Naga MarketsNovaturas zadebiutował dzisiaj na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka jest 50. zagranicznym emitentem i 5. litewską spółką, która wprowadziła akcje na główny parkiet GPW. Emitent jest przy tym 479. spółką notowaną na tym rynku.

Po dzisiejszym debiucie na obu rynkach akcji warszawskiej giełdy notowanych będzie 57 zagranicznych spółek (50 na Głównym Rynku oraz siedem na rynku NewConnect) z kilkudziesięciu krajów. Wśród nich najliczniej reprezentowane są spółki, których głównym krajem prowadzenia działalności są: Ukraina (12), Litwa (5) i Czechy (4).

Te artykuły również Cię zainteresują
Debiut kolejnej zagranicznej spółki na GPW jest efektem konsekwentnie realizowanej strategii, której celem jest wzmacnianie międzynarodowej pozycji Giełdy poprzez zwiększenie liczby zagranicznych emitentów, pośredników i inwestorów, również spoza regionu Europy Środkowo-Wschodniej.
Novaturas jest notowany równolegle na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i Nasdaq w Wilnie. Debiut poprzedziła oferta publiczna akcji o łącznej wartości przekraczającej 22 mln EUR (ok. 93 mln zł). Tym samym była to pierwsza znacząca oferta publiczna na Litwie od 2010 r., a zarazem pierwsze IPO przeprowadzane równolegle w Polsce, na Litwie i w Estonii.

Novaturas to największy touroperator w krajach bałtyckich, który obecny jest na rynku od 18 lat. Oferta spółki obejmuje m.in. zorganizowane wczasy do ponad 30 miejsc na całym świecie. Sprzedaż odbywa się dzięki współpracy z ponad 400 agencjami turystycznymi, we własnych biurach sprzedaży, a także on-line. Strategia spółki koncentruje się na umacnianiu wiodącej pozycji na rynkach turystycznych Litwy, Łotwy i Estonii. Potencjał dalszego wzrostu oferuje także Białoruś, gdzie Novaturas rozpoczął już sprzedaż swoich produktów.

Informacje podstawowe

nazwa spółki NOVATURAS AB
spółka na rynku 479
debiut w 2018 r.
rynek (podstawowy/równoległy) podstawowy
sektor Biura podróży
spółka w sektorze 3
miejsce siedziby Kowno, Litwa
polska/zagraniczna
(inne rynki notowań)
Zagraniczna AB Nasdaq Vilnius (pierwsze notowanie akcji na Nasdaq Vilnius rozpocznie się równolegle z notowaniem akcji Spółki na GPW)
przedmiot działalności Spółka jest operatorem turystycznym oferującym klientom pełną ofertę wakacyjną od etapu planowania po rezerwowanie przelotu, zakwaterowanie, transfer
i zapewnienie atrakcji w trakcie pobytu, jak również wycieczki autokarem i samolotem w obie strony. Spółka ma swoją siedzibę na Litwie i jest największym  operatorem turystycznym w krajach bałtyckich, tj. na Litwie, Łotwie i w Estonii, pod względem obrotów i obsługiwanych pasażerów (PAX). Wyżej wspomniane kraje są głównymi rynkami Grupy.
oferta/sprzedaż 
(T/N, prywatna/publiczna)
Oferta publiczna dotyczyła wyłącznie sprzedaży istniejących akcji przez Akcjonariuszy sprzedających.

Oferta obejmowała 2.104.648 istniejących akcji, w tym:
121.902 dla Inwestorów Indywidualnych,
1.982.746 dla Inwestorów Instytucjonalnych.

wartość oferty publicznej: 92.878.116,24 PLN
kurs odniesienia 44,13 PLN (cena sprzedaży akcji w ofercie publicznej)
wartość spółki* 344.522.910 PLN
wartość instrumentów
wprowadzanych
*
344.522.910 PLN
% free float (pon. 5% w akcjach objętych wnioskiem) 26,96%
wartość free float*
w akcjach objętych wnioskiem
92.878.116,24 PLN
%free float we wszystkich akcjach (poniżej 5%) 26,96%
wartość free float* we wszystkich akcjach 92.878.116,24 PLN
Globalni Koordynatorzy,
Współzarządzający Księgą Popytu
Dom Maklerski PKO Banku Banku Polskiego
Współzarządzający Księgą Popytu
oraz Współoferujący
Trigon Dom Maklerski S.A., Swedbank AB
Doradca prawny K&L Gates Jamka sp. k., TGS Baltic
Biegli Rewidenci Deloitte Lietuva UAB

