Naga MarketsOdpis zw. z Idea Bank Rumunia obniży wynik skons. Getin Holding o 36,36 mln złGetin Holding dokonał reklasyfikacji aktywów i zobowiązań Idea Bank Rumunia oraz dokonał odpisu z tytułu utraty wartości inwestycji w tę jednostkę zależną, podała spółka. W wyniku tego jednostkowy wynik Holdingu za I półr. br. zostanie obciążony kwotą 23,23 mln zł, a skonsolidowany – kwotą 36,36 mln zł.

“W toku prac nad półrocznym sprawozdaniem finansowym za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2021 roku, emitent podjął decyzję o reklasyfikacji na dzień 30 czerwca 2021 r. aktywów i zobowiązań jednostki zależnej Idea Bank S.A. z siedzibą w Bukareszcie, Rumunia (Idea Bank Rumunia) do aktywów i zobowiązań przeznaczonych do sprzedaży oraz o utworzeniu odpisu z tytułu utraty wartości inwestycji w jednostkę zależną Idea Bank Rumunia, w wyniku czego jednostkowy wynik finansowy i jednostkowe kapitały własne emitenta na dzień 30 czerwca 2021 r. zostały obciążone kwotą 23 230 tys. zł, a skonsolidowany wynik finansowy i skonsolidowane kapitały własne emitenta na dzień 30 czerwca 2021 r. zostały obciążone kwotą 36 361 tys. zł” – czytamy w komunikacie.Powyższe dane finansowe będą jeszcze przedmiotem weryfikacji przez biegłego rewidenta i do zakończenia przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2021 roku. mogą ulec zmianie. Wszystkie kwoty przedstawione w niniejszym raporcie są wartościami brutto, podano także.

Na początku czerwca br. Getin Holding wraz z Getin International w likwidacji (GISA) zawarł warunkową umowę sprzedaży przez Holding akcji Idea Bank Rumunia oraz sprzedaży przez GISA akcji banku i spółki Idea Investment na rzecz Banca Transilvania i BT Investments. Łączna cena za te aktywa wyniesie ok. 213 mln RON (tj. ok. 43 mln euro).

Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 7 branżach (bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarządzanie wierzytelnościami oraz faktoring). Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: https://comparic.pl/instaforex/ | kur dolara | bitcoin info | kurs cdr | ranking brokerów forex | dax 30 index | dolar prognoza |Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here