Naga MarketsNBP: Wysoką i bardzo wysoką wiedzę nt. ekonomii i finansów ma 52% PolakówWiedzę bardzo wysoką ma 7% Polaków w dziedzinie ekonomii i finansów, wysoką – 45%, średnią 33%, niską ma 10%, zaś bardzo niską – 4%, wynika z badania zrealizowanego na zlecenie Narodowego Banku Polskiego (NBP) pt. “Badanie świadomości i wiedzy ekonomicznej Polaków”.

NBP ocenia wiedzę finansową Polaków

“Biorąc pod uwagę misję edukacyjną NBP, cieszy fakt, że większość Polaków dostrzega, jak ważna i potrzebna jest wiedza ekonomiczna w codziennym życiu i chce ją poszerzać. Jednocześnie od lat pokutuje przeświadczenie, że ekonomia jest trudna i nieciekawa. Potwierdza to m.in. odnotowana w badaniu dysproporcja między samooceną wiedzy ekonomicznej Polaków, a jej rzeczywistym poziomem. Poprzez swoją działalność na polu edukacji, NBP stara się przybliżać zagadnienia ekonomiczne w sposób przystępny i atrakcyjny, uwzględniając przy tym indywidualne potrzeby odbiorców” – powiedziała dyrektor Departamentu Edukacji i Wydawnictw NBP Anna Kasprzyszak, cytowana w komunikacie.

Te artykuły również Cię zainteresują
Badanie wykazało, że samoocena wiedzy ekonomicznej Polaków jest dość niska.

“Jedynie 8% uważa, że ich wiedza jest raczej duża, jednak w porównaniu z pomiarem z 2015 roku wzrósł odsetek takich osób. Więcej jest również osób, które oceniają swoją wiedzę jako średnią. Istotnie mniej jest natomiast osób oceniających swoją wiedzę jako raczej małą. Co ciekawe, w obecnym pomiarze ani jedna osoba nie oceniła swojej wiedzy bardzo wysoko” – czytamy w raporcie.

Wiedza ekonomiczna jest oceniana jako potrzebna w codziennym życiu (70%), ale jednocześnie mało interesująca (53%) i przede wszystkim trudna do zrozumienia (69%), podano także.

“Postrzeganie to nie zmieniło się istotnie w porównaniu z poprzednim pomiarem. Warto jednak zwrócić uwagę na spadek oceny wiedzy jako interesującej na przestrzeni 8 lat (minus 5 punktów procentowych 2020 vs. 2012)” – czytamy dalej.

W raporcie wskazano, że domowa edukacja ekonomiczna przekłada się wyraźnie zarówno na poziom wiedzy badanych, jak i na ich praktyki wychowawcze.

“Zdecydowana większość Polaków przed ukończeniem 18. roku życia próbowała zarobić swoje własne pieniądze (80%), a także była zachęcana do oszczędzania (79%). Im częściej badani rozmawiali w domu o ekonomii, tym poziom ich wiedzy ekonomicznej jest wyższy. Osoby, które w dzieciństwie dyskutowały z rodzicami o ekonomii, częściej rozmawiają o niej ze swoimi dziećmi” – czytamy dalej.

Badanie wykazało, że wobec pomiaru z 2015 roku spadł odsetek Polaków, którzy wszystkie środki finansowe przeznaczają na bieżące potrzeby.

“W 2015 roku była ich prawie połowa, obecnie jedynie 1/3. Wzrósł natomiast odsetek tych, którym zdarza się zaoszczędzić od czasu do czasu oraz tych, którzy oszczędzają regularnie” – czytamy dalej.

Prawie połowa (49%) Polaków deklaruje, że posiada oszczędności, zaś pięć lat wcześniej było to 35%.

“Wśród posiadających oszczędności 28% osób szacuje ich wysokość na 2-4 miesięczne dochody. Porównując wysokość oszczędności z danymi z badania z 2015 roku, obserwujemy wzrost odsetka osób, których oszczędności sięgają 5-9 miesięcznych dochodów” – czytamy w raporcie

W obszarze inwestowania 35% badanych uważa, że należy odkładać część pieniędzy niezależnie od poziomu dochodów i je inwestować (a nie trzymać “w skarpecie”), zaś 28% respondentów ocenia, że inwestowanie jest skomplikowane, więc się tym nie interesują.

“Nie inwestują też z powodu zbyt niskich środków lub braku wiedzy. Wolą bezpieczne odkładanie pieniędzy” – czytamy dalej.

37% badanych w takim samym stopniu prezentują postawę akceptacji inwestycji oraz ich odrzucenia.

Autorzy raportu wskazują, że ponad 60% polskiego społeczeństwa wymaga podstawowej edukacji w zakresie ekonomii i finansów.

“Są to przede wszystkim najmłodsi (15-24 lata) i najstarsi (po 55. roku życia) Polacy, a także osoby z wykształceniem podstawowym i zawodowym, częściej mieszkańcy wsi i małych miast” – rekomendują autorzy raportu.

W badaniu zauważono, widoczne dysproporcje między samooceną wiedzy ekonomicznej w poszczególnych obszarach a rzeczywistym poziomem tej wiedzy wynikającym z testu.

“Może to świadczyć o ciągle silnym w społeczeństwie przekonaniu, że wiedza z zakresu ekonomii, gospodarki i finansów jest trudna i nieciekawa” – czytamy dalej.

Celem projektu była diagnoza stanu wiedzy społeczeństwa polskiego na temat ekonomii i gospodarki, a także identyfikacja obszarów realnych potrzeb edukacyjnych w tym zakresie. Projekt badawczy został zrealizowany na zlecenie NBP przez konsorcjum IBC Group oraz Centrum Badań Marketingowych INDICATOR w 2020 roku. Próba do badania (N=2001) objęła teren całego kraju i została dobrana w taki sposób, aby zapewnić zarówno reprezentatywność wyników dla populacji ludności Polski w wieku 15+ pod względem płci, wieku i miejsca zamieszkania (wielkości miejscowości oraz województwa), jak i porównywalność do wyników poprzednich edycji badania z 2012 i 2015 roku.

NBP prowadzi działania służących upowszechnianiu wiedzy ekonomicznej skierowanych do różnych grup społecznych, w szczególności uczniów i nauczycieli. Wśród przedsięwzięć organizowanych przez bank centralny jest m.in. ogólnopolski konkurs grantowy, dzięki któremu co roku ponad 20 000 uczniów ze 100 szkół realizuje autorskie projekty edukacyjne.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here