii cykli krótkoterminowych, a skupienie się na tych cyklach składowych pomaga lepiej wychwycić punkty przełomowe cyklu długoterminowego. To zadanie spełnia wskaźnik DPO. Wskaźnik ten ma za zadanie eliminowanie trendów w cenach. Dzięki temu procesowi identyfikacja cyklów i poziomów wykupienia i wyprzedania jest dużo łatwiejsza.

Ustawienie parametru wskaźnika polega na wyznaczeniu długości cyklów. DPO porównuje ceny zamknięcia do poprzednich wartości średniej kroczącej, eliminując cykle dłuższe niż średnia krocząca. Działa to na zasadzie swoistego filtra cyklów, bowiem wszystkie cykle dłuższe niż wyznaczone wartością są usuwane z cen, zostawiając tylko te krótsze. Najlepsze wyniki daje ustawienie długości cyklów wskaźnika DPO na dwadzieścia lub mniej.

Przy pomocy trendu wskaźnika (A) można również wyznaczać dywergencje z przebiegiem kursu (B) i na tej podstawie przewidywać zmianę trendów.
[/tab]
[tab]

FORCE INDEX (FI)

FORCE INDEX (FI)


Wskaźnik FI został stworzony przez dr Alexandra Elder. Łączy on w sobie ruch cen i wolumen i mierzy stan równowagi pomiędzy siłą “byków” i “niedźwiedzi” na rynku. Wykres samego wskaźnika jednakże jest raczej zmienny i nierówny, dlatego dla uzyskania lepszych efektów łączy się go z dwudniową kroczącą średnią wykładniczą (dla prognoz krótkoterminowych) lub z trzynastodniową kroczącą średnią wykładniczą (dla prognoz długoterminowych).

Wskaźnik prezentowany jest w formie graficznej jako wykres na skali oscylujący wokół zera. Kiedy wartość wskaźnika FI jest większa niż 0, oznacza to że “byki” mają przewage nad “niedźwiedziami” jeśli chodzi o dany instrument. Analogicznie, jeśli FI jest mniejsze od 0, “niedźwiedzie” mają przewagę. Natomiast gdy FI jest bardzo bliskie zeru, oznacza to że: a) wolumen jest bardzo niski lub b) duży wolumen nieznacznie tylko zmienił ceny instrumentu. Sytuacja ta może być traktowana jako zwiastun zmiany trendu.

Ponadto wskaźnik można interpretować poprzez obserwację punktów przecięcia się wykresu z poziomem zero. Kiedy wykres przecina ten poziom z góry na dół, jest to sygnał sprzedaży (S), natomiast gdy przecina go z dołu do góry, jest to sygnał kupna (K). Sygnały powinny być potwierdzone przez odpowiednie sygnały na średniej wykładniczej.
[/tab]
[tab]

INTRADAY MOMENTUM INDEX (IMI)

INTRADAY MOMENTUM INDEX (IMI)


Wskaznik, autorstwa Tuskana Chande, jest swoista kombinacja wskaznika RSI oraz analizy wykresu swiecowego. Oblicza sie go na tej samej zasadzie co wczesniej wspomniany wskaznik, jednakze uzywa sie relacji pomiedzy cena otwarcia i cena zamkniecia z tego samego dnia dla okreslenia czy dany dzien mial ‘trend zwyzkujacy’ (cena zamkniecia wyzsza od ceny otwarcia), czy tez ‘trend znizkujacy’ (cena otwarcia wyzsza od cen zamkniecia). Na wykresie swiecowym taka sytuacja jest zobrazowana przez biale (puste) i czarne (pelne) swiece (swiece wzrostowe lub spadkowe).

Interpretacji wskaznika IMI dokonuje sie najczesciej poprzez poszukiwanie dywergencji miedzy wykresem wskaznika a wykresem instrumentu oraz przez wyznaczenie i obserwacje punktów przekraczania przez wskaznik poziomów wykupienia i wyprzedania.

Jesli zachowanie wskaznika nie potwierdza zmian kursu – otrzymujemy zapowiedz zmiany trendu. Na rysunku widac sytuacje, w której mimo iz kurs spada (B), wskaznik utworzyl trend zwyzkujacy (A). Niedlugo po tym nastapila zmiana trendu i wzrost cen. Sytuacja odwrotna równiez moze zwiastowac zmiane trendu: mimo zwyzkujacego trendu kursu (D) wartosc wskaznika systematycznie spada w trendzie znizkujacym (C), co moze zapowiadac zmiane tendencji.

