Naga MarketsNeuca miała 40,05 mln zł zysku netto, 78,74 mln zł skoryg. EBITDA w III kw. 2021Warszawa, 10.11.2021 (ISBnews) – Neuca odnotowała 40,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 44,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 58,93 mln zł wobec 58,88 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowana EBITDA wyniosła 78,74 mln zł wobec 75,2 mln zł rok wcześniej.Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 552,28 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 2 305,97 mln zł rok wcześniej.

“Podstawowy dla wyników Grupy Neuca rynek hurtu aptecznego odnotował w III kwartale wysoki blisko 11% wzrost wartości. Dzięki temu rynek odrobił z nadwyżka straty z pierwszego kwartału. Wartość rynku po 9 miesiącach bieżącego roku zwiększyła się o ponad 4% r/r. Na tym tle widoczna jest przewaga Neuki nad konkurencją. Nasze udziały rynkowe wzrosły do poziomu 32,2% [źródło: IQVIA, dane Sell-In] (+0,2 pkt proc. r/r). W obszarze aptek niezależnych udziały wzrosły o 0,7 pkt proc. rok do roku (37,6%) [obliczenia własne spółki na bazie miesięcznych danych IQVIA Pharmascope (dane Sell-out) oraz bazy IQVIA OneKey (informacje o aptekach)]” – napisał prezes Piotr Sucharski w liście do akcjonariuszy dołączonym do raportu.

Zwrócił uwagę na rosnący wskaźnik zaufania klientów.

“Grupa w III kwartale utrzymała wskaźnik NPS na wysokim poziomie minionego kwartału, który wyniósł 69 pkt (+11 pkt r/r). Neuca zwiększyła także znacznie liczbę aptek w których jest tzw. pierwszym dostawcą. Na przestrzeni roku udział ten wzrósł z 36,7% do 40,3% aptek” – wskazał prezes.

Przychody ze sprzedaży w segmencie hurtu aptecznego w III kwartale 2021 roku wyniosły 2,5 mld zł, co stanowi wzrost o 10,5% r/r. Po III kwartałach 2021 roku przychody ze sprzedaży w segmencie hurtu aptecznego osiągnęły poziom 7 mld zł, co oznacza wzrost o 4,2% r/r, podano w raporcie.

“W III kwartale 2021 roku segment hurtu aptecznego osiągnął zysk z działalności operacyjnej w wysokości 41 mln zł (spadek o 1% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego). Po trzech kwartałach 2021 roku segment hurtu aptecznego wypracował 97,1 mln zł zysku z działalności operacyjnej o 19% mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Na spadek wyniku miał wpływ jednorazowy odpis aktualizujący wartość zapasów i zaliczek na zakup towarów w wysokości 29,8 mln zł brutto. Segment hurtu aptecznego wygenerował po III kwartałach 2021 roku 60,6% zysku operacyjnego Grupy Neuca” – czytamy dalej.

Segment przychodni medycznych wypracował w III kwartale 2021 roku 35,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi wzrost o 26% r/r. Przychody ze sprzedaży w segmencie po III kwartałach 2021 roku wzrosły o 28% r/r i wyniosły 101,8 mln zł.

“Wzrost przychodów wynika ze zwiększenia wolumenu usług prywatnych, wzrostu wartości kontraktów NFZ, realizacji założonych celów w zakresie POZ oraz dużej liczby szczepień. Segment przychodni medycznych w III kwartale 2021 roku osiągnął 3,7 mln zł zysku z działalności operacyjnej o 120% więcej niż w III kwartale 2020 roku. Po III kwartałach 2021 roku zysk z działalności operacyjnej w segmencie przychodni medycznych wyniósł 10,3 mln zł wzrost o 134% w stosunku do analogicznym okresie roku ubiegłego. Na wzrost zysku operacyjnego wpłynęła struktura sprzedaży oraz obniżenie kosztów w zakresie środków ochrony indywidualnej” – napisano także w raporcie.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 125,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 123,68 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 7 182,8 mln zł w porównaniu z 6 852,31 mln zł rok wcześniej. Skorygowana EBITDA wyniosła 247,43 mln zł wobec 218,05 mln zł rok wcześniej.

“Skumulowany zysk netto bez zdarzeń jednorazowych Grupy Neuca po 9 miesiącach 2021 roku wynosi prawie 143 mln zł, czyli przewyższa o ponad 16 mln zł bardzo dobre rezultaty z analogicznego okresu ubiegłego roku” – podkreślił prezes w liście.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 105,57 mln zł wobec 99,79 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2020 r. wyniósł 32,1%.Chcesz wrócić na stronę główną? Kliknij >>


Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>


ConotoxiaObejrzyj również w Comparic24.tv:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here