Naga MarketsObroty na rynku głównym GPW wzrosły o 152,6% r/r do 35,3 mld zł w grudniuŁączna wartość obrotów akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniosła 35,3 mld zł w grudniu 2020 r., tj. wzrosła o 152,6% r/r, podała giełda. “Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła o 150,8% r/r do poziomu 34,5 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1,7 mld zł, o 125,7% więcej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec grudnia wyniosła 57 025,84 pkt i była o 1,4% niższa niż przed rokiem” – czytamy w komunikacie.

Na rynku NewConnect w grudniu odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 811,8% r/r do poziomu 1,2 mld zł.

Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect wzrosła o 1019,2% r/r i wyniosła 1,2 mld zł.

Te artykuły również Cię zainteresują
“Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w grudniu wyniósł 1 328,5 tys. szt., czyli o 105,9% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 34,6% r/r do poziomu 543,7 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 85,6% r/r do 246,2 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 514,6% r/r do 509,1 tys. szt., a wolumen obrotu opcjami wzrósł o 13,6% r/r do 29,5 tys. szt” – czytamy dalej.

W grudniu zanotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 116,6% r/r do poziomu 253,1 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 248,3% r/r do 71,6 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec grudnia 99,4 mld zł wobec 92,1 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła o 14,5% r/r do poziomu 222,7 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 16,9 mld zł wobec 13,8 mld zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 22,5% r/r.

“Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł 17,7 TWh, co oznacza wzrost o 15,7% r/r. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 1,9% r/r do poziomu 3,3 TWh. Na rynku forward wolumen wzrósł o 19,3% r/r do poziomu 14,5 TWh” – napisano też w komunikacie.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym spadł o 0,8% r/r do 14,7 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 44% do poziomu 4,2 TWh. Na rynku terminowym odnotowano spadek o 11,8% r/r do poziomu 10,5 TWh.

“Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną (‘białe certyfikaty’), na rynku spot wyniósł 2,8 TWh, co oznacza wzrost o 1,9% r/r” – czytamy także.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną (‘białe certyfikaty’) spadł o 61,1% r/r do poziomu 10,3 ktoe.

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wzrósł o 12,3% r/r, do wolumenu 2,2 TWh.

Kapitalizacja 384 spółek krajowych notowanych na głównym rynku na koniec 2020 roku wyniosła 538,8 mld zł (119 mld euro).

Łączna kapitalizacja 433 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na głównym rynku sięgnęła 1 068,7 mld zł (236,1 mld euro).

Na głównym rynku GPW w grudniu zadebiutowały akcje spółek: PCF Group (wartość oferty 203,4 mln zł), Dadelo (82,8 mln zł) oraz Pure Biologics i Medinice (przejścia z NewConnect; wartości ofert odpowiednio: 54 mln zł i 12,2 mln zł).

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here