Druga interpretacja, jak juz wczesniej wspomniano, polega na wyszukiwaniu punktów przekroczenia przez wykres wskaznika poziomów wykupienia i wyprzedazy. Poziom wykupienia wynosi najczesciej 70 a poziom wyprzedania 30. Gdy wykres wskaznika przecina od dolu linie wyprzedania jest generowany sygnal zakupu (zielony znacznik), zas przeciecie od góry linii wykupienia przez wykres wskaznika, powoduje wygenerowanie sygnalu sprzedazy (czerwony znacznik).
[/tab]
[tab]

MOMENTUM (MTM)

MOMENTUM (MTM)


Wskaźnik Momentum (w programie ISPAG i FnCharts dostępne są dwa typy: MTM1, MTM2) jest podstawowym wskaźnikiem impetu kursu i, podobnie jak wskaźnik ROC, prezentuje wielkość zmiany ceny danego instrumentu w określonym przedziale czasowym. Jednakże w przeciwieństwie do ROC, nie prezentuje on wyników w skali procentowej lecz w postaci współczynnika.

Wskaźnik Momentum analizuje się w oparciu o linię Signal lub przecięcie poziomu zerowego. W przypadku pierwszej interpretacji (patrz wykres wyżej), sygnał kupna (K) zostaje wygenerowany, gdy wskaźnik przebija od dołu niemalejącą linię Signal, zaś sygnał sprzedaży (S) zostaje wygenerowany, gdy wskaźnik przebija od góry nierosnącą linię Signal. Przy drugim sposobie analizy do generowania sygnałów K/S zostają wykorzystane momenty przecięcia poziomu zerowego (patrz wykres poniżej).


MOMENTUM (MTM)1


Również i w przypadku tego wskaźnika możliwe jest poszukiwanie różnic pomiędzy wskazaniami wykresu wskaźnika a wykresem kursu, jak i wyznaczanie linii trendów (jednak dotyczny to przeważnie inwestycji w krótszym horyzoncie czasowym).
[/tab]
[tab]

MOVING AVERAGE CONVERGENCE DIVERGENCE (MACD)

MOVING AVERAGE CONVERGENCE DIVERGENCE (MACD)


MACD (Moving Average Convergence Divergence) jest jednym z najczesciej uzywanych wskazników. Wskaznik ten powstaje w wyniku obliczenia róznicy dwóch wykladniczych srednich kroczacych – najczesciej jest to wynik odejmowania dwudziestoszesciodniowej wykladniczej sredniej kroczacej od dwunastodniowej wykladniczej sredniej kroczacej. Graficzna reprezentacja wyniku tegoz dzialania matematycznego jest wskaznik oscylujacy wokól poziomu zerowego i przecinajacy linie Signal.

Popularnosc wskaznika MACD wynika z duzej uzytecznosci generowanych przez niego sygnalów, z latwosci interpretacji oraz z mozliwosci wykorzystania wskaznika zarówno w okresie stabilizacji jak i wyraznych wzrostów czy spadków cen. Przy stosunkowo duzej wiarygodnosci generowanych przez MACD sygnalów wada sa wyrazne ich opóznienia. Dlatego MACD bardziej przydaje sie przy inwestycjach o dluzszym horyzoncie czasowym.

Na zaprezentowanym wyzej przykladzie mamy do czynienia z wykresem kursu instrumentu (górny wykres) oraz wykresem wskaznika MACD dla tego instrumentu (dolny wykres). Na dolnym wykresie rozrózniamy nastepujace elementy: wskaznik MACD (niebieska linia), linia Signal (pomaranczowa linia), towarzyszacy im wykres slupkowy (zielony wykres) oraz sygnaly kupna i sprzedazy (odpowiednio zielone i czerwone znaczniki). Linia Signal to graficzna reprezentacja dziewieciodniowej sredniej kroczacej wskaznika MACD (obliczonej z MACD a nie z ceny), wykres slupkowy zas w graficzny sposób prezentuje róznice pomiedzy tymi dwoma srednimi.

Sygnal kupna (zielony znacznik) zostaje wygenerowany, gdy MACD przebija od dolu niemalejaca linie Signal, zas sygnal sprzedazy (czerwony znacznik) zostaje wygenerowany, gdy MACD przebija od góry nierosnaca linie Signal.

