Naga MarketsAmerykańska samoregulująca organizacja rynków finansowych, US National Futures Association (NFA), zaprezentowała nowe wymogi dotyczące brokerów Forex działających na lokalnym rynku. Zostali oni zobowiązani do prezentowania klientom szczegółowych informacji o poszczególnych kosztach pojedynczych transakcji, za każdym razem gdy trader zażąda takowych danych.


NFA wskazuje, że brokerzy będą musieli przedstawić szczegółowy podział kosztów z rozbiciem na poszczególne transakcje, ujawniając wszelkie prowizje i inne opłaty związane z realizacją danego zlecenia. W przypadku firm inwestycyjnych, które realizując przepływ zleceń w modelu STP, zaprezentowany musi być podział na wszelkie nadwyżki lub obniżki nałożone na cenę, którą otrzymali za zrekompensowanie pozycji.

Brokerzy, którzy nie przetwarzają zleceń w tym modelu, muszą podawać natomiast średni koszt spreadu (mid-point spread cost). Ten definiowany jest przez NFA jako różnica pomiędzy ceną, po której broker realizuje zlecenie klienta oraz średnią ceną spreadu pomiędzy bid i ask w momencie realizacji zlecenia.

Amerykańskie domy maklerskie muszą niezwłocznie poinformować swoich klientów o najnowszym zarządzeniu NFA i upewnić się, że Ci wiedzą o możliwości zdobycia szczegółowych informacji o kosztach.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here