Naga MarketsNWZ Wawelu upoważniło zarząd do skupu akcji własnych za maks. 56,2 mln złAkcjonariusze Wawelu udzielili zarządowi upoważnienia do nabywania nie więcej niż 100 000 akcji własnych po cenie nie wyższej niż 560 zł za sztukę i zdecydowali o utworzeniu kapitału rezerwowego wysokości 56,2 mln zł na ten cel, wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. “Maksymalna liczba akcji własnych, która może zostać nabyta przez spółkę wynosi 100 000 akcji o łącznej wartości nominalnej 500 000 zł  i które to akcje stanowią 6,6678% kapitału zakładowego na dzień podjęcia niniejszej uchwały […]

Łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje własne spółki w ramach niniejszego upoważnienia będzie nie większa niż 56 200 000 zł, z zastrzeżeniem, iż kwota ta obejmuje zarówno cenę za nabywane akcje własne spółki, jak również koszty ich nabycia” – czytamy w podjętych uchwałach NWZ.

Te artykuły również Cię zainteresują
W ramach upoważnienia, akcje własne będą nabywane przez spółkę za cenę nie niższą niż 5 zł i nie wyższą niż 560 zł za jedną akcję

Akcjonariusze Wawelu zdecydowali o utworzeniu kapitału rezerwowego wysokości 56,2 mln zł z przeznaczeniem na zapłatę ceny za akcje własne oraz pokrycie kosztów ich nabycia.

“Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych spółki w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 30 czerwca 2023 roku, nie dłużej jednak niż do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel” – czytamy także.

Wawel to producent czekolad, batonów, cukierków i bombonierek, notowany na warszawskiej giełdzie od 1998 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here