Sygnal kupna powinien zostac wygenerowany ponizej poziomu zerowego, a sygnal sprzedazy powyzej tego poziomu.
Wyjatek: Gdy nieco ponad poziomem zerowym dochodzi do ustabilizowania wskaznika, a nastepnie przebicia w góre linie Signal – zostaje czesto wygenerowany mocny sygnal kupna zapowiadajacy dluga zwyzke. Analogiczna sytuacja ma miejsce w przepadku sygnalu sprzedazy.
[/tab]
[tab]

MOVING AVERAGE CONVERGENCE DIVERGENCE OSCILLATOR (MACDO)

MOVING AVERAGE CONVERGENCE DIVERGENCE OSCILLATOR (MACDO)


MACDO (Moving Average Convergence Divergence Oscillator) przedstawia róznice pomiedzy linia MACD a linia Signal. Zatem sygnaly generowane przez ten wskaznik przy przecieciu poziomu zerowego odpowiadaja sygnalom generowanym przy przecinaniu linii Signal przez MACD. Przy zastosowaniu tego wskaznika bedzie czesto latwiej odszukac punkty przeciecia niz przy wykorzystaniu MACD i linii Signal, jednak nastepuje to kosztem ‘utraty’ informacji dostepnej w przypadku analizy przebiegu linii Signal (nie widac wzrostów ani spadków).

W przypadku wskaznika MACDO, sygnal kupna (zielony znacznik) zostaje wygenerowany, gdy MACDO przebija od dolu poziom zerowy, zas sygnal sprzedazy (czerwony znacznik) zostaje wygenerowany, gdy MACDO przebija od góry poziom zerowy.

Jak widac na przykladzie powyzej, oba wskazniki: MACD i MACDO daja jednoczesnie te same sygnaly, gdyz zasada ich dzialania jest taka sama a róznia sie miedzy soba graficznym sposobem prezentacji danych.
[/tab]
[tab]

PERCENTAGE VOLUME OSCILLATOR (PVO)

PERCENTAGE VOLUME OSCILLATOR (PVO)


Wskaznik PVO prezentuje procentowa róznice miedzy dwoma wykladniczymi srednimi kroczacymi wolumenu.

Wartosc wskaznika PVO jest wieksza od zera, gdy wartosc wolumenu jest wysoka i krótsza srednia wykladnicza wolumenu ma wieksza wartosc od jego dluzszej sredniej wykladniczej. Analogicznie, gdy wolumen spada, krótsza srednia wykladnicza ma wartosc mniejsza od dluzszej sredniej wykladniczej i wartosc wskaznika osiaga wartosci ujemne. Dlatego tez pierwszy sposób interpretacji wskaznika (patrz wyzej) polega na obserwowaniu przeciecia sie wykresu PVO z poziomem zero. Sygnal do zakupu (K) stanowi wtedy przebicie przez wskaznik poziomu zero od dolu, zas sygnalem do sprzedazy (S) bedzie przeciecie przez wskaznik poziomu zero od góry.


PERCENTAGE VOLUME OSCILLATOR (PVO)1


Innym sposobem interpretacji jest poszukiwanie ekstremalnych wartosci wskaznika (powyzszy wykres). W tym przypadku sygnalem do zakupu (K) jest sytuacja, w której wskaznik, osiagnawszy lokalne minimum zaczyna rosnac i zbliza sie do poziomu zero, zas sygnalem do sprzedazy sytuacja, w której wskaznik osiagnawszy lokalne maksimum zaczyna spadac i zbliza sie ku poziomowi zero.


PERCENTAGE VOLUME OSCILLATOR (PVO)2


Trzecim sposobem jest poszukiwanie dywergencji (wykres wyzej) pomiedzy wykresem wskaznika (A,C) a wykresem kursu (B,D), gdyz moga one byc sygnalem zmiany trendu instrumentu.
[/tab]
[tab]

PRICE OSCILLATOR – OSCYLATOR KURSU (POS)

PRICE OSCILLATOR - OSCYLATOR KURSU (POS)


Oscylator Kursu (Price Oscillator – POS) jest bardzo zblizony dzialaniem i graficzna reprezentacja do wskaznika MACD, jednak w przeciwienstwie do MACD, wykorzystuje srednie arytmetyczne zamiast srednich wykladniczych. Jego obliczenie polega na wyznaczeniu róznicy szybkiej i wolnej arytmetycznej sredniej kroczacej.

