Naga MarketsSimon Fasdal, dyrektor ds. handlu instrumentami dłużnymi w Saxo Banku

Portal Comparic.pl miał przyjemność porozmawiać z Simonem Fasdalem, dyrektorem ds. handlu instrumentami dłużnymi w Saxo Banku na temat oferty papierów dłużnych instytucji oraz o ogólnej sytuacji na rynku obligacji. Zapis rozmowy znajduje się poniżej. 


Jak wygląda obrót na rynku obligacji i skąd wzięła się potrzeba wprowadzenia zmian?

Rynek obligacji jest jednym z najstarszych i najbardziej wiarygodnych ze wszystkich klas aktywów, zapewniającym finansowanie m.in. rządów, korporacji, hipotek i większych inwestycji infrastrukturalnych. Jednak mimo popularności tego wartego 50 bln USD rynku zarówno wśród inwestorów instytucjonalnych, jak i detalicznych, proces jego cyfryzacji jest zaskakująco powolny. Przez zbyt długi czas w obrocie papierami o stałym dochodzie przeważały przestarzałe metody, a w czasach sztucznej inteligencji i automatyzacji dziwić może fakt, iż większość transakcji na obligacjach nadal realizowana jest ręcznie, zwykle przez telefon.

Jakie rozwiązanie w tym obszarze proponuje Saxo Bank?

Uruchomienie elektronicznego rozwiązania Saxo Banku do inwestowania w obligacje pod koniec 2016 roku miało zmienić ten stan rzeczy – byliśmy przekonani, że rynek obligacji dojrzał już do innowacji i demokratyzacji. Dlaczego bowiem jedna z najstarszych form inwestycji utkwiła w epoce ręcznej realizacji zleceń, skoro istnieje technologia, którą można wykorzystać do bardziej dostępnego i tańszego obrotu obligacjami dla ogółu inwestorów – a nie tylko profesjonalnych traderów?

Dzięki wykorzystaniu robotyzacji i dostępowi do największych dostawców płynności na rynkach obligacji, możemy zaoferować cyfrowe narzędzie do inwestowania w obligacje, zapewniające większą przejrzystość, lepsze ceny i bardziej efektywny dostęp do okazji inwestycyjnych w tym obszarze.

Dlaczego cyfryzacja rynku obligacji trwała tak długo?

Jednym z czynników był fakt, iż rynek ten jest znacznie bardziej rozdrobniony niż rynek akcji. Nie istnieje jedno określone miejsce obrotu obligacjami, a ceny kształtowane są w obrocie pozagiełdowym na podstawie niejasnej mieszanki orientacyjnych wycen, różnych profili płynności i zachowań inwestorów w zależności od poszczególnych papierów i rynków.

Skala rynku papierów o stałym dochodzie jest ponadto olbrzymia w porównaniu z rynkiem akcji. Na świecie istnieje około 43 tysięcy akcji, podczas gdy obligacji są miliony. Spółka może mieć jeden pakiet akcji, natomiast emitować dziesiątki obligacji o różnych terminach zapadalności i unikalnych ramach prawnych. Każda z tych obligacji będzie się różnić pod względem płynności i wyzwań dotyczących obrotu.

Pomimo złożonego charakteru inwestowania w obligacje, era, w której takich inwestycji dokonywały wyłącznie duże fundusze, banki i inwestorzy dobiegła końca. Przeprowadzamy demokratyzację oferty dłużnych papierów wartościowych i wyrównujemy szanse dla instytucji i klientów detalicznych, którzy chcą uzyskać dostęp do tego rynku.

Sprawdź również wywiad Comparic.pl dotyczący SaxoTraderPRO z Christianem Hammerem

Jak cyfryzacja wpłynęła na proces realizacji zlecenia? Czy nadal potrzebny jest udział człowieka?

Nasze rozwiązanie nie zakłada ingerencji człowieka. Bezpośrednio łączy klienta z całym globalnym rynkiem obligacji. Każde zlecenie kierowane jest na aukcję dealerów wybraną dzięki wykorzystaniu robotyzacji spośród 40 największych dostawców płynności obligacji. Wpływa to znacząco na szybkość transakcji, ale, co ważniejsze, klienci oszczędzają ze względu na bezpośredni łańcuch wartości i konkurencyjny charakter środowiska opartego na wielu dealerach.

Ile trwa zawarcie transakcji w nowym rozwiązaniu?

