Naga MarketsProjekcje NBPDziś poznaliśmy projekcje Narodowego Banku Polskiego (NBP), który w najnowszym “raporcie o inflacji” wyznaczał projekcje dla PKB, inflacji, a także stopy bezrobocia.


Inflacja

Jak wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP):inflacja konsumencka wyniesie 2% w 2019 r. i przyspieszy do 2,9% r/r w 2020 r., by spowolnić do 2,6% w 2021 r., Według projekcji z listopada 2018 r., inflacja konsumencka miała wynieść 1,7% w 2019 r., 2,7% w 2020 r. i 2,5% w 2021 r.

“Przy założeniu braku zmian stóp procentowych NBP inflacja CPI w horyzoncie projekcji przyśpieszy, pozostając jednak w przedziale odchyleń od celu inflacyjnego. W kierunku wzrostu inflacji cen konsumenta będą oddziaływać rosnące koszty pracy i relatywnie silna presja popytowa w polskiej gospodarce, która swoje maksymalne natężenie osiągnie w przyszłym roku” – czytamy w “Raporcie o inflacji”.

Sytuację polskiej gospodarki komentuje Marcin Kiepas, analityk Tikcmill. Odpowiada jednocześnie na pytanie, czy NBP zdecyduje się podnieść stopy procentowe:

PKB

W najnowszym “Raporcie o inflacji”.j Narodowego Banku Polskiego (NBP), możemy przeczytać, że wzrost PKB sięgnie 4,5% w tym roku, a następnie spowolni do 4% w 2020 r. i do 3,5% w 2021 r., W raporcie z marca 2019 r. NBP spodziewał się, że wzrost gospodarczy Polski wyniesie 4% w 2019 r., 3,7% w 2020 r. i 3,5% w 2021 r.

“W horyzoncie projekcji tempo wzrostu krajowego PKB będzie się stopniowo obniżać, do czego przyczyni się utrzymujące się osłabienie koniunktury u głównych parterów handlowych Polski. Jednocześnie po ubiegłorocznym szybkim wzroście absorpcji środków z budżetu UE, finansujących publiczne i w mniejszym stopniu prywatne nakłady inwestycyjne, w kolejnych latach – obejmujących końcową fazę perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 – dynamika wykorzystania Funduszy Europejskich będzie już niższa” – czytamy w “Raporcie o inflacji”.

Składowe PKB wg centralnej ścieżki projekcji

NBP projekcje

Bezrobocie

Jeśli chodzi o stopę bezrobocia, to jak wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP): stopa bezrobocia będzie obniżać się do 3,7% na koniec tego roku i wyniesie po 3,6% na koniec 2020 r. i 2021 r. (wobec 3,9% na koniec 2018 r.). W projekcji z marca 2019 r. bank centralny spodziewał się, że stopa bezrobocia wyniesie 3,4% na koniec 2019 r., 3,2% na koniec 2020 r. i 3% na koniec 2021 r.

“W horyzoncie projekcji w ślad za oczekiwanym stopniowym spowolnieniem krajowego wzrostu gospodarczego osłabieniu ulegnie również silny obecnie popyt na pracę. Jednocześnie potencjał do dalszego wzrostu liczby pracujących wyczerpuje się. Zasób osób bezrobotnych, które mogłyby podjąć pracę jest obecnie niewielki, co odzwierciedla rekordowo niska stopa bezrobocia” – czytamy w “Raporcie o inflacji”.

źródło: ISBnews

Kurs euro z szansą na zmianę trendu

Kurs euro do polskiego złotego znajduje się aktualnie powyżej kluczowego oporu. Jeżeli do końca sesji, cena nie wróci poniżej poziomu 4,2535 zł, istnieje szansa na zmianę tendencji na wzrostową.

Kurs euro do złotego EURPLN 8 lipca 2019Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here