Naga MarketsNextbike porozumiał się z fińskim miastem Oulu ws. rozwiązania umowyNextbike Polska zawarł porozumienie, zgodnie z którym rozwiązał umowę z fińskim miastem Oulu za porozumieniem stron, ze skutkiem natychmiastowym od 21 stycznia, podała spółka.”Zawarcie porozumienia było wynikiem wypracowania pomiędzy emitentem a zamawiającym konsensusu polegającego na rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron, co umożliwiło ograniczenie możliwości dochodzenia roszczeń przez strony względem siebie z tytułu umowy.

Finax

Zgodnie z porozumieniem żadna ze stron nie wypłaci drugiej żadnej rekompensaty ani zwrotu kosztów z tytułu lub w związku z rozwiązanym umowy

W szczególności zgodnie z porozumieniem żadna ze stron nie wypłaci drugiej żadnej rekompensaty ani zwrotu kosztów z tytułu lub w związku z rozwiązanym umowy, a strony nie mają wobec siebie żadnych roszczeń w związku z umową i jej rozwiązaniem” – czytamy w komunikacie.

Te artykuły również Cię zainteresują
Na mocy porozumienia strony postanowiły o wzajemnych zwolnieniu siebie z zobowiązań wynikających z umowy, z zastrzeżeniem postanowień o zachowaniu poufności.

“Na mocy porozumienia emitent zobowiązał się do usunięcia na własny koszt do 30 kwietnia 2021 r. wszelkich urządzeń związanych z systemem rowerów miejskich, które zostały przez niego zbudowane, a których usunięcia zażąda zamawiający, a zamawiający zwróci emitentowi wszelkie posiadane przez niego wyposażenie i sprzęt będące własnością emitenta” – czytamy dalej.

W sierpniu 2019 r. Nextbike Polska uruchomił w Oulu system rowerów miejskich IV generacji, na podstawie umowy zawartej w kwietniu 2019 r. W maju 2020 r. spółka informowała o braku możliwości przedstawienia gwarancji bankowej jako zabezpieczenia należytego wykonania umowy i trwających rozmowach w przedmiocie jej renegocjowania.

Nextbike Polska w restrukturyzacji jest numerem jeden na polskim rynku miejskich systemów rowerowych pod względem liczby rowerów (ok. 80% udziału w rynku). Spółka jest operatorem systemów rowerów miejskich w kilkudziesięciu miastach i miejscowościach w Polsce, m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2017 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here