Naga MarketsJak wynika z projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym złożonym 12 czerwca przez Ministra Rozwoju i Finansów, polski resort chce wdrożyć w życie zapowiadane zmiany na rynku Forex, między innymi ograniczenie dźwigni do poziomu 50:1. Warto przypomnieć, że zgodnie z pierwszym projektem, lewar miał zostać ograniczony do 25:1.


Dźwignia 50:1, 100:1 dla doświadczonych traderów.

Projekt ustawy przygotowany 12 czerwca 2017 proponuje wdrożenie zmian w artykule 73 obecnie obowiązującej legislacji. Podpunkt 2a miałby otrzymać brzmienie

„2a. Firma inwestycyjna wykonuje zlecenia nabycia lub zbycia instrumentów finansowych wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c–i złożone przez klienta detalicznego pod warunkiem, że depozyt zabezpieczający wymagany dla danego instrumentu finansowego jest nie mniejszy niż 2% wartości nominalnej tego instrumentu finansowego, z zastrzeżeniem ust. 2b–2c.”

W najnowszym projekcie ustawy dodatkowo znalazł się zapis, który udało się „wywalczyć” polskiej branży inwestycyjnej po konsultacjach w MF:

„2ba. W przypadku klienta detalicznego, który zawarł przynajmniej 40 transakcji na instrumentach finansowych wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c–i, w terminie 24 miesięcy poprzedzających złożenie zlecenia, o którym mowa w ust. 2a lub 2b, na żądanie tego klienta, depozyt zabezpieczający wymagany dla danego instrumentu finansowego lub wartość o jaką powiększana jest premia opcyjna, jest nie mniejsza niż 1% wartości nominalnej odpowiednio tego instrumentu finansowego lub opcji.

2bb. W celu potwierdzenia ilości zawartych transakcji, o których mowa w ust. 2ba, klient przekazuje firmie inwestycyjnej kopię historii transakcji zawartych w innych firmach inwestycyjnych.”

Z powyższego fragmentu wynika więc to, co wiemy już od jakiegoś czasu. Ministerstwo Finansów ogranicza lewar do 50:1, jednak przy założeniu realizacji 40 transakcji w okresie 24 miesięcy, na żądanie klienta może zostać zwiększony do 100:1.

W zakresie pozostałych zapisów dotyczących wyższych kar finansów oraz blokowania dostępu do stron nielicencjonowanych brokerów, zapisy pozostają bez zmian.

KNF vs ESMA. Lewar w Europie na poziomie 30:1 już w te wakacje?

Chociaż KNF zmienia regulacje na poziomie krajowym, to warto przypomnieć, że paneuropejski regulator rynków finansowych – European Securities and Markets Authority (ESMA) – przeforsował przepisy obniżające poziom dostępnej dla inwestora indywidualnego dźwigni finansowej na instrumentach typu CFD do maksymalnie 30:1 oraz całkowicie zakazał marketingu i obrotu opcjami binarnymi na terenie Unii Europejskiej. 

Projekt zmian, który ujrzał światło dzienne w połowie grudnia 2017 roku zmroził społeczność inwestorów indywidualnych. Przymusowe ograniczenie dźwigni finansowej w przypadku głównych par walutowych do poziomu 30:1 (dotychczas 100:1), a w przypadku kryptowalut nawet do poziomu 2:1 wywołało gorącą dyskusję nad tym, czy winę za straty inwestorów rzeczywiście ponosi wysoki lewar.

Zgodnie z informacjami, które pojawiły się 1 czerwca, lewar akceptowany w Europie obecnie, zostanie obniżony z dniem 1 sierpnia bieżącego roku. Przepisy ESMA w tym przypadku będą nadrzędne w odniesieniu do przepisów KNF, zastanawia więc decyzja podjęta przez polskiego regulatora.

Portal Comparic.pl poprosił o komentarz przedstawicieli KNF i MF – gdy odpowiedzi zostaną przesłane, z pewnością je opublikujemy.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

1 KOMENTARZ

  1. Brednie typowa dla tej ekipy.Ludzie będą wykonywać więcej operacji i nic się nie zmieni.Co dalej .? Ograniczenie ilości i wartości kupowanych akcji i?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here