Naga MarketsOEX miało 4,79 mln zł zysku netto, 7,94 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r.OEX odnotowało 4,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 0,27 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 7,94 mln zł wobec 1,55 mln zł zysku rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują

Zysk z działalności operacyjnej Grupy OEX był o prawie 30% wyższy w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego

“W samym trzecim kwartale 2020 r. grupa osiągnęła EBITDA na poziomie 15 149 tys. zł, co oznacza wzrost o 83,7% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Po wyłączeniu wpływu standardu MSSF 16 w odniesieniu do umów najmu powierzchni, EBITDA grupy w trzecim kwartale 2020 roku wyniosła 9 969 tys. zł, co stanowi wzrost o 251,7% w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku. Po wyeliminowaniu wpływu odpisu dokonanego przez spółkę zależną OEX Cursor S.A. w trzecim kwartale 2019 r. oraz wyeliminowaniu wpływu standardu MSSF 16 w odniesieniu do umów najmu powierzchni, wzrost EBITDA Grupy wyniósłby w analizowanym okresie 41,1%” – czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 125,44 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 147,77 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 8,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3,97 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 360,37 mln zł w porównaniu z 429,57 mln zł rok wcześniej.

“Zysk z działalności operacyjnej, powiększony o amortyzację (EBITDA) Grupy wyniósł w okresie styczeń-wrzesień 2020 roku 39 182 tys. zł i był o 29,3% wyższy w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Po wyłączeniu wpływu standardu MSSF 16 w odniesieniu do umów najmu powierzchni, EBITDA pierwszych trzech kwartałów 2020 roku wyniosła 23 671 tys. zł, co stanowi wzrost o 61,6% w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku. Wzrost EBITDA odnotowały wszystkie segmenty operacyjne Grupy. Istotny wpływ na znaczącą dynamikę EBITDA r/r miał czynnik jednorazowy w 2019 roku, tj. dokonanie w trzecim kwartale 2019r. przez spółkę zależną OEX Cursor S.A. odpisu w kwocie 4 229 tys. zł. Po wyeliminowaniu wpływu tego czynnika oraz wyeliminowaniu wpływu standardu MSSF 16 w odniesieniu do umów najmu powierzchni, wzrost EBITDA Grupy wyniósłby w analizowanym okresie 25,4%” – dodano.

“Przychody grupy w okresie trzech kwartałów 2020 roku wyniosły 360 367 tys. zł i były niższe o 16,1% niż przychody osiągnięte w analogicznym okresie roku ubiegłego. Spadek przychodów rok do roku odnotował każdy z segmentów operacyjnych, ale nie każda ze spółek grupy. Przyczyny spadków są różne dla poszczególnych segmentów i wchodzących w ich skład spółek. W znacznej mierze są one wynikiem przeprowadzonych przez wybrane spółki działań restrukturyzacyjnych, opisywanych we wcześniejszych raportach, w tym przede wszystkim w raporcie rocznym za 2019 rok. Co istotne, spadki przychodów w większości spółek nie odbiły się negatywnie na wynikach operacyjnych” – czytamy także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 9,14 mln zł wobec 13,35 mln zł zysku rok wcześniej.

OEX S.A. to spółka dominująca w grupie kapitałowej, specjalizującej się w dostarczaniu usług i technologii w obszarze sprzedaży. Do grona klientów OEX należą wiodące polskie i zagraniczne marki z branży e-commerce, FMCG i telekomunikacyjnej. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r. (początkowo jako Tell).Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here