Cyfrowy obrót obligacjami jest szybszy niż tradycyjna, ręczna metoda zawierania transakcji. Nasze dane wskazują, że od czasu uruchomienia naszego narzędzia realizacja i zaksięgowanie transakcji na rachunku klienta trwa maksymalnie 41 sekund. To znacznie lepszy wynik niż ten uzyskiwany za pomocą metody ręcznej, w ramach której realizacja transakcji może trwać minuty, godziny, a nawet dni.

Jak inwestorzy przyjęli nowy pomysł?

Obecnie ponad 50% ogółu realizowanych przez nas transakcji na obligacjach zawieranych jest za pośrednictwem platformy cyfrowej, a od momentu uruchomienia naszego narzędzia odsetek ten rośnie z każdym miesiącem. Zmiana następuje stopniowo, ponieważ klienci również zmieniają swoje przyzwyczajenia i odczuwają siłę demokratyzacji, jednak postęp jest zauważalny.

Uważam, że inwestorzy dostrzegają, iż platforma cyfrowa oferuje większe korzyści pod względem atrakcyjności cen i szybkości transakcji. Nasze dane wskazują polepszenie cen o 0,10% dla niemal połowy transakcji w porównaniu ze średnią ceną na rynku, a w przypadku niektórych różnica jest jeszcze większa. Biorąc pod uwagę konkurencyjne prowizje i opłaty za przewalutowanie, jest to duża korzyść dla inwestorów.

Czy z rozwiązania będą mogli korzystać także inni uczestnicy rynku?

Strategicznym celem Saxo jest stanie preferowanym dostawcą infrastruktury transakcyjno-inwestycyjnej dla dużych banków i instytucji finansowych. Realizację rozpoczęliśmy już w 2001 r., wraz z pierwszym partnerstwem typu white label, i dalej rozwijamy tę wizję, czego dowodem jest oferta bankowa świadczona jako usługa (banking as a service). Współpracujące z nami firmy dostrzegają, że stworzenie platformy transakcyjnej z zaawansowanymi funkcjami wymaga wiele czasu i znacznych inwestycji. Zamiast rozpoczynać od zera, można wykorzystać zalety partnerstwa i wyprzedzić konkurencję. Kiedyś transakcje i inwestycje stanowiły przywilej elity; obecnie jesteśmy w stanie przeprowadzić demokratyzację obrotu obligacjami, eliminując bariery ograniczające dostęp do tego rynku.

Polski resort finansów wprowadził do obrotu obligacje premiowe. Chociaż pomysł początkowo spotkał się z mieszaną reakcją branży, to zainteresowanie inwestorów przerosło oczekiwania. Czy mogą przyjąć się i upowszechnić tak jak na rynku zachodnim?

Uważam, że obligacje premiowe to odrębna kategoria produktów inwestycyjnych. Stanowią raczej produkt detaliczny, podobnie jak inne połączenia inwestycji i nagrody za wygraną, dlatego są skierowane do innej grupy odbiorców, niż portfele inwestycyjne. Obligacje premiowe powinny zyskać popularność w Polsce tak jak na innych zachodnich rynkach, jednak w znacznej mierze będzie to zależeć od apetytu na nie wśród polskich inwestorów.

Obligacje wśród traderów detalicznych nadal nie są najpopularniejszym instrumentem. Jak dużo z Państwa klientów wybiera właśnie papiery dłużne, na przykład w porównaniu do walut lub surowców?

Tak – obligacje to w dalszym ciągu „wschodzący” produkt dla inwestorów i traderów. Niemniej jednak przeciętny portfel inwestycyjny zawiera zwykle znaczną liczbę obligacji, przede wszystkim w celu utrzymania dywersyfikacji w odniesieniu do akcji. Naszym zdaniem połączenie niższych kosztów oraz łatwiejszej i bardziej przejrzystej metody obrotu uświadomi inwestorom, że mogą aktywnie i samodzielnie inwestować w obligacje podobnie, jak mogą to robić z akcjami. Nasza cyfrowa platforma pokazuje, że to właściwy moment, mimo iż możliwość osobistego obrotu obligacjami została wprowadzona dopiero niedawno. Odnotowaliśmy znaczny wzrost obrotów elektronicznych na naszej platformie (ponad 50% obrotów ogółem), liczby klientów inwestujących w obligacje, a także wzrost wartości zarządzanych aktywów w tej kategorii. Spodziewamy się kontynuacji tego trendu w przyszłości.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here