Naga MarketsOponeo.pl odnotowało 8,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 7,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.


– Główne czynniki kreujące wynik finansowy Grupy Oponeo.pl w I półroczu 2019 roku to:

• Dynamiczny wzrost przychodów z tytułu sprzedaży. W ciągu I półrocza 2019 roku wyniosły one 398 006 tys. zł, czyli wzrosły o 13% w porównaniu z I półroczem 2018 roku. Przy czym przychody ze sprzedaży w kraju ukształtowały się na poziomie 306 266 tys. zł i przyrosły o 12% w relacji do sześciu pierwszych miesięcy 2018 roku. Wpływy z tytułu sprzedaży za granicą zamknęły się kwotą 91 740 tys. zł (wzrost o 16,3%);

• Wzrost kosztów operacyjnych o 12% (tj. kosztów sprzedaży i kosztów zarządu) z 62 933 do poziomu 70 542 tys. zł. W minionym półroczu 2019 roku zanotowano znaczny wzrost amortyzacji, co związane było ze zmianą prezentacji kosztów wynajmowanej powierzchni magazynowej jako aktywa do użytkowania. Łączny koszt amortyzacji dla aktywów z tytułu praw do użytkowania, w wyniku zastosowania MSSF 16, w I półroczu 2019 roku wyniósł 2 656 tys. zł. Zmiana prezentacji wynikająca z przyjęcia do stosowania nowego standardu wpłynęła na zmniejszenie kosztów usług o kwotę 2 570 tys. zł. Wzrost kosztów podatków i opłat z 200 tys. zł w I półroczu 2018 roku do 601 tys. zł w I półroczu 2019 roku spowodowany jest wzrostem obciążeń wynikających z podatku od nieruchomości po przyjęciu do użytkowania nowego budynku oraz związanej z nim infrastruktury budowlanej – czytamy w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 12,89 mln zł wobec 9,67 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 398,01 mln zł w I poł. 2019 r. wobec 352,28 mln zł rok wcześniej.

– W I półroczu 2019 roku przychody grupy ze sprzedaży wyniosły 398 006 tys. zł. Na sprzedaż krajową przypadało 306 266 tys. zł. W I półroczu 2019 roku przychody z tytułu sprzedaży krajowej były o 12% wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, podczas gdy przychody z działalności zagranicznej o wzrosły o 16,3% i wyniosły 91 740 tys. zł. Udział przychodów krajowych w całości przychodów Grupy Oponeo.pl ze sprzedaży wyniósł 77%, zaś przychodów zagranicznych 23% – czytamy w raporcie.

Głównym elementem przychodów były przychody ze sprzedaży opon, które wzrosły o 12,7% r/r. Wyniosły one 359 814 tys. zł i przedstawiały 90,4% całości przychodów ze sprzedaży grupy. W I półroczu 2019 roku grupa sprzedała 1 537,2 tys. opon, tj. o 9,2% więcej niż rok wcześniej.

W I półroczu 2019 roku z tytułu sprzedaży felg grupa uzyskała 16 112 tys. zł przychodów, czyli o 24,4% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, podano także.

W I półroczu 2019 roku grupa uzyskała wzrosty w zakresie marży EBIT (+0,5 pkt proc.) i EBITDA (1,3 pkt proc.). Marża brutto na sprzedaży utrzymała się na tym samym poziomie co w I półroczu 2018 roku i wyniosła ona 20,8% Wzrosty odnotowano również w zakresie marży zysku netto i zwrotu z aktywów (+0,1 pkt proc.) oraz zwrotu z kapitału (+0,8 pkt proc.), podkreśliła także spółka.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 0,41 mln zł wobec 1 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Oponeo.pl, z siedzibą w Bydgoszczy, jest liderem internetowej sprzedaży opon w Polsce, działającym w kilkunastu krajach Europy. W 2018 r. jej skonsolidowane przychody wyniosły 843 mln zł. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here