Naga MarketsoncoarendiOncoArendi Therapeutics zawarło wyłączną wieloletnią umowę partneringową z Galapagos na dalszy rozwój kliniczny i komercjalizację cząsteczki OATD01, podała spółka. Całkowita wartość umowy wynosi 322 mln euro (ok. 1,5 mld zł).

OncoArendi Therapeutics planuje dalszy rozwój prowadzonych badań

“Współpraca OncoArendi i Galapagos ma, w ciągu najbliższych kilku lat, doprowadzić do wprowadzenia na światowe rynki leku opartego o cząsteczkę OATD-01 lub inne podwójne inhibitory do zastosowania m.in. w terapii idiopatycznego włóknienia płuc (IPF), sarkoidozie, astmie lub innych śródmiąższowych chorobach płuc. Warto podkreślić, że zgodnie z coraz liczniejszymi doniesieniami naukowymi, włóknienie płuc jest jednym z najczęstszych powikłań po COVID-19” – czytamy w komunikacie.

Te artykuły również Cię zainteresują

Zgodnie z umową, OncoArendi Therapeutics otrzyma płatność wstępną (tzw. up-front payment) w wysokości 25 mln euro, a dalsze transze w ramach podpisanej umowy będą wypłacane przez Galapagos NV po osiąganiu kolejnych “kamieni milowych”. Kamienie milowe określone w umowie obejmują: kolejne etapy rozwoju leku, tzw. development milestones, fazę dopuszczenia leku do obrotu w różnych regionach świata, tzw. regulatory milestones i fazę komercjalizacji oraz sprzedaży leku, tzw. commercial milestones. Łączna wartość umowy, czyli total biodollar value, wynosi 320 mln euro. Dodatkowo wraz z płatnością up-front spółka otrzyma również płatność 2 mln euro z tytułu udzielenia Galapagos prawa pierwszeństwa w negocjacjach dla innych związków rozwijanych w ramach platformy chitynazowej, które nie są podwójnymi inhibitorami chitynaz. Wskazane kwoty nie uwzględniają tantiem z tytułu ewentualnej przyszłej sprzedaży (royalties), wskazano również.

“To dla nas niezwykle ważny moment. Podpisanie umowy z Galapagos to przełom na płaszczyźnie naukowej i biznesowej, a przede wszystkim szansa na to, że nasze cząsteczki zyskają merytoryczne i finansowe wsparcie w rozwoju, a dzięki zaangażowaniu globalnej firmy w przyszłości będą mogły leczyć ludzi. Przez ostatnie lata ciężko pracowaliśmy na to, aby doprowadzić do tego etapu. Wysoka jakość naszych danych przedklinicznych i klinicznych oraz wyniki badań nad mechanizmem działania inhibitorów chitynaz zachęciły Galapagos do tej inwestycji” – – powiedział prezes OncoArendi Therapeutics Marcin Szumowski, cytowany w materiale.

“W obszarze chitynaz jesteśmy globalnym liderem, a proponowane przez OncoArendi podejście terapeutyczne jest innowacyjne. OATD-01, wiodąca cząsteczka z platformy chitynazowej ma szanse stać się lekiem pierwszym w swojej klasie – tzw. first-in-class. Zakres i jakość naszych badań i potencjał terapeutyczny cząsteczek platformy chitynazowej mają odzwierciedlenie w wartości umowy partneringowej. Uważamy, że ta umowa jest przełomowa dla całej branży i buduje wartość polskiej biotechnologii na świecie” – zaznaczył Szumowski.

Jak podkreślił dyrektor finansowy Sławomir Broniarek, podpisana umowa to pierwszy i do tej pory najważniejszy krok spółki na drodze do walidacji modelu biznesowego oraz do szybkiego wzrostu wartości spółki.

“Ten sukces zbudowany przez naszych naukowców i światowej klasy ekspertów pozwala wierzyć, że efekty naszej pracy mogą mieć globalny zasięg” – zaznaczył.

OncoArendi Therapeutics to innowacyjna firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób układu oddechowego i nowotworów. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od kwietnia 2018 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here