Istnieja dwa rodzaje interpretacji wskaznika, pierwszy w oparciu o przeciecie przez wskaznik linii Signal, a drugi w oparciu o przeciecie przez wskaznik poziomu zero.

W pierwszej interpretacji (patrz górny wykres), sygnalem do zakupu (K) jest przebicie od dolu linii Signal przez wykres wskaznika POS, zas sygnalem do sprzedazy (S) jest sytuacja, gdy wskaznik przebija od góry linie Signal.


PRICE OSCILLATOR - OSCYLATOR KURSU (POS)1


W drugiej interpretacji (patrz rysunek wyzej), sygnal kupna (zielony znacznik) zostaje wygenerowany, gdy nastepuje przeciecie przez wskaznik poziomu zero od dolu do góry, zas sygnal sprzedazy (czerwony znacznik) zostaje wygenerowany, gdy nastepuje przeciecie przez wskaznik poziomu zero z góry w dól.

Wyboru sposobu interpretacji wskaznika najlepiej dokonac indywidualnie dla kazdego instrumentu, po obserwacji skutecznosci róznych typów sygnalów w przeszlosci.
[/tab]
[tab]

QSTICK INDICATOR (QSTK/QStick)

QSTICK INDICATOR (QSTKQStick)


Oscylator QStick jest wskaznikiem autorstwa Tuskana Chande. Jest to srednia kroczaca róznic pomiedzy cenami otwarcia i zamkniecia sesji. Wskaznik QStick oblicza sie za pomoca wzoru:

QStick = MA (n, C-O)

gdzie: MA – srednia kroczaca, n – ilosc okresów, C – cena zamkniecia, O – cena otwarcia.

Wartosci wskaznika wahaja wokól wartosci zerowej. Wskaznik wykazuje wartosci dodatnie, gdy w danym okresie dominowaly swieczki biale (cena zamkniecia wyzsza od ceny otwarcia), zas wartosci ujemne, gdy w danym okresie dominowaly swieczki czarne (cena zamkniecia nizsza od ceny otwarcia).

Wskaznik sluzy do wyznaczania zmian trendów. Jednym ze sposobów jego interpretacji jest obserwowanie punktów zwrotnych wskaznika – miejsc na wykresie, w których linia wskaznika osiaga ekstremalne wartosci i zmienia kierunek. Taki nawrót moze zwiastowac zmiane trendu instrumentu (patrz rysunek wyzej).


QSTICK INDICATOR (QSTKQStick)1


Drugim sposobem interpretacji wskaznika jest poszukiwanie dywergencji (patrz wykres powyzej). Jak widac na pokazanym przykladzie, wykres wskaznika przy rosnacym trendzie (B) znajduje sie w dywergencji z malejacym kursem (A). Takie zachowanie zapowiada czesto bliskie zakonczenie biezacego trendu.
[/tab]
[tab]

RATE-OF-CHANGE (ROC)

RATE-OF-CHANGE (ROC)


Wskaznik ROC (Rate of Change) jest wskaznikiem impetu i monitoruje wielkosc zmian ceny w danym okresie czasu.

Wskaznik ROC jest obok MACD najczesciej uzywanym wskaznikiem analizy technicznej, przy czym ROC dobrze uzupelnia MACD, poniewaz ROC lepiej nadaje sie do przewidywan krótko- i srednioterminowych, a MACD lepiej sprawdza sie w dluzszym horyzoncie inwestycyjnym. ROC mozna interpretowac na cztery sposoby:


W pierwszej interpretacji (patrz wykres powyzej), sygnalem do kupna (K) jest sytuacja, gdy nastepuje przeciecie od dolu niemalejacej linii Signal (pomaranczowa linia) przez wskaznik ROC (niebieska linia), zas sygnalem do sprzedazy (S) jest sytuacja, gdy nastepuje przeciecie od góry nierosnacej linii Signal (pomaranczowa linia) przez wskaznik ROC (niebieska linia).


RATE-OF-CHANGE (ROC)1


W drugiej interpretacji (patrz wykres powyzej), sygnalem do zakupu (K) jest moment, w którym wskaznik przebija od dolu poziom zerowy, zas sygnalem do sprzedazy (S) jest sytuacja, gdy wskaznik przebija od góry poziom zerowy. Interpretacja ta i generowane przez nia sygnaly sa jednak malo pewne i dlatego rzadko stosowane samodzielnie. Czesciej stosuje sie je do potwierdzania synalów innych wskazników.


