Naga MarketsOrange Polska miał 116 mln zł zysku netto, 224 mln zł zysku EBIT w II kw. 2021 r.Orange Polska odnotował 116 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 224 mln zł wobec 109 mln zł zysku rok wcześniej.Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 954 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 2 828 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2021 r. spółka miała 155 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 14 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 5872 mln zł w porównaniu z 5632 mln zł rok wcześniej.

EBITDAaL na koniec czerwca 2021 r. wyniosła 1 465 mln zł (według MSSF16) wobec 1 401 mln zł rok wcześniej (według MSSF16).

„W drugim kwartale osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki finansowe. Przychody zwiększyły się znacząco, o 4,5%, do czego przyczynił się dynamiczny 6,8% wzrost w podstawowych usługach telekomunikacyjnych. Ten wynik był odzwierciedleniem dalszego wzrostu liczby klientów, naszej strategii ukierunkowanej na wartość oraz częściowej odbudowy przychodów z roamingu. Dzięki wysokiej dźwigni operacyjnej, wzrost przychodów przełożył się na wzrost EBITDAaL, która zwiększyła się o prawie 4% pomimo wysokiej ubiegłorocznej bazy porównawczej, kiedy na nasze wyniki pozytywnie wpłynęły jednorazowe działania podjęte w celu złagodzenia skutków pandemii” – powiedział członek zarządu Jacek Kunicki, cytowany w raporcie.

„Po pierwszym półroczu, dynamika wzrostu przychodów i EBITDAaL przekracza 4%, co upewnia nas o możliwości realizacji planów wzrostu całorocznego. Począwszy od trzeciego kwartału, dynamika przychodów zacznie odzwierciedlać wpływ decyzji regulacyjnych o obniżce stawek za zakańczanie połączeń w sieci stacjonarnej i mobilne” – dodał Kunicki.

W II kw. br. eCapex (ekonomiczne nakłady inwestycyjne) wyniosły 442 mln zł (-7% r/r) i według spółki odzwierciedlają bardziej równomierne rozłożenie wydatków oraz utrzymujące się spowolnienie na rynku nieruchomości.

invest

Jak wyjaśnia spółka w raporcie, liczba indywidualnych klientów ofert konwergentnych zwiększyła się w II kw. 2021 roku o 14 tys., tj. 8% w ujęciu rocznym. Na koniec czerwca, 66% indywidualnych klientów dostępu szerokopasmowego było abonentami ofert konwergentnych (wobec 63% rok wcześniej). Dynamika wzrostu ARPO z usług konwergentnych zwiększyła się do 5,7% w ujęciu rocznym, a wskaźnik ten osiągnął poziom 111,4 zł, co było wynikiem strategii nastawionej na wartość oraz rosnącego udziału usług światłowodowych.

„Całkowita liczba klientów stacjonarnego dostępu szerokopasmowego wzrosła w II kw. 2021 roku o 8 tys., tj. 3% r/r. Przyczynił się do tego duży przyrost bazy klientów usług światłowodowych, która dzięki 48 tys. przyłączeń netto zwiększyła się o 36% w ujęciu rocznym. Udział klientów usług światłowodowych w całkowitej bazie klientów internetu stacjonarnego osiągnął już 30%, przewyższając udział technologii ADSL” – czytamy także.

Wskaźnik ARPO z usług wyłącznie dostępu szerokopasmowego wzrósł o 2% w ujęciu rocznym, do poziomu 59,2 zł. Do wzrostu tego wskaźnika przyczyniły się dwa kluczowe czynniki: wprowadzone w 2019 roku podwyżki cen oraz rosnący udział klientów światłowodowych. Klienci tych usług generują najwyższy średni przychód na ofertę, głównie ze względu na większy udział usługi telewizyjnej, rosnącą popularność wyższych prędkości usług oraz rosnący udział klientów z domów jednorodzinnych (gdzie cena usługi jest wyższa w celu pokrycia wyższego kosztu budowy sieci), podano także.

„W II kw. liczba aktywacji netto komórkowych abonamentowych usług głosowych wyniosła 83 tys. (wobec 65 tys. w II kw. 2020 roku). Był to pierwszy kwartał, w którym w ujęciu rocznym wzrósł wskaźnik ARPO z wyłącznie komórkowych usług głosowych. Wzrost ten wyniósł 1,8% r/r, a wartość ARPO zwiększyła się do 27,7 zł, co było odzwierciedleniem poprawy zarówno na rynku konsumenckim jak i biznesowym. To efekt częściowej odbudowy przychodów z roamingu oraz naszej strategii ukierunkowanej na wartość” – czytamy również.

Według spółki, baza klientów usług przedpłaconych, po kliku kwartałach spadków, zaczęła ponownie rosnąć.

„Liczba tych klientów zwiększyła się o 72 tys. do poziomu 4,86 mln, w wyniku rosnącej liczby aktywacji nowych kart oraz zwiększonej aktywności klientów po zdjęciu ograniczeń związanych z pandemią. Dynamika wzrostu ARPO z usług przedpłaconych zwiększyła się do prawie 6% w wyniku naszej strategii ukierunkowanej na wartość oraz rosnącego udziału klientów z nielimitowanymi pakietami rozmów i SMS-ów. W stacjonarnych usługach głosowych utrata łączy netto w drugim kwartale wyniosła 55 tys. wobec 36 tys. rok wcześniej, kiedy w czasie pierwszego zamrożenia gospodarki wskaźnik rezygnacji klientów był wyjątkowo niski. Zasadnicze trendy prawie nie uległy zmianie: rośnie liczba klientów usług telefonii internetowej (VoIP), które wchodzą w skład pakietu Orange Love. Pomijając usługi VoIP, utrata łączy w dalszym ciągu odzwierciedla niekorzystne trendy strukturalne na rynku”  – dodano.

Prezes Orange Polska Julien Ducarroz zwrócił uwagę, że spółka realizuje kolejne etapy transakcji FiberCo.

„Niedawno podpisaliśmy umowy dotyczące finansowania oraz przekazaliśmy do spółki Światłowód Inwestycje łącza światłowodowe obejmujące zasięgiem 672 tys. gospodarstw domowych. W dalszym ciągu oczekujemy, że transakcja będzie sfinalizowana do końca sierpnia. W drugim półroczu kluczowym priorytetem będzie dla nas przyspieszenie sprzedaży w tradycyjnie intensywniejszym sezonie komercyjnym. Całkowicie koncentrujemy się na realizacji naszej nowej strategii Grow. Chcemy rosnąć szybciej w oparciu o stabilniejsze podstawy, monetyzyjąc nasze inwestycje, a także wykorzystać nowe możliwości biznesowe i w większym stopniu uwolnić nasz potencjał” – podsumował prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2021 r. wyniósł 165 mln zł wobec 5 mln zł zysku rok wcześniej.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11 508 mln zł w 2020 r.

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: usd notowania | złotówki | jsw akcje | kurs ropy naftowej | kruk akcje wykres | lotos akcje | giełda pko |Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas

Conotoxia

Obejrzyj również w Comparic24.tv:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here