Naga MarketsEuropejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) przedłużył zakaz wprowadzania do obrotu, dystrybucji lub sprzedaży opcji binarnych klientom detalicznym, obowiązujący od dnia 2 lipca 2018 r., na okres kolejnych trzech miesięcy. Regulator UE28 wyraził również zgodę na wyłączenie ograniczonej liczby produktów z zakresu zakazu regulacyjnego.


ESMA ponownie sięga po tymczasową blokadę

Komisja nadzoru po raz pierwszy wprowadziła zakaz handlu na rynku opcji binarnych w Europie z początkiem lipca, informując jednocześnie, że rozwiązanie jest tymczasowe (okres 3 miesięcy) i po jego upływie poinformuje czy zdecydowała się na jego przedłużenie lub rezygnację z wprowadzonych zmian regulacyjnych. Według wstępnych ustaleń okres obowiązywania zakazu miał zostać zakończony z dniem 2 października. W piątek organ informował jednak o przedłużeniu go o następny kwartał do początku przyszłego roku:

Te artykuły również Cię zainteresują
„ESMA starannie rozważyła potrzebę rozszerzenia obecnie obowiązującego środka interwencyjnego. Regulator uważa, że nadal istnieją poważne obawy dotyczące ochrony inwestorów związane z ofertą opcji binarnych dla klientów detalicznych. Uzgodniła zatem, że odnowi zakaz od dnia 2 października” – podała ESMA w komunikacie.

W trakcie przeglądu środka interwencyjnego ESMA rozważyła szczególne cechy opcji binarnych, które są obecnie objęte zakresem zakazu. Stwierdzono, że niektóre opcje binarne mają szczególne cechy, które ograniczają ryzyko szkody dla inwestora, a mianowicie są wystarczająco długoterminowe (co najmniej 90 dni), towarzyszy im prospekt emisyjny i są w pełni zabezpieczone przez dostawcę lub inny podmiot należący do tej samej grupy co dostawca. ESMA uważa, że opcja binarna, która korzysta ze skumulowanego efektu tych trzech kryteriów, z mniejszym prawdopodobieństwem doprowadzi do poważnych obaw związanych z ochroną inwestorów.

„Ponadto wyłączone zostaną produkty, które na koniec terminu mają jedną z dwóch z góry określonych wypłat, z których żadna nie jest niższa niż inwestycja początkowa klienta. Wypłata za tego typu opcji binarnej może być wyższa lub niższa, ale w obu przypadkach inwestor nie straciłby pieniędzy w porównaniu do ich inwestycji ogółem. Ponieważ kapitał inwestora nie jest zagrożony, produkty te należy wyraźnie wykluczyć” – wyjaśnia ESMA w dalszej części noty prasowej.

ESMA dopuszcza więc od 2 października bardzo wąską grupę opcji binarnych do obrotu. Należy jednak zauważyć, że inwestorzy detaliczni głównie skupiają się na opcjach krótkoterminowych wygasających tego samego dnia lub po upływie zaledwie minuty. Regulatyor będzie w dalszym ciągu kontrolował te produkty w okresie obowiązywania zakazu.

„Środek tymczasowy” jedynie w teorii?

Jak wynika z głosów osób związanych z branżą, „tymczasowość” środków interwencyjnych stosowanych przez ESMA jest jedynie teorią. W praktyce bowiem regulator korzysta z prawa nadanego mu przez MiFIR do nakładania trzymiesięcznej blokady, która może być przedłużana w nieskończoność.

Chociaż sama idea rynku opcji binarnych nadal wydaje się bardzo ciekawa, to przez działania nieuczciwych brokerów – manipulujących cenami, blokujących wypłaty zysków, czy też nastawionymi na agresywny marketing wycelowany w najbardziej chciwych i naiwnych klientów szukających szybkich zysków, branża od dłuższego czasu nie cieszyła się dobrą opinią.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

1 KOMENTARZ

  1. Z tego wynika, że jakaś wąska grupa brokerów będzie dysponować opcjami binarnych na swoich platformach po 2 października? Jeżeli tak to chętnie bym poznał takich brokerów i zarejestrował się na ich platformie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here