Naga MarketsOrange Polska miał 21 mln zł straty netto, 654 mln zł EBITDaL w IV kw. 2020 r.Orange Polska odnotował 21 mln zł skonsolidowanej straty netto w IV kw. 2020 r. wobec 187 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Finax

Zysk operacyjny wyniósł 57 mln zł wobec 176 mln zł straty rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują
Orange przedstawia swoje wyniki finansowe

EBITDaL wyniósł 654 mln zł wobec 682 mln zł rok wcześniej, zaś marża EBITaL – odpowiednio: 21,2% wobec 22,7% rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 083 mln zł w IV kw. 2020 r. wobec 2 999 mln zł rok wcześniej.

W całym 2020 r. Orange Polska odnotował 46 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 82 mln zł zysku rok wcześniej.

EBITDaL wyniósł w całym ub.r. 2 797 mln zł wobec 2 718 mln zł rok wcześniej, zaś marża EBITaL – odpowiednio: 24,3% wobec 23,8% rok wcześniej.

“”Zgodnie z raportem bieżącym 3/2020 opublikowanym w dniu 12 lutego 2020 roku, grupa prognozowała, że wartość wskaźnika EBITDAaL będzie w 2020 roku wyższa niż osiągnięta w 2019 r. (2,718 mld zł). Prognoza została zrealizowana, wskaźnik EBITDAaL wyniósł w 2020 r. 2.797 mln zł i był wyższy o 2,9% r/r. Wzrost wynikał z jednej strony z poprawy trendu w podstawowych usługach telekomunikacyjnych a z drugiej z podjęcia przez zarząd dodatkowych działań w celu ograniczenia negatywnych skutków kryzysu wywołanego pandemią COVID-19” – czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11 508 mln zł w 2020 r. wobec 11 406 mln zł rok wcześniej (wzrost o 0,9% r/r).

“Strategicznym motorem wzrostu przychodów pozostaje konwergencja natomiast istotnemu polepszeniu uległ trend w zakresie przychodów z usług wyłącznie komórkowych oraz stacjonarnego dostępu szerokopasmowego. Przychody z usług wyłącznie komórkowych spadły tylko o 1,6% r/r, w porównaniu do spadku o 4,7% w roku 2019. Tak istotna poprawa nastąpiła pomimo ok. 40% spadku przychodów z tytułu roamingu międzynarodowego, z powodu pandemii koronawirusa. Źródłem poprawy jest wzrost bazy klientów oraz poprawa w trendzie wskaźnika ARPO, głównie pod wpływem podwyżek cen z 2019 r. Przychody z wyłączeniem stacjonarnego dostępu szerokopasmowego utrzymały się prawie na takim samym poziomie, w porównaniu do spadku o 7% w 2019 r.” – czytamy w raporcie.

Czynnikiem poprawy jest wzrost ARPO, po wcześniejszych spadkach, głównie jako wynik podwyżek cen oraz istotnie zwiększający się udział klientów światłowodu, którzy generują największe ARPO. W rezultacie połączone przychody tych kategorii oraz konwergencji (stanowiące zestaw podstawowych usług telekomunikacyjnych) wzrosły o 2,9%, czyli ponad dwa razy więcej niż w roku poprzednim (1,4%), wskazano także.

“Bardzo wysoką dynamikę (24% r/r) utrzymywały przychody z usług IT i integracji, co wynikało z silnego wzrostu organicznego oraz efektu nabycia spółki BlueSoft, przejętej w 2019 r. oraz w bardzo nieznacznym stopniu spółki Craftware przejętej w grudniu 2020 r. Istotnym elementem wzrostu organicznego była realizacja w I połowie roku kontraktu z Pocztą Polską na dostawę tabletów dla listonoszy oraz towarzyszących usług” – czytamy dalej.

Na dynamikę przychodów w 2020 r. wpłynęły również następujące czynniki:

• dalszy strukturalny spadek przychodów z tradycyjnej telefonii głosowej (13% r/r),

• 13% spadek przychodów ze sprzedaży sprzętu w wyniku czasowego zamknięcia znaczącej części sieci dystrybucji oraz zmniejszonych zakupów klientów wywołanych pandemią koronawirusa,

• 6% wzrost przychodów hurtowych głównie w wyniku dużego wzrostu ruchu w sieci mobilnej spowodowanego skutkami pandemii koronawirusa,

• 14% spadek przychodów w kategorii pozostałe na skutek zmiany warunków biznesowych w zakresie odsprzedaży energii elektrycznej w stosunku do 2019 r., wymieniono także.

Organiczne przepływy pieniężne w IV kw. 2020 r. wyniosły 224 mln zł (wobec 334 mln zł rok wcześniej), a w całym 2020 r. sięgnęły 642 mln zł (wobec 737 mln zł rok wcześniej).

Ekonomiczne nakłady inwestycyjne w IV kw. 2020 r. wyniosły 595 mln zł (wobec 695 mln zł rok wcześniej), a w całym 2020 r. sięgnęły 1 801 mln zł (wobec 1 701 mln zł rok wcześniej).

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 47 mln zł wobec 79 mln zł rok wcześniej.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here