Naga MarketsOrbis logoZgodnie z raportem przedstawionym przez polskie przedsiębiorstwo z branży hotelarskiej – spółkę Orbis, za rok 2018 EBITDA wyniosła o ponad 2,3 procent więcej niż w ubiegłym roku, przekładając się na 479,3 mln zł. Do dobrych wyników spółki znacznie przyczynił się ostatni kwartał ubiegłego roku, w którym to firma wygenerowała blisko 25 procent całości rocznego wyniku. Wykres podmiotu wskazuje na znaczne ożywienie. 


Z opublikowanego podczas dzisiejszej sesji raportu wynika, iż Grupa Orbis w 2018 roku osiągnęła satysfakcjonujące wyniki na poziomie większym o 2,3 procent r/r oraz ponad 19,5 procent wyższe tylko w czwartym kwartale od ubiegłego roku. Jak podawał zarząd spółki – oczekiwane wyniki szacowane były na poziomie 465/480 mln, a więc osiągnięcie górnego progu szacunków jest bardzo zadowalającym wynikiem dla podmiotu.

Jak czytamy w raporcie z twardych danych – przychody grupy w 2018 roku spadły o 1,2 proc. rdr do 1,44 mld zł, natomiast EBIT wzrósł o 38,5 proc. rdr do 437,3 mln zł. Zysk netto na koniec 2018 roku kształtował się na poziomie 363,4 mln zł, co oznacza poprawę wyniki w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku o ponad 56 procent.

Jak podano również w raporcie, w 2018 roku średnia zapłata klientów za pokój wyniosła 259,2 zł co oznacza wzrost wpływu z tego tytułu o blisko 4 procent. W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku odnotowano nieznaczny spadek poziomu obłożenia hoteli własnych w stosunku do danych za 2017 roku do poziomu 73,4 proc. Spółka komentuje obecną sytuację: “Utrzymująca się pozytywna koniunktura gospodarcza w krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej, wysoki popyt na usługi hotelarskie, jak również liczne oferty promocyjne oraz elastyczna strategia cenowa dostosowana do aktualnych warunków na poszczególnych rynkach, przyczyniły się do wzrostu średniej ceny za pokój, a w efekcie przychodu na jeden dostępny pokój w hotelach Grupy przy jednoczesnym utrzymaniu frekwencji na podobnym poziomie co w okresie porównywalnym“.

Sytuacja na wykresie

Na wykresie D1 spółka znacznie odbiła w ciągu ostatnich trzech miesięcy, przeskakując poziomy 74 zł za akcję do poziomów 87 – 89 zł za akcje. Aktualne notowania na poziomie 92 zł sugerują, że potencjał dalszych wzrostów jest realny. Gdyby chcieć określić potencjalne poziomy docelowe dla pozycji długich, najbardziej realnym byłby wówczas 98 zł za akcje, stanowiący kolejny potencjał wzrostowy o blisko 7 procent. Obecny układ wspierający dalsze wzrosty kształtuje się na poziomie 90 zł za akcję i tak długo, póki poziom ten nie zostanie przełamany, wzrosty powinny być formalnością.

wykres ORBIS D1 21.02.2019
ORBIS D1 21.02.2019


Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here