RATE-OF-CHANGE (ROC)2


Trzecia interpretacja polega ustawieniu poziomów wykupienia i wyprzedania na wykresie ROC (patrz wykres powyzej). Do analizy wskaznika w ten sposób konieczne jest jednak wczesniejsze wyznaczenie tych dwóch poziomów. Poziomy te powinny byc tak wyznaczone, aby w obszarze miedzy nimi znajdowalo sie ok. 90% przebiegu wskaznika. Górne ograniczenie tego obszaru wyznacza poziom wykupienia, natomiast dolne – poziom wyprzedania. Przy tego rodzaju interpretacji, sygnalem do zakupu (K) bedzie przebicie od dolu przez wskaznik ROC poziomu wyprzedania, zas sygnalem do sprzedazy (S) przebicie od góry przez wskaznik ROC poziomu wykupienia.


RATE-OF-CHANGE (ROC)3


Czwarta interpretacja jest poszukiwanie dywergencji pomiedzy wykresem wskaznika ROC a wykresem kursu instrumentu (patrz wykres powyzej). Trend znizkujacy wskaznika przy jednoczesnym trendzie zwyzkujacym kursu moze zwiastowac korekte cen albo zmiane trendu. W sytuacji odwrotnej, zwyzkujacy trend wskaznika przy jednoczesnym znizkujacym trendzie kursu moze swiadczyc o rychlej zmianie trendu spadkowego i wzroscie cen kursu. Z taka wlasnie sytuacja mamy do czynienia na wykresie zaprezentowanym powyzej: cena akcji UNIMIL spada – trend znizkujacy (B), ale jednoczesnie wskaznik ROC wskazuje trend zwyzkujacy (A). Wskazania ROC okazaly sie w tym przypadku prorocze – kurs potwierdzil wskazania ROC i zmienil trend na zwyzkujacy.

Wyboru sposobu tudziez sposobów interpretacji wskaznika dla danego instrumentu najlepiej dokonac indywidualnie, po obserwacji typów sygnalów w przeszlosci i porównaniu ich skutecznosci, majac na uwadze preferowany horyzont czasowy inwestycji.

[/tab]
[tab]

RELATIVE STRENGTH INDEX (RSI)Wskaznik RSI (Relative Strength Index – Indeks sily wzglednej) jest bardzo popularnym wskaznikiem i czesto uzywa sie go razem ze wskaznikami MACD czy ROC jako podstawowe narzedzie analizy technicznej.

Wskaznik porównuje ruchy zwyzkujace i znizkujace cen zamkniecia w danym okresie czasu. Twórca wskaznika sugeruje okres czternastodniowy jako optimum, jednakze spotyka sie okresy siedmio- i dziewieciodniowe dla analiz krótkoterminowych oraz okresy dwudziestojedno- i dwudziestopieciodniowe dla analiz dlugoterminowych. Wartosci wskaznika sa prezentowane na wykresie w skali od 0 do 100.

Wskaznik RSI cechuje sie gladszym wykresem i mniejszymi znieksztalceniami (w stosunku do wielu innych krótko- i srednioterminowych wskazników) wywolanymi przez skrajnie wysokie i skrajnie niskie poziomy kursu.


RELATIVE STRENGTH INDEX (RSI)


Wskaznik RSI i jego wykres nadaje sie do poszukiwania potwierdzen lub przewidywania oznak przebic i zmian trendów. Dlatego tez pierwszy ze sposobów interpretacji polega na wyszukiwaniu dywergencji pomiedzy wykresem wskaznika a wykresem cen akcji. Na wykresie powyzej przedstawiona zostala sytuacja w której znizkujacemu trendowi (B) kursu akcji COMARCH, towarzyszy trend zwyzkujacy wskaznika (A), zwiastujac niedlugi zakonczenie trendu spadkowego.


