Naga MarketsLogo Orange PolskaOrange Polska odnotował 53 mln zł skonsolidowanego netto w III kw. 2020 r. wobec 222 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Orange podsumowuje wypracowane przez siebie wyniki

Zysk operacyjny wyniósł 150 mln zł wobec 378 mln zł zysku rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują

EBITDaL wyniósł 742 mln zł wobec 739 mln zł rok wcześniej, zaś marża EBITaL – odpowiednio: 26,6% wobec 25,7% rok wcześniej.

“EBITDAaL (EBITDA po uwzględnieniu kosztów leasingu) stabilna rok-do-roku, odzwierciedlająca:

bardzo dobre wyniki w podstawowych usługach telekomunikacyjnych

niekorzystny wpływ pandemii (niższe przychody z roamingu i usług IT i integracyjnych, rezerwy na dodatkowe ryzyka)

dalszą optymalizację kosztów (koszty pośrednie spadły o 5% rok-do-roku)” – czytamy w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 793 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 2 870 mln zł rok wcześniej.

“Spadek przychodów o 2,7% rok-do-roku, odzwierciedlający:

wzrost przychodów z podstawowych usług telekomunikacyjnych (konwergentnych, wyłącznie komórkowych i wyłącznie stacjonarnego dostępu szerokopasmowego)

o 2,3% rok-do-roku, który odzwierciedla pozytywny wpływ strategii ukierunkowanej na wartość i negatywny wpływ w obszarze roamingu

spadek w usługach IT i integracyjnych o 17% rok-do-roku w wyniku spowolnienia na rynku (wskutek pandemii) oraz wysokiej bazy porównawczej

wzrost w hurtowych usługach komórkowych o 7% rok-do-roku, wynikający z dużego wzrostu ruchu w związku z pandemią

spadek przychodów ze sprzedaży sprzętu o 9% rok-do-roku, ze względu na jedynie częściową odbudowę popytu na smartfony” – czytamy dalej.

Prezes Julien Ducarroz wskazał, że spadek przychodów odzwierciedla spowolnienie w usługach IT i integracyjnych, przy utrzymaniu dobrych wyników w podstawowych usługach telekomunikacyjnych.

“Przychody w III kw. 2020 roku wyniosły 2 793 mln zł i w ujęciu rocznym zmniejszyły się o 77 mln zł, tj. 2,7%. Na trend przychodów wpłynęły głównie cztery czynniki. Po pierwsze, łączne przychody z podstawowych usług telekomunikacyjnych: konwergentnych, wyłącznie komórkowych i wyłącznie stacjonarnego dostępu szerokopasmowego zwiększyły się w ujęciu rocznym o 2,3%. Przyczynił się do tego głównie dalszy wzrost ARPO z usług konwergentnych (o 2% rok-do-roku) oraz odwrócenie trendu ARPO z usług wyłącznie stacjonarnego internetu (wzrost o 6,3% rok-do-roku), będące efektem strategii ‘więcej za więcej’. Trend przychodów z usług wyłącznie komórkowych odzwierciedlał dalszą poprawę trendu bazowego (dzięki rosnącej bazie klientów i naszej strategii ukierunkowanej na wartość), ale jednocześnie – podobnie jak w poprzednim kwartale – spadek przychodów z roamingu o około 50% w ujęciu rocznym, spowodowany pandemią” – powiedział Ducarroz, cytowany w komunikacie.

Po drugie, w usługach IT i integracyjnych, po wielu kwartałach ciągłego wzrostu, nastąpił spadek przychodów o 17% rok-do-roku. Było to wynikiem związanego z pandemią spowolnienia na rynku, a także innego rozłożenia sprzedaży w obu porównywanych latach, dodał.

“Po trzecie, przychody z hurtowych usług komórkowych zwiększyły się w ujęciu rocznym o 7%, co jest odzwierciedleniem wzrostu ruchu głosowego w wyniku pandemii COVID-19. Po czwarte, przychody ze sprzedaży sprzętu zmniejszyły się o 9% rok-do-roku, na co wpłynęła wysoka baza porównawcza w ubiegłym roku oraz stopniowy powrót popytu konsumenckiego, który spadł w wyniku pandemii” – wskazał też prezes.

W I-III kw. 2020 r. zysk netto wyniósł 67 mln zł wobec 269 mln zł zysku rok wcześniej, zaś EBITDaL – odpowiednio 2 143 mln zł wobec 2 036 mln zł (marża EBITDaL: 25,4% wobec 24,2%), przy przychodach 8 425 mln zł wobec 8 407 mln zł rok wcześniej.

Ekonomiczne nakłady inwestycyjne w III kw. br. wyniosły 387 mln zł wobec 58 mln zł rok wcześniej, zaś w I-III kw. br sięgnęły 1 206 mln zł wobec 1 006 mln zł rok wcześniej.

Organiczne przepływy pieniężne wyniosły w III kw. br. 58 mln zł wobec 419 mln zł rok wcześniej, zaś w I-III kw. br. sięgnęły 418 mln zł wobec 403 mln zł rok wcześniej.

“Organiczne przepływy pieniężne w wysokości 58 mln zł odzwierciedlają dobry wynik na kapitale obrotowym, pewne spowolnienie inwestycji oraz znacznie niższe niż w ubiegłym roku wpływy ze sprzedaży aktywów” – czytamy dalej w komunikacie.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here