Naga Markets

OFE dobrze pomnażają oszczędności. Średni wynik to aż 7,31% rocznieOd lutego 2014 roku OFE pomnażały oszczędności emerytalne w tempie wynoszącym 7,31%, uzyskując wyniki lepsze od waloryzacji, funduszy akcji polskich uniwersalnych, wybranych indeksów rynkowych oraz inflacji i depozytów. Fundusze emerytalne są jedną z najtańszych form zbiorowego lokowania kapitału na rynku akcji – wynika z raportu Analiz Online.

OFE z najlepszą stopą zwrotu w porównaniu do alternatyw

W analizowanym okresie OFE okazały się najlepszą formą oszczędzania na emeryturę zaraz za funduszami akcji polskich małych i średnich spółek oraz akcji globalnych rynków rozwiniętych. OFE wypracowały wyższą stopę zwrotu od funduszy akcji polskich uniwersalnych, jak i indeksów rynkowych, takich jak WIG20TR czy WIG. Uzyskały też wyższy wynik od inflacji oraz waloryzacji konta i subkonta w ZUS.Weryfikacji poddany został okres od lutego 2014 roku, czyli od chwili przeniesienia części dłużnej portfela do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), do końca 2021 roku. W zestawieniu, oprócz wyników samych OFE, zaprezentowane zostały średnie stopy zwrotu różnych grup funduszy inwestycyjnych. Punkt odniesienia stanowił też wskaźnik waloryzacji składek dla środków gromadzonych przez ZUS w ramach tzw. I-filara, wzrost wartości składek ewidencjonowanych na subkoncie w ZUS, jak również wskaźnik inflacji i oprocentowanie depozytów.

Z uwagi na charakter gromadzenia oszczędności w OFE (tj. na zasadzie regularnych, comiesięcznych wpłat), przy prezentacji wyników skupiono się na analizie wewnętrznej stopy zwrotu (IRR). Metoda ta, w przeciwieństwie do nominalnej stopy zwrotu, bierze pod uwagę wpływ wpłat (i ewentualnych wypłat) kapitału. Takie podejście w syntetyczny sposób pozwala ocenić efektywność uzyskiwanych stóp zwrotu z uwzględnieniem regularności przekazywanych składek.

Analiza pokazuje, że inwestowanie na rynku kapitałowym, przy odpowiednim składzie portfela, jest rozwiązaniem o wysokiej efektywności. OFE, pomimo zawirowań związanych z pandemią i regulacyjnie zawężonej polityce inwestycyjnej radzą sobie bardzo dobrze i przynoszą wymierne korzyści swoim członkom. Potwierdza to porównanie ich z innymi funduszami i wskaźnikami – tłumaczy Małgorzata Rusewicz, prezes IGTE.

Źródło: Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych
Źródło: Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych
Źródło: Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych
Źródło: Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych

Bazując na wewnętrznych stopach zwrotu (IRR) z poszczególnych form inwestowania, indeksów oraz wybranych wskaźników wyznaczona została hipotetyczna wartość środków, jaka zostałaby zgromadzona na adekwatnych kontach. Za wartość początkową przyjęto kwotę zgromadzoną na koniec grudnia 2021 roku, założono również, że w okresie estymacji nowe środki nie będą wpłacane (a zatem nie będzie pobierana opłata manipulacyjna). Wyższa efektywność kosztowa OFE w dłuższym horyzoncie inwestycji wyraźnie przekłada się na budowanie długoterminowej przewagi w zgromadzonym kapitale względem funduszy akcji polskich uniwersalnych.

Z każdym rokiem uwypuklona zostaje jednak też strata do funduszy akcji globalnych rynków rozwiniętych oraz funduszy akcji polskich MiŚ. Celem tych wyliczeń jest natomiast wskazanie istotności z pozoru nawet niewielkich różnic w osiąganych stopach zwrotu dla wielkości kapitału możliwego do zgromadzenia na jesień życia.

Analiza pokazuje, że choć OFE wypadają w porównaniu bardzo atrakcyjnie, to inwestycje w akcje globalne czy sektor MiŚ dały lepsze wyniki. Fundusze emerytalne mogłyby zatem przynieść korzystniejsze stopy zwrotu, gdyby ich polityka inwestycyjna nie była tak zawężona, jak obecnie. Możliwość zgromadzenia przez członków OFE większego kapitału z przeznaczeniem emerytalnym jest argumentem, który przesądza o konieczności otwarcia publicznej dyskusji o tym, w co fundusze te powinny móc inwestować – podsumowuje Małgorzata Rusewicz, prezes IGTE.

NED

Autor poleca również:

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: notowanie ropy | dino akcje opinie | dzisiejszy kurs korony islandzkiej | kurs selvita | pzu gpw | euro dolar wykres | kantorowy kurs lewa |Śledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here