RELATIVE STRENGTH INDEX (RSI)1


Drugi sposób (pokazany na wykresie powyzej) opiera sie wyszukiwaniu punktów przekroczenia przez wykres wskaznika poziomów wykupienia i wyprzedania. Poziom wykupienia najczesciej wyznacza sie na wysokosci 70-80%, a poziom wyprzedania na wysokosci 20-30%, zas Wilder sugeruje tutaj poziomy 30% dla poziomu wyprzedania i 70% dla poziomu wykupienia. Sygnal kupna (zielony znacznik) zostaje wygenerowany, gdy wskaznik przebija od dolu poziom wyprzedania, zas sygnal sprzedazy (czerwony znacznik) zostaje wygenerowany, gdy wskaznik przebija od góry poziom wykupienia.

W celu wyszukania bardziej wiarygodnych sygnalów najczesciej stosuje sie obie metody interpretacji wskaznika RSI jednoczesnie.
[/tab]
[tab]

RELATIVE VOLATILITY INDEX (RVI)

RELATIVE VOLATILITY INDEX (RVI)


Wskaznik RVI czesto uzywa sie we wspólpracy z innymi wskaznikami do potwierdzania sygnalów kupna czy sprzedazy.

W swojej konstrukcji jest bardzo podobny do wskaznika RSI z ta róznica, iz nie opiera sie na dziennych cenach zamkniecia ale na dziesieciodniowej sredniej kroczacej. Wskaznik jest graficznie przedstawiony na wykresie w skali od 0 do 100.

Interpretacja opiera sie wyszukiwaniu punktów przekroczenia przez wykres poziomu o wartosci 50. Sygnal kupna pojawia sie wtedy, gdy wskaznik RVI przebija poziom 50 od dolu, zas sygnal sprzedazy pojawia sie, gdy wskaznik przebija od góry poziom 50.

Na wykresie zaprezentowano wspólprace wskaznika RVI (niebieska linia – dolny wykres) z innym wskaznikiem (w tym przypadku MACD) w celu wyznaczania wiarygodnych sygnalów. Sygnal do zakupu (A) wygenerowany przez MACD wkrótce zostaje potwierdzony (B) przez wskaznik RVI który przebija od dolu poziom 50. Analogicznie, dwa sygnaly sprzedazy (C, D) wskaznika MACD wkrótce zostaly odpowiednio potwierdzone (E, F) przez wskaznik RVI który przebija od góry poziom 50.
[/tab]
[tab]

STOCHASTIC – OSCYLATOR STOCHASTYCZNY (STS)

STOCHASTIC - OSCYLATOR STOCHASTYCZNY (STS)


Istnieja trzy odmiany wskaznika: szybki (Stochastic Fast), wolny (Stochastic Slow) oraz pelny (Stochastic Full). Pierwszy z nich lepiej sprawdza sie przy prognozach krótkoterminowych. Drugi rodzaj wskaznika jest ‘wolniejsza’ wersja tego samego wskaznika, wymaga wiekszego okresu czasu branego do obliczen i wykazuje przydatnosc przy prognozach dlugoterminowych. Pelna odmiana wskaznika STS bierze pod uwage trzy parametry: pierwszy to liczba okresów sluzaca do obliczenia %K, ostatni to liczba okresów sluzaca do obliczenia linii sygnalowej %D, zas srodkowy parametr to tzw. ‘czynnik wygladzajacy’ linii %K. Cecha tego ostatniego typu wskaznika STS jest jego daleko wieksza elastycznosc i uniwersalnosc w porównaniu z jego dwoma ‘kuzynami’.

Wykres wskaznika sklada sie z dwóch linii: %K – glówna linia oscylatora (niebieska linia na wykresie) oraz jej wygladzona postac – %D, który sluzy jako linia Signal. %D jest równe trzydniowej sredniej ruchomej (Moving Average – MA) z %K.

Istnieja trzy rodzaje interpretacji wskaznika, pierwszy w oparciu o przeciecie przez wskaznik %K linii %D, drugi w oparciu o przeciecie przez wskaznik poziomów wykupienia i wyprzedania, trzeci zas polega na wyszukiwaniu dywergencji pomiedzy wykresem wskaznika a przebiegiem kursu.

W pierwszej interpretacji (patrz wykres wyzej), sygnal kupna (zielony znacznik) zostaje wygenerowany, gdy wskaznik przebija od dolu poziom wyprzedania, zas sygnal sprzedazy (czerwony znacznik) zostaje wygenerowany, gdy wskaznik przebija od góry poziom wykupienia. Do analizy oscylatora w ten sposób konieczne jest wyznaczenie poziomów wykupienia i wyprzedania. Poziom wykupienia wyznacza sie najczesciej na wysokosci 80-90% a poziom wyprzedania na wysokosci 10-20%.


