Naga MarketsNBP, Narodowy Bank Polski i kursy walutPosiedzenie Rady Polityki Pieniężnej miało miejsce 5 i 6 listopada. Zgodnie z rynkowymi oczekiwaniami Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie.Jakie są prognozy odnośnie PKB i inflacji dla Polski w najbliższym czasie?


RPP pozostawiła stopy na niezmienionym poziomie

Zgodnie z rynkowymi oczekiwaniami Rada Polityki pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Aktualnie poziomy wyglądają następująco:

  • stopa referencyjna 1,50%
  • stopa lombardowa 2,50%
  • stopa depozytowa 0,50%
  • stopa redyskonta weksli 1,75%.

Niemniej RPP zdecydował się zrewidować prognozę wzrostu gospodarczego oraz inflacji. Rewizja jest tłumaczona spowolnieniem na rynku europejskim, które zostało ostatnio potwierdzone gorszymi danymi makroekonomicznymi z Niemiec. Pomimo gorszych danych na rynku akcji panuje euforia, jednak jest ona napędzana wiadomościami odnośnie szybkiego porozumienia handlowego na linii USA-Chiny. RPP zwróciła także uwagę na koniunkturę w USA, która jest relatywnie dobra, jednak tempo wzrostu w trzecim kwartale również uległo zmniejszeniu. 

Rada uważa, że w Polsce koniunktura jest dobra, jednak ostatnie dane wskazują na prawdopodobne obniżenie się tempa wzrostu gospodarczego w trzecim kwartale. Jako główna przyczyna zostało tutaj wymienione osłabienie koniunktury za granicą. Czynnikiem stabilizującym dynamikę PKB jest rosnąca konsumpcja, wspierana przez zwiększające się zatrudnienie i płace, bardzo dobre nastroje konsumentów oraz wypłaty świadczeń społecznych.

Zobacz także:  RPP podzielona w kwestii stóp procentowych

Według najnowszej projekcji RPP, roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 2,2–2,4% w 2019 r.,  2,1–3,6% w 2020 r. i 1,6–3,6% w 2021 r. Z kolei w przypadku tempa wzrostu PKB zgodnie z projekcja ