Naga MarketsNREP NSF IV ogłosił wezwanie na Grupę BIK z ceną 14,5 zł za akcję notowanąNREP NSF IV Holding 2 ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji spółki Biuro Inwestycji Kapitałowych (BIK). Akcje notowane zostaną nabyte przez wzywającego po cenie 14,5 zł za jedną akcję. Akcje imienne serii A i G zostaną nabyte po cenie 24,5 zł. Intencją wzywającego jest wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.

NREP NSF IV ogłosił wezwanie na Grupę BIK

“Niniejsze wezwanie jest ogłaszane na wszystkie akcje w kapitale zakładowym spółki Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie […] o wartości nominalnej 1 zł każda, na które składają się:

Te artykuły również Cię zainteresują
a) 2 066 267 akcji zwykłych na okaziciela serii H, I i J, z których jedna akcja na okaziciela uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu spółki, uprawniających łącznie do wykonywania 2 066 267 głosów na walnym zgromadzeniu, które stanowią 30,23% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz 49,6% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym spółki, notowanych i będących w obrocie na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. […];

b) 190 000 akcji imiennych serii A, z których jedna taka akcja imienna uprawnia do pięciu głosów na walnym zgromadzeniu, uprawniających łącznie do wykonywania 950 000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 13,9% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i 4,56% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym spółki oraz

c) 1 910 000 akcji imiennych serii G, z których jedna taka akcja imienna uprawnia do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu, uprawniających łącznie do wykonywania 3 820 000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 55,88% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz 45,84% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym spółki […]

łącznie uprawniających do wykonywania 6 836 267 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i 100% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym spółki” – czytamy w komunikacie.

Harmonogram jest następujący:

Data ogłoszenia wezwania: 12 lutego 2021 roku

Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 4 marca 2021 roku

Data zakończenia przyjmowania zapisów: 2 kwietnia 2021 roku

Planowana data transakcji nabycia akcji notowanych na GPW: 8 kwietnia 2021 roku

Planowana data transakcji nabycia akcji imiennych: 8 kwietnia 2021 roku

Planowana data rozliczenia transakcji nabycia akcji: 13 kwietnia 2021 roku.

Wzywający, jako podmiot nabywający akcje, zobowiązuje się do nabycia akcji objętych wezwaniem, pod warunkiem, że głosy związane z akcjami objętymi zapisami w ramach wezwania odpowiadać będą co najmniej 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, podano także.

“Ponadto, intencją wzywającego jest wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW. W związku z powyższym, wzywający zamierza doprowadzić do podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały o wycofaniu akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym, o której mowa w art. 91 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej, a następnie złożyć wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW” – czytamy także.

Biuro Inwestycji Kapitałowych jest deweloperem powierzchni komercyjnych. Specjalizuje się w budowie i wynajmie nowoczesnych powierzchni magazynowych. Drugim filarem działalności jest budowa i wynajem nowoczesnych powierzchni handlowych. BIK rozwija działalność od 1996 roku, od listopada 2016 r. jest notowane na głównym parkiecie GPW.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here