Naga MarketsW komunikacie po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Odlewni Polskich, które odbyło się 28 lipca przekazano do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Akcjonariuszy. Jedna z nich dotyczy podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2019 roku.

  • Odlewnie Polskie wypłacą 5,2 mln złotych dywidendy
  • Spółka przeznaczy 3 mln złotych na skup akcji własnych
  • Spółka wypłaci dywidendę czwarty raz z rzędu

Odlewnie Polskie wypłacą 5,2 mln złotych w formie dywidendy

W dniu 28 lipca odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Odlewni Polskich. Akcjonariusze Spółki zdecydowali o wypłacie w formie dywidendy kwoty 5 166 030,25 złotych, która ma zostać podzielona pomiędzy 20 664 121 akcje Spółki. Dywidenda w przeliczeniu na jedną akcję wyniesie 0,25 zł. Zestawiając tę kwotę z ceną akcji z środowego zamknięcia sesji w Warszawie spodziewać się możemy, że stopa dywidendy wyniesie około 5,1%.

Te artykuły również Cię zainteresują
W podjętej przez Akcjonariuszy uchwale zapisano, że dniem dywidendy będzie 28 sierpnia, a sama wypłata nastąpi 11 września.

W uchwale dotyczącej podziału zysku wypracowanego w 2019 zapisano także, że kwota 3 mln złotych zostanie przeznaczona na skup akcji własnych w ramach Programu Motywacyjnego. Pozostałą część zysku przeznaczono na inne cele, w tym kwota 9 610 314,68 ma zwiększyć kapitał zapasowy Spółki.

Odlewnie Polskie zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 12 marca 1998 roku, jednak dopiero od czterech lat Spółka zaczęła dzielić się wypracowanym zyskiem z akcjonariuszami.

Dywidenda za rok Dzień ustalenia prawa do dywidendy zgodnie z zasadą D+2 Dzień wypłaty dywidendy Wartość dywidendy na każdą akcję Stopa dywidendy
2019 26 sierpień 2020 11 wrzesień 2020 0,25 zł 5,1%
2018 26 czerwiec 2019 12 lipiec 2019 0,30 zł
2017 12 czerwiec 2018 02 lipiec 2018 0,25 zł
2016 28 czerwiec 2017 14 lipiec 2017 0,20 zł

Źródło: opracowanie własne

Odlewnie Polskie to Spółka w długoterminowym trendzie wzrostowym

Odlewnie Polskie – wykres tygodniowy

Na długoterminowym wykresie Odlewni Polskich widzimy, że od 2012 respektowana jest linia trendu wzrostowego. Nawet przecena spowodowana pandemią koronawirusa zdołała sprowadzić cenę akcji jedynie w jej rejony.

Odlewnie Polskie zajmują się projektowaniem i produkcją odlewów żeliwnych i obróbką metaliczną. Działalność prowadzona jest w fabrykach w Starachowicach. Ponad to Spółka realizuje kupno i sprzedaż odlewów obcych oraz współpracuje z niemieckimi odlewniami. Spółka oferuje kompleksowe usługi począwszy od projektowania poprzez wykonawstwo oprzyrządowania odlewniczego i produkcję odlewów, ich obróbkę mechaniczną i cieplną oraz malowanie, montaż i wysyłkę. Przebieg procesu technologicznego podlega pełnej kontroli w zakresie jakości materiałów wsadowych, jakości metalurgicznej żeliwa, szybkiej analizy składu chemicznego tworzyw i mas formierskich oraz kontroli wymiarów odlewów.

Polecam także inne wpisy dotyczące zbliżających się dywidend.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here