STOCHASTIC - OSCYLATOR STOCHASTYCZNY (STS)1


W drugiej interpretacji (patrz wykres powyzej), sygnalem do kupna (K) jest sytuacja, gdy nastepuje przeciecie od dolu niemalejacej linii %D (pomaranczowa linia) przez linie %K (niebieska linia), zas sygnalem do sprzedazy (S) jest sytuacja, gdy nastepuje przeciecie od góry nierosnacej linii %D (pomaranczowa linia) przez wskaznik %K (niebieska linia). Sygnaly te (odpowiednio K, S) sa bardziej wiarygodne, gdy wystepuja w poblizu poziomów wyprzedania i wykupienia.
[/tab]
[tab]

TRIX OSCILLATOR (TRIX)

TRIX OSCILLATOR (TRIX)


Wskaznik TRIX, autorstwa Jacka Hutson, powstal we wczesnych latach osiemdziesiatych. Pod ta nazwa kryje sie wskaznik oparty na jednookresowym momentum z potrójnie wygladzonej wykladniczej sredniej kroczacej kursu. TRIX eliminuje cykle krótsze niz ustawiona dla wskaznika dlugosc okresu. Dzieki temu swoistemu filtrowi eliminuje on ruchy cen instrumentu które sa malo istotne dla wiekszych trendów w nim wystepujacych.

Wskaznik TRIX uzywa sie w sytuacji, gdy wystepuja wyrazne trendy i stosuje sie go prognozowania punktów zwrotnych tychze trendów.

TRIX interpretuje sie na trojaki sposób: poszukuje sie dywergencji pomiedzy wykresem wskaznika i wykresem kursu instrumentu, obserwuje sygnaly kupna/sprzedazy powstajace w wyniku przeciecia sie linii wskaznika z linia Signal oraz poszukuje momentów zmiany kierunku wskaznika po osiagnieciu lokalnych ekstremów.

Jak widac na wykresie u góry strony, sygnal kupna (zielony znacznik) zostaje wyswietlony, gdy wykres wskaznika przecina od dolu linie Signal, zas sygnal sprzedazy (czerwony znacznik) gdy wykres przecina od góry linie Signal. Równie mocnymi sygnalami do zakupu (K) i sprzedazy (S) sa lokalne ekstrema wykresu wskaznika.

Przyklad dywergencji zostal przedstawiony na ponizszym wykresie, gdzie wskaznik zwyzkuje (B) przy znizkujacym trendzie instrumentu (A). Znizka kursu nie znajduje potwierdzenia w przebiegu wskaznika TRIX, co sugeruje zmiane trendu instrumentu (patrz C).


TRIX OSCILLATOR (TRIX)1

[/tab]
[tab]

ULTIMATE (ULT)

ULTIMATE (ULT)


Wskaznik Ultimate jest oscylatorem, którego wynikiem jest wazona suma 3 oscylatorów o róznych przedzialach czasowych nakladajacych sie na siebie (najczesciej: siedmiodniowy, czternastodniowy i dwudziestoosmiodniowy). Wynik przedstawiony jest w postaci wykresu oscylujacego w skali od 0 do 100 punktów.

Analiza wskaznika Ultimate oparta jest o zgodnosc jego przebiegu z wykresem kursu.

Podczas zwyzek ceny do nowych maksimów wskaznik powinien takze wzrastac i ustanawiac maksima. Analogicznie, podczas spadków ceny i wyznaczania nowych minimów wskaznik powinien znizkowac i ustanawiac kolejne minima.

Jesli zachowanie wskaznika nie potwierdza kursu – otrzymujemy zapowiedz zmiany tendencji (patrz rysunek powyzej). W podanym przykladzie mimo iz kurs wzrasta (B), wskaznik wykazuje trend znizkujacy (A). Niedlugo po tym nastapila zmiana trendu i mocny spadek cen.


ULTIMATE (ULT)1

Dodatkowo wskaznik mozna interpretowac w oparciu o jego przebieg w stosunku do poziomów wykupienia (najczesciej 70) i wyprzedania (najczesciej 30). Przebicie w dól poziomu wykupienia powoduje wygenerowanie sygnalu sprzedazy (S), natomiast przebicie w góre poziomu wyprzedania powoduje wygenerowanie sygnalu kopna (K).

[/tab]
[/tabcontent] [/tabs]