Naga MarketsOrange Polska zdecydowało się złożyć do sądu odwołanie w związku z nałożeniem przez UKE – Urząd komunikacji Elektronicznej kary w wysokości 11 milionów złotych na spółkę, za ” niewypełnianie obowiązków związanych z wymianą informacji pomiędzy dostawcami usług w zakresie obsługi wniosków o przeniesienie numeru w sieciach stacjonarnych” Orange tłumaczy swoją decyzję brakiem podstaw do nałożenia kary, uważa także kwotę kary za wygórowaną.


W komunikacie od Orange możemy przeczytać: “Orange Polska zapewnia, że procesy przenoszenia numerów były i są realizowane bez żadnych zakłóceń dla wszystkich abonentów, za pośrednictwem Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych (PLI CBD). Tylko w IV kwartale 2018 r. w Orange Polska prawidłowo zrealizowano ok. 44 tys. przeniesień numerów w sieci stacjonarnej, co potwierdza zresztą raport UKE”.

Zobacz także: UKE: 11 mln zł kary dla Orange Polska

Czytając dalej komunikat, Orange dodaje : “Wprowadzenie nowego sposobu realizacji uprawnień abonenckich wymaga ujednolicenia procesów przenośności numerów przez wszystkich dostawców usług telekomunikacyjnych w sieciach stacjonarnych na bazie oferty SOR. Wiąże się z tym konieczność dostosowania umów międzyoperatorskich. Niestety, tylko z częścią przedsiębiorców udało się podpisać dobrowolne umowy. W pozostałych przypadkach niezbędne było wydanie przez prezesa UKE decyzji zastępujących umowy cywilnoprawne. Do dziś nie zostały jeszcze wydane decyzje w 24 sprawach, mimo że czas trwania tych postępowań niejednokrotnie liczony jest w latach. Bezwzględne wykonanie postanowień decyzji z dnia 21 grudnia 2015 r., bez wcześniejszego dostosowania umów międzyoperatorskich, odbyłoby się zatem kosztem zablokowania realizacji procesów przenoszenia numeru dla części klientów”.

Orange Polska jest stanowcze co do swojego zdania, które znacząco różni się od stanowiska UKE. Spółka uważa, że nie była zobligowana do wdrożenia zmian w swoich systemach, synchronizując je z PLI CBD pomimo tego, że w wyniku tych działań część klientów może mieć problem z przeniesieniem numeru. Orange uważa, że klient ma nadrzędne uprawnienia w sprawie przeniesienia numeru w stosunku do ich technologicznego sposobu realizacji. Spółka nie zgadza się także ze zdaniem UKE w sprawie braku realizacji uprawnień abonentów, który ma być sposobem dyscyplinowania innych operatorów do wdrożenia decyzji urzędu.

Kolejne cytaty z publikacji Orange Polska

“Zaprojektowany przez UKE proces przenoszenia numerów w sieci stacjonarnej jest o wiele bardziej kosztowny i skomplikowany niż w sieci ruchomej. Dlatego Orange Polska występowała do UKE o zmianę obowiązków wynikających z decyzji z 21 grudnia 2015 r., aby abonentów nie narażać na problemy związane z dodatkowymi zmianami systemowymi, a usług w sieci stacjonarnej nie obarczać nieproporcjonalnie wysokimi kosztami procesowymi. Podobne stanowisko zajmują inni operatorzy”.

“Nie zgadzamy się również ze stwierdzeniem, jakoby Orange Polska było karane za naruszenia dotyczące usług regulowanych i jest ‘recydywistą’. Od momentu podpisania porozumienia regulacyjnego z UKE w październiku 2009 r., czyli prawie dekadę temu, spółka nie była karana za jakiekolwiek uchybienia dotyczące usług regulowanych. Co zważywszy na mnogość regulacji spoczywających na Orange, upoważnia do stwierdzenia, że w należyty sposób wywiązuje się ze swoich obowiązków”.

Sytuacja techniczna na wykresie ORANGEPL

Podobnie, jak na omawianym wcześniej wykresie akcji CD Projekt (akcje CDR ponad 3% w górę), również na notowaniach Orange doszło do wybici góra układu Overbalance, czyli największej korekty na ostatnim swingu spadkowym. Zgodnie z metodologią pojawił się więc sygnał prowzrostowy. Wsparciem pozostaje poziom 5 zł za jedną akcję, dopiero powrót ceny poniżej zmieni scenariusz na spadkowy. Jak na razie bardziej prawdopodobna jest większa korekta wzrostowa.

Orbex


tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here