Naga MarketsOne More Level miał 4,49 mln zł straty netto, 4,49 mln zł straty EBIT w IV kw.One More Level odnotował 4,49 mln zł straty netto w IV kw. 2020 r. wobec 6,09 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 4,49 mln zł wobec 5,71 mln zł straty rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują
One More Level przedstawia swoje wyniki finansowe

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,9 mln zł w IV kw. 2020 r. wobec -0,04 mln zł rok wcześniej.

“One More Level S.A. zakończyła IV kwartał 2020 r. z blisko 0,9 mln zł przychodów netto ze sprzedaży produktów, 3,2 mln zł ujemnej zmiany stanu produktów (związanej z zakończeniem prac nad grą ‘Ghostrunner’ i przekazaniem produktu wydawcy), 4,5 mln zł straty operacyjnej i 4,5 mln zł straty netto. W analizowanym okresie spółka nie odnotowała istotnych przychodów ze sprzedaży, w szczególności nie rozpoznając przychodów z tytułu ewentualnych tantiem od dochodu z komercjalizacji ‘Ghostrunner'” – czytamy w raporcie.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, spółka nie posiada jeszcze miarodajnych i ostatecznych danych o wynikach sprzedaży za okres kończący się 31 grudnia 2020 r. oraz rozliczeniu kosztów gry, umożliwiających oszacowanie ewentualnego przychodu spółki z tytułu tantiem za wspomniany okres.

“Zarząd spółki zamierza kontynuować działania zmierzające ku niezwłocznemu pozyskaniu i weryfikacji danych na temat poziomu przychodów ze sprzedaży i kosztów realizacji ‘Ghostrunnera’, celem weryfikacji istnienia podstaw do uzyskania przez spółkę dodatkowego wynagrodzenia (tantiem) z tytułu jej komercjalizacji. Zarząd spółki, bazując m.in. na przekazywanych przez wydawcę ‘Ghostrunnera’ do wiadomości publicznej informacjach, doświadczeniu oraz wiedzy nt. projektu niezmiennie ocenia grę w kategoriach spektakularnego sukcesu, zarówno artystycznego, jak i biznesowego, który w dłuższym okresie czasu wpłynie zdecydowanie korzystnie na kondycję biznesową i finansową spółki” – czytamy dalej.

Na ujemny wynik operacyjny i netto w IV kwartale 2020 r., obok omówionego powyżej poziomu sprzedaży, miała również niegotówkowa amortyzacja wartości firmy, ujęta w pozostałych kosztach operacyjnych, podano także.

“W IV kwartale 2020 r. Spółka sfinalizowała prace nad podstawową wersją gry ‘Ghostrunner’. Równocześnie, w związku z zawartym w zakończonym okresie aneksem do umowy wydawniczej dla ‘Ghostrunnera’, przewidującym stworzenie przez spółkę dodatków do gry (DLC), spółka rozpoczęła w minionym okresie prace nad ww. dodatkami. Zakładana wartość przychodów z tytułu realizacji dodatków, które spółka zgodnie z umową ma rozpoznać w momencie ich wydania, to blisko 2,1 mln zł netto. Ponadto, zgodnie z zapisami umowy, spółce mogą zostać naliczone tantiemy stanowiące udział w dochodach netto z komercjalizacji ww. dodatków” – napisano także.

W całym 2020 r. spółka miała 8,38 mln zł straty netto w porównaniu z 5,95 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1,1 mln zł w porównaniu z 4,02 mln zł rok wcześniej.

One More Level S.A. (poprzednio Laser-Med S.A.) zadebiutowała na rynku NewConnect w 2012 roku. Spółka jest studiem game developerskim oraz certyfikowanym wydawcą na platformy Xbox One, PS4, PSVITA, Nintendo oraz Steam.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here