Naga MarketsNeuca w I półroczu 2021 roku z ponad 100 mln zł zysku netto II kwartał bieżącego roku to czas powrotu do normalności. Rynek hurtu farmaceutycznego w tym okresie cechuje wysoka 30% dynamika, dzięki której z nadwyżką nadrobił  straty z I kwartału. Narastająco po I półroczu dynamika wzrostu rynku wyniosła 0,8% r/r.* Wartość sprzedaży NEUCA przewyższa skumulowaną dynamikę rynku i w I półroczu wynosi 4,63 mld zł, co daje 1,9 % wzrostu r/r. W II kwartale sprzedaż Grupy wyniosła 2,33 mld zł,  co oznacza wzrost o ponad 22%.

Grupa NEUCA osiągnęła pond 100 mln zł zysku netto  w I półroczu 2021 roku

– W minionym kwartale Grupa NEUCA skupiała się na podstawowej aktywności
,podnoszeniu jakości oferty, serwisu i wsparcia. Uzyskaliśmy historycznie najwyższe wyniki ocen klientów w niezależnych badaniach Monitora Aptecznego,
w kategoriach: serwis logistyczny, transportowy, reklamacyjny i telemarketingowy. Wpłynęło to na dalszą poprawę wskaźnika Net Promoter Score , który w II kwartale tego roku osiągnął 69 pkt.
Konsekwencją rosnące gozaufania do Grupy jest utrzymanie wysokiego zainteresowania udziałem aptek niezależnych w programach partnerskich Partner+, Partner i IPRA – mówi Piotr Sucharski, Prezes Zarządu NEUCA S.A.– Cieszy nas sytuacja udanego wzrostu biznesu osiągnięta w warunkach wymuszonych zmian w organizacji pracy, ograniczonego kontaktu z klientami, pracy w systemie zdalnym  i hybrydowym oraz uciążliwym dla pracowników reżimie sanitarnym. Nauczyliśmy się pracować w trudnych warunkach, umiemy realizować cele, współpracować i rozwijać firmę, jednocześnie dbając o podnoszenie poziomu satysfakcji klienta. Jest to kolejny dowód na skuteczność naszego zespołu w budowaniu wartości firmy – dodaje Piotr Sucharski.

Podstawowe wyniki finansowe NEUCA przedstawia poniższa tabela:

(mln zł) 1H 2021 1H 2020 zmiana  % r/r 2Q 2021 2Q 2020 zmiana
% r/r
Przychody ze sprzedaży 4 630,5 4 546,3 2% 2 331,1 1 908,9 +22%
Zysk brutto ze sprzedaży    492,7 449,3 10+% 242,8 202,2 +20%
Rentowność brutto 10,64% 9,88% + 0,76 pp. 10,41% 10,59% -0,18 pp.
EBITDA    138,9 141,0 -2% 55,7 56,3 -1%
EBIT    101,2 110,1 -8% 36,6 40,2 -9%
Wynik netto    86,1 79,5 +8% 36,0 29,9 +20%

 

Podstawowe wyniki finansowe NEUCA (bez zdarzeń jednorazowych):

(mln zł) 1H 2021 skoryg 1H 2020 skoryg zmiana  % r/r 2Q 2021 skoryg 2Q 2020 skoryg zmiana % r/r
Przychody ze sprzedaży 4 630,5 4 546,3 2% 2 331,1 1 908,9 +22%
Zysk brutto ze sprzedaży    492,7 449,3 10+% 242,8 202,2 +20%
Rentowność brutto 10,64% 9,88% + 0,76 pp. 10,41% 10,59% – 0,18 pp.
EBITDA 168,7 142,8 +18% 85,4 58,1 +47%
EBIT 131,0 111,9 +17% 66,4 42,0 +58%
Wynik netto 102,0 80,9 +26% 51,8 31,4 +65%

 

W I półroczu br. NEUCA odnotowała imponującą w branży dynamikę wzrostu zysku netto bez zdarzeń jednorazowych o 26% rok do roku, osiągając poziom 102 mln zł. W samym II kwartale zysk netto Grupy (bez zdarzeń jednorazowych)  to 51,8 mln zł. W porównaniu do wyniku sprzed roku to znacząco wyższe rezultaty – wynik został poprawiony o 65% (w II kwartale 2020 r. zysk netto bez zdarzeń jednorazowych wyniósł 31,4 mln zł).

invest

Zarówno w II kwartale 2021 roku, jak i całym półroczu osiągnęliśmy bardzo dobre rezultaty finansowe, potwierdzające słuszność realizowanej strategii rozwoju Grupy
NEUCA. Na raportowane zyski miał wpływ odpis będący efektem spadku cen
rynkowych maseczek ochronnych interwencyjnie zakupionych w pierwszym okresie pandemii. NEUCA oferowała wówczas maseczki aptekom w najniższej rekomendowanej dla pacjenta cenie na rynku (2,50 zł)
-uzupełnia Piotr Sucharski.

W I półroczu 2021 roku w związku z dynamicznym rozwojem obszaru pacjenckiego, NEUCA wydzieliła dwa segmenty operacyjne: badania kliniczne i przychodnie lekarskie. Łączne przychody z obydwu segmentów wyniosły w ciągu sześciu miesięcy br. 132 mln zł (+64,1% r/r). Zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 19,7 mln zł (7,2 mln zł w analogicznym okresie i stanowił już 15,1% łącznego zysku EBIT Grupy bez zdarzeń jednorazowych.

Autor poleca również:Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas

Conotoxia

Obejrzyj również w Comparic24.tv:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here