Naga MarketsOrange Polska: Liczba indyw. klientów ofert konwergentnych wzrosła o 8,3% w 2020Liczba indywidualnych klientów ofert konwergentnych Orange Polska zwiększyła się w ub.r. o 114 tys., tj. 8,3% r/r, podała spółka. Na koniec 2020 r. ich liczba wyniosła 1 483 tys. Z kolei liczba usług telefonii komórkowej (karty SIM) zwiększyła się do 15 752 tys. na koniec ub.r. z 15 284 tys. rok wcześniej.

Orange ze wzrostem liczby indywidualnych klientów ofert konwergentnych

“Na koniec grudnia, 65% indywidualnych klientów dostępu szerokopasmowego było abonentami ofert konwergentnych (wobec 62% rok wcześniej). Łączna liczba usług, z których korzystają indywidualni klienci rozwiązań konwergentnych, wyniosła 6 mln, co oznacza, że średnio każdy klient korzysta z ponad czterech usług” – czytamy w komunikacie.

Te artykuły również Cię zainteresują
Dynamika wzrostu wskaźnika ARPO z usług konwergentnych zwiększyła się do 3,2% r/r, a w skali całego roku wskaźnik ten osiągnął poziom 105,7 zł.

“Było to przede wszystkim wynikiem strategii nastawionej na wartość, rosnącego udziału usług światłowodowych i TV oraz dosprzedaży usług. W samym czwartym kwartale przyłączono netto 42 tys. klientów (co było najlepszym wynikiem kwartalnym od dwóch lat), a wskaźnik ARPO wyniósł 107,1 zł, co oznacza wzrost o 4,2% rok-do-roku” – czytamy dalej.

Całkowita liczba klientów stacjonarnego dostępu szerokopasmowego wzrosła w 2020 roku o 95 tys., tj. 3,6% r/r (do 2 702 tys.). W samym IV kwartale liczba klientów tych usług zwiększyła się o 40 tys., co stanowiło największy przyrost kwartalny w ostatnich trzech latach, podkreślono.

“Przyczynił się do tego duży przyrost bazy klientów usług światłowodowych, która w ujęciu rocznym zwiększyła się o 39%, dzięki 205 tys. przyłączeń netto w 2020 roku. W samym czwartym kwartale liczba aktywacji usług światłowodowych netto wyniosła 63 tys., po raz kolejny bijąc rekord kwartalny. Udział klientów usług światłowodowych w całkowitej bazie klientów internetu stacjonarnego osiągnął 27%” – napisano w komunikacie.

W dalszym ciągu zmniejszała się baza klientów korzystających z miedzianych łączy szerokopasmowych – ich liczba spadła względem poprzedniego roku o 152 tys. Wskaźnik ARPO z usług wyłącznie stacjonarnego dostępu szerokopasmowego wzrósł o 4,7% r/r wobec spadku o 1,8% w 2019 roku.

“Do odwrócenia trendu przyczyniły się dwa kluczowe czynniki: wprowadzone w 2019 roku podwyżki cen oraz rosnący udział klientów światłowodowych. Klienci usług światłowodowych generują bowiem najwyższy średni przychód na ofertę, głównie ze względu na większy udział usługi telewizyjnej, rosnącą popularność większych prędkości usługi światłowodowej za dopłatą oraz rosnący udział klientów z domków jednorodzinnych (gdzie cena usługi jest wyższa w celu pokrycia wyższego kosztu budowy sieci)” – czytamy dalej.

Liczba klientów komórkowych usług abonamentowych zwiększyła się w 2020 roku o 655 tys., tj. 6,4% r/r (do 15 752 tys.). W ofertach głosowych, liczba aktywacji netto wyniosła 347 tys. i była najwyższa od dwóch lat, co było efektem wysokich wolumenów sprzedaży dla nowych klientów oraz skutecznego ograniczenia wskaźnika rezygnacji z usług. W 2020 roku wskaźnik ten w usługach abonamentowych zmniejszył się do 2,3% wobec 2,6% w 2019 roku.

“Pomimo niekorzystnego wpływu roamingu, nastąpiła poprawa trendu ARPO z wyłącznie komórkowych usług abonamentowych. W 2020 roku wskaźnik ten zmniejszył się w ujęciu rocznym o 4,1% wobec spadku o 5,6% w 2019 roku, co było efektem naszej strategii cenowej ukierunkowanej na wartość” – wskazano także.

Z wyłączeniem roamingu, spadek ARPO z tych usług został ograniczony do 0,6% r/r, podkreślono.

“Baza klientów usług przedpłaconych zmniejszyła się w 2020 roku do 4,9 mln, tj. o 3,7%. Spadek ten odzwierciedlał trend rynkowy i wynikał głównie ze spowodowanego pandemią ograniczenia mobilności, co niekorzystnie wpłynęło na aktywność klientów i popyt na nowe karty pre-paid. Jednak wskaźnik ARPO z usług przedpłaconych zwiększył się o 3,4% (po spadku o 4% w 2019 roku) w wyniku wzrostu ruchu głosowego i transmisji danych” – napisano dalej.

W stacjonarnych usługach głosowych utrata łączy netto w 2020 roku została ograniczona do 210 tys. (wobec 298 tys. w 2019 roku) ze względu na korzystny wpływ pandemii na wskaźnik rezygnacji z usług. Zasadnicze trendy prawie nie uległy zmianie: nadal rosła liczba klientów usług telefonii internetowej (VoIP), które wchodzą w skład pakietu Orange Love. Pomijając usługi VoIP, utrata łączy w dalszym ciągu odzwierciedla niekorzystne trendy strukturalne na rynku. Jednak w wyniku zwiększonego ruchu wskaźnik ARPO z wyłącznie stacjonarnych usług głosowych osiągnął dodatnią dynamikę (wzrost o 1,9% r/r), podał też operator.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here