Naga MarketsWarszawa, 24.07.2019 (ISBnews) – Orange Polska odnotowało 55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 16 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 138 mln zł wobec 73 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2759 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 2706 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2019 r. spółka miała 53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 66 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 5537 mln zł w porównaniu z 5416 mln zł rok wcześniej.

“Zysk EBITDAaL […] wyniósł 1 353 mln zł i był wyższy o 3 mln względem pierwszego półrocza 2018 r. Poziom tego zysku pomimo wzrostu przychodów prawie nie zmienił się w ujęciu rok do roku, co wynikało z niższej rentowności mixu przychodów, to jest: spadających wysokomarżowych przychodów z telefonii stacjonarnej i wzrostu przychodów ze sprzedaży sprzętu, usług IT i integracyjnych oraz odsprzedaży energii elektrycznej, które są niżej marżowe” – czytamy w raporcie.

Poprawę rentowności przynosi koncentrowanie się na budowaniu wartości w działalności komercyjnej, monetyzacji inwestycji w sieć światłowodową oraz ciągłej optymalizacji kosztów (koszty pośrednie spadły o 3% r/r), podał także operator.

Przychody (zgodnie ze standardem MSSF 16) w 1 połowie 2019 r. wyniosły 5 537 mln zł i były wyższe o 125 mln zł (+2,3%) w porównaniu do I połowy 2018 r.

“Strategicznym motorem wzrostu przychodów jest konwergencja. Przychody konwergentne wzrosły 24% rok-do-roku. Towarzyszył temu spadek przychodów z usług wyłącznie komórkowych i stacjonarnego dostępu szerokopasmowego (o 6% rok-do-roku), na który wpłynęła migracja do ofert konwergentnych, koncentracja na wartości odzwierciedlona w cenach usług oraz konkurencja na rynku. Należy przy tym podkreślić, że wzrost przychodów z usług konwergentnych równoważy spadek przychodów z usług wyłącznie komórkowych i stacjonarnego dostępu szerokopasmowego. Połączone przychody tych kategorii wzrosły w 1 połowie 2019 r. o 1,4% w ujęciu rocznym” – czytamy dalej w raporcie.

Bardzo wysoką dynamikę wzrostu (21% r/r) utrzymywały przychody z usług IT i integracji, co jest zgodne z przyjętą strategią, która widzi w tym obszarze duży potencjał rozwoju. Główne motory wzrostu to projekty związane z dostarczaniem usług profesjonalnych dla sektora finansowego oraz wzrost zamówień na rynku publicznym, podkreślił Orange.

“Na dynamikę przychodów w I półroczu wpłynęły również następujące czynniki:

* dalszy strukturalny spadek przychodów z tradycyjnej telefonii głosowej (15% r/r),

* 9% wzrost przychodów ze sprzedaży sprzętu głównie w wyniku wprowadzenia możliwości ratalnego zakupu telefonów przez klientów w dowolnym momencie trwania kontraktu na usługę,

*bardzo duży (ponad 70% r/r) wzrostu przychodów w kategorii pozostałe na skutek rozwoju działalności w zakresie odsprzedaży energii elektrycznej,

*2% spadek przychodów hurtowych w wyniku mniejszych przychodów z roamingu krajowego (zgodnie z umową z Play) oraz strukturalnego spadku w przychodach z zakańczania ruchu w sieci stacjonarnej” – napisano także w materiale.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 60 mln zł wobec 45 mln zł straty rok wcześniej.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here