logo mfw na szybie imfMiędzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) przewiduje, że od II kw. 2021 r. nastąpi odbicie polskiej gospodarki wraz z poprawą dostępności szczepionki przeciwko COVID-19. Wolniejsze tempo wzrostu w I kw. 2021 r. ograniczy wzrost PKB w 2021 r. do 2,7%, podał Fundusz.

MFW podtrzymuje swoje prognozy 

Pod koniec stycznia br. MFW podtrzymał oczekiwania dot. PKB Polski: -3,4% w 2020 r., +2,7% w 2021 r.

Te artykuły również Cię zainteresują
“Zdaniem MFW, odporność sektora przedsiębiorstw i rynku pracy przy mocnym wsparciu działań antykryzysowych rządu i NBP powinny wzmocnić silne odbicie gospodarcze w Polsce. Fundusz szacuje, że w 2020 r. Polska doświadczyła jednej z najlżejszych recesji wśród państw Unii Europejskiej, ze spadkiem Produktu Krajowego Brutto (PKB) o 3,4% w 2020 r. Fundusz przewiduje, że od II kw. 2021 r. nastąpi odbicie gospodarki wraz z poprawą dostępności szczepionki przeciwko COVID-19. Wolniejsze tempo wzrostu w I kw. 2021 r. ograniczy wzrost PKB w 2021 r. do 2,7%. Dalsze przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego nastąpi w 2022 r.” – czytamy w komunikacie, udostępnionym przez bank centralny.

MFW przewiduje, że inflacja bazowa, która pod koniec 2020 r. znajdowała się powyżej zakresu referencyjnego i wyniosła 3,6%, spadnie na koniec 2021 r. do 1,9% (średniorocznie do 2,5%). Fundusz ocenia, że podwyższona inflacja na koniec 2020 r. była częściowo spowodowana jednorazowymi czynnikami, takimi jak wyższe ceny usług bliskiego kontaktu i opłat bankowych, podano także.

3 lutego 2021 r. Rada Wykonawcza MFW przyjęła coroczny raport z przeglądu gospodarki Polski w ramach artykułu IV Umowy o MFW.

MFW rekomenduje NBP utrzymanie akomodacyjnego kursu polityki pieniężnej

Akomodacyjny kurs polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego (NBP) jest właściwy, a NBP powinien utrzymać obecny kurs polityki pieniężnej do czasu, gdy utrwali się ożywienie gospodarcze, podał Fundusz na zakończenie przeglądu gospodarki Polski.

“Fundusz ocenia, że Narodowy Bank Polski szybko i w adekwatnym stopniu poluzował kurs polityki pieniężnej, skutecznie dopełniając działania w sferze fiskalnej, co zmniejszyło negatywny wpływ pandemii na gospodarkę i sektor bankowy. Prowadzony przez NBP program skupu aktywów (PSA) był właściwie komunikowany i spełnił zadeklarowane cele zaopatrzenia rynków obligacji skarbowych w płynność oraz wzmocnienia transmisji polityki pieniężnej” – czytamy w komunikacie, udostępnionym przez bank centralny.

W ocenie MFW, przejrzystość PSA jest wysoka, a pełna informacja o zakupie papierów wartościowych przez NBP i stanie ich posiadania jest publicznie dostępna.

“Akomodacyjny kurs polityki pieniężnej NBP jest właściwy i MFW rekomenduje NBP jego utrzymanie do czasu, gdy utrwali się ożywienie gospodarcze, biorąc pod uwagę wysoką niepewność dotyczącą przewidywanego wzrostu gospodarczego i poziomu inflacji. Wsparciem dla skuteczności programu skupu aktywów będzie kontynuacja jasno sformułowanych komunikatów” – czytamy dalej.

3 lutego 2021 r. Rada Wykonawcza MFW przyjęła coroczny raport z przeglądu gospodarki Polski w ramach artykułu IV Umowy o MFW.

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: orlen notowania | kurs pkn orlen | biomed notowania | zloty online | usdpln |

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here