Naga MarketsLogo Orange PolskaOperator telekomunikacyjny, Grupa Orange Polska opublikowała dziś raport, wobec którego podmiot podaje, że za I kw. 2019 roku spółka odnotowała straty w wysokości 2 mln zł netto, oraz 71 mln zł zysku EBIT. Wynik ten jest lepszy od poprzedniego, jednak nadal pozostaje negatywnie odebrany przez inwestorów, ponieważ w porannych godzinach handlu spółka spada. 


Wrotkowa sesja handlowa na rodzimym rynku przynosi kolejne sprawozdania finansowe za I kwartał 2019 roku. A w nim spółka Orange Polska podaje, że wyniki nadal nie są satysfakcjonujące, ponieważ znacznie mniejszej starty niż w ubiegłym roku – nadal spółka pozostaje na ujemnym saldzie. 2 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej – taki komunikat podaje spółka podając przy tym, że rok wcześniej wynik ten wynosił stratę 50 mln zł.

Jak wyjaśnia spółka,odnosząc się do 2 milionowej straty – “Strata netto była wynikiem spadku EBITDAaL w połączeniu z niższą amortyzacją (odzwierciedlającą korzystny wpływ w wysokości 48 mln zł wydłużenia okresu użyteczności niektórych składników majątku trwałego) oraz spadkiem kosztów finansowych w ujęciu rocznym (na koszt dyskonta pozytywnie wpłynęły niższe rezerwy i korzystne zmiany kursu walutowego). Ze względu na zmianę w standardach rachunkowości, wynik netto za I kw. 2019 roku nie jest w pełni porównywalny z wynikiem za I kw. 2018 roku.

Zysk operacyjny Grupy wyniósł 71 mln zł wobec 33 mln zł (wg MSR17) zysku rok wcześniej. Natomiast EBITDAaL za I kw. 2019 roku wyniosła 643 mln zł i w ujęciu rocznym zmniejszyła się o 2,4%, ale z wyłączeniem zysków ze sprzedaży aktywów (niższych o 14 mln zł r/r) była prawie stabilna – podaje spółka. Spadek marży bezpośredniej został niemal w całości zrównoważony przez dalszą optymalizację kosztów pośrednich a niższa marża bezpośrednia była wynikiem utrzymującej się presji na wysokomarżowe usługi tradycyjne, co zostało jedynie częściowo zrównoważone przez wzrosty w segmentach ofert konwergentnych oraz usług IT i integracji.

Koszty pośrednie (z wyłączeniem zysków ze sprzedaży aktywów) zmniejszyły się o 4% w ujęciu rocznym, co odzwierciedlało głównie dalsze oszczędności na kosztach pracy (drugi rok realizacji Umowy Społecznej), kosztach reklamy i promocji oraz usług zewnętrznych związanych z obsługą klientów, podano także.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 778 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 2 710 mln zł rok wcześniej w MSR17 i wobec 2 708 mln w ujęciu porównywalnym.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2019 r. wyniosła 3 mln zł wobec 49 mln zł (wg MSR17) straty rok wcześniej.

Sytuacja na spółce

Wykres Orange na interwale dziennym wyraźnie wskazuje na tendencję spadkową – w tym momencie spółka oscyluje wokół ceny 4,90 zł za akcję. Spółka zbliżyła się zatem do wsparcia cenowego, które może w tym momencie wyhamować choć na chwilę dalsze spadki. Jeśli faktycznie obecny poziom wyhamuje spadki, oczekiwane będzie podejście ponowne w okolice ceny 5,13 zł – jeśli jednak obecne wyniki sprawią, że inwestorzy nadal będą ostrożni co do dalszego skupowania, wówczas poziomem na który trzeba liczyć to dopiero strefa 4,70 – 4,50 zł za akcje pokrywająca się z linią obecnego zawężonego ruchu oraz najbliższy wsparciem cenowym. Dopiero obecne poziomy mogą być najbardziej racjonalne do dalszego szukania okazji zakupowych.

wykres Orange D1 30.04.2019
Orange D1 30.04.2019


Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here