Naga MarketsNetia odnotowała 11,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 21,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Netia oficjalnie raportuje swoje wyniki

Zysk operacyjny wyniósł 18,54 mln zł wobec 26,54 mln zł zysku rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 315,16 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 319,85 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 39,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 45,85 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 964,97 mln zł w porównaniu z 972,81 mln zł rok wcześniej.

Zysk EBITDA (liczony zgodnie ze standardem MSSF 16) za III kw. br. wyniósł 113,31 mln zł (-2% kw/kw i -6% r/r), a  marża EBITDA wzrosła do 36% (+0,5 pkt proc.). Po 9 miesiącach tego roku spółka wygenerowała 336,58 mln zł zysku EBITDA (-1% r/r).

“Solidne wyniki, które osiągnęliśmy w kolejnym epidemicznym kwartale pokazują, że zarówno organizacyjnie, technologicznie, jak i pod względem ofertowym, jesteśmy odporni i dość dobrze przygotowani. Dlatego pomimo zauważanych trudności i ograniczeń podtrzymujemy naszą opinię o umiarkowanym wpływie epidemii nowego koronawirusa na naszą grupę” – powiedział prezes Andrzej Abramczuk, cytowany w komunikacie.

Przychody przypisane do segmentu B2B w III kw. br. sięgnęły kwoty 174 mln zł (-5% kw/kw, bez zmian w stosunku do tego samego okresu 2019 r.). Pomijając efekty spadku na rynku hurtowego zakańczania połączeń, w pozostałych liniach biznesowych B2B – a zwłaszcza w zaawansowanych usługach ICT z linii NetiaNext – spółka konsekwentnie rozwija swoje kompetencje produktowe i ofertę. W trakcie III kw. br. rosła liczba realizowanych projektów sprzedażowych, a liczba klientów usług NetiaNext przekroczyła 1 000, podano także.

Przychody przypisane do segmentu B2C wyniosły w III kw. br. 137 mln zł (-1% kw/kw, -3% r/r). Trzeci kwartał 2020 roku był pierwszym od wielu lat, w którym spółka w segmencie B2C – pomimo dalszej erozji usług głosowych – odnotowała organiczny wzrost liczby świadczonych usług ogółem (+1% r/r) i kontynuowała wzrost (+3 tys. RGU) kwartał do kwartału. Na koniec września br. liczba RGU wyniosła 1,38 mln.

“Jest to też pierwszy od wielu lat kwartał, w którym grupa Netia powróciła do organicznego wzrostu liczby ogółem świadczonych usług szerokopasmowych (wzrost na sieci własnej o ponad 1 tys. usług przewyższył sumę usług na sieci obcej, które zostały odłączone). W efekcie Netia na koniec września br. obsługiwała 564 tys. usług szerokopasmowego dostępu do internetu. Już 60% wszystkich usług i aż 75% usług szerokopasmowych Netia świadczy na sieciach własnych (+1% k/k, +5% r/r). Do 388 tys. (-13 tys.) spadała natomiast na koniec III kw. br. liczba usług głosowych” – czytamy dalej.

Na koniec III kw. br. liczba usług telewizyjnych, przypisanych do segmentu operacyjnego B2C wyniosła 267 tys. co oznacza dalszy, solidny wzrost o kolejne 9 tys. usług. Natomiast liczba usług mobilnych ponownie wzrosła o 5 tys. k/k (łącznie 160 tys. aktywnych abonamentów Netia Mobile w obszarze B2C). W ciągu roku W ciągu roku liczba usług TV Netii wzrosła o 17%, zaś usług mobilnych o 11%.

“Postępująca modernizacja sieci (na koniec września br. w zasięgu łączy do 1 Gb/s było już 1,65 mln gospodarstw domowych, +2,38 pkt proc. wzrostu penetracji na sieciach zmodernizowanych) umożliwia coraz skuteczniejszą dosprzedaż kolejnych usług obecnym abonentom i pozyskiwanie nowych abonentów, wśród których większość wybiera co najmniej pakiety internetu z TV.  Wskaźnik ARPU w segmencie B2C Netii pozostaje od wielu kwartałów na stabilnym poziomie 55 zł miesięcznie” – czytamy dalej w komunikacie.

Po 9 miesiącach 2020 r. – za sprawą inwestycji w nowoczesne Data Center w Jawczycach pod Warszawą – nakłady inwestycyjne grupy Netia wzrosły do 265 mln zł z 236 mln zł rok wcześniej. Zadłużenie netto na koniec września br. wyniosło 548 mln zł, co stanowi dźwignię finansową na poziomie 1,2x zysku EBITDA za 2019 r. w kwocie 457 mln zł (liczonego zgodnie ze standardem MSSF 16).

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 34,85 mln zł wobec 38,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Netia to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego, telefonii stacjonarnej, a także telefonii komórkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. Głównym akcjonariuszem (65,98% kapitału) jest Cyfrowy Polsat.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here