*wartość ustalona na podstawie ceny sprzedaży akcji dotychczasowych w ofercie publicznej tj. 44,13 PLN
Historia Emitenta
Novaturas został założony zgodnie z prawem Republiki Litewskiej w 1999 r. Również w tym roku spółka rozpoczęła swoją działalność na Litwie. W 2001 r. pod marką Novatours, spółka rozpoczęła działalności na Łotwie, a w 2004 r. w Estonii. W 2007 roku większościowym udziałowcem Novaturas został CETO, podmiot należący do Polish Enterprise Fund VI, funduszu private equity zarządzanego przez Enterprise Investors. W 2014 roku, Novaturas został przekształcony w spółkę akcyjną. Emitent jest zarejestrowany w Register of Legal Entities of the Republic of Lithuania pod numerem 135567698.

Działalność Emitenta
Spółka jest operatorem turystycznym oferującym klientom pełną ofertę wakacyjną od etapu planowania po rezerwowanie przelotu, zakwaterowanie, transfer i zapewnienie atrakcji w trakcie pobytu, jak również wycieczki autokarem i samolotem w obie strony. Spółka jest największym operatorem turystycznym w krajach bałtyckich, tj. na Litwie, Łotwie i w Estonii, pod względem obrotów i obsługiwanych pasażerów (PAX). Kraje te są głównymi rynkami Emitenta, ale Grupa rozpoczęła także sprzedaż na Białorusi.
Grupa jest liderem rynku we wszystkich krajach bałtyckich od 2004 r. Według szacunków Grupy, opierających się na podaży miejsc, udział rynkowy Grupy w rynku zorganizowanych lotów czarterowych w krajach bałtyckich wynosił 44% na koniec 2017 r. Spółka jest liderem na litewskim rynku zorganizowanych lotów czarterowych przy udziale w rynku w wysokości ok. 49% na koniec 2017 r. Na łotewskich i estońskich rynkach udział Grupy na koniec 2017 r. wynosił odpowiednio 39% i 39%, zapewniając Grupie wiodącą pozycję również w tych krajach.
Emitent jest bezpośrednio kontrolowany przez 3 akcjonariuszy sprzedających i 1 akcjonariusza mniejszościowego, tj.: spółkę Central European Tour Operator S.à r.l., Rytis Šūmakaris, Vidas Paliūnas, Ugnius Radvila.
Central European Tour Operator S.à r.l. jest spółką kontrolowaną przez Polish Enterprise Fund VI LP z siedzibą na Kajmanach. Polish Enterprise Fund VI LP nie psiada jednostki dominującej.

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 234.210,00 EUR i dzieli się na 7.807.000 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,03 Euro każda akcja.

Oferta publiczna
Oferta publiczna obejmowała wyłącznie sprzedaż istniejących akcji przez Akcjonariuszy sprzedających, tj. Central European Tour Operator, Rytis Sumakaris, Vidas Paliunas, Ugnius Radvila. Oferta obejmowała 2.104.648 szt. akcji sprzedawanych, liczba Akcji Oferowanych oferowanych Inwestorom Instytucjonalnym wynosi 1.982.746, liczba Akcji Oferowanych oferowanych Inwestorom Indywidualnym wynosi 121.902.
Cena Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych jak i Inwestorów Instytucjonalnych została ustalona na 44,13 PLN za jedną akcję.
W dniu 14 marca 2018 r. Akcjonariusze Sprzedający dokonali rozliczenia Akcji Oferowanych na rzecz inwestorów w ramach Oferty Litewskiej i Estońskiej. W dniu 14 marca 2018 r. Akcjonariusze Sprzedający dokonali przydziału Akcji Oferowanych na rzecz inwestorów w ramach Oferty Polskiej.
Łączna liczba Akcji Oferowanych przydzielonych inwestorom wyniosła 2.104.648.
Inwestorom Indywidualnym zostało przydzielonych 121.902 Akcji Oferowanych. Zapisy złożone przez Inwestorów Indywidualnych zostały proporcjonalnie zredukowane o około 40%.
Inwestorom Instytucjonalnym zostało przydzielonych 1.982.746 Akcji Oferowanych.
Liczba akcjonariuszy, którzy objęli oraz nabyli akcje w ofercie publicznej: 649
Łączna wartość oferty publicznej: 92.878.116,24  PLN.

Kapitalizacja Spółki: 344,5 mln PLN
(liczona według ceny akcji sprzedawanych w ofercie publicznej, tj. 44,13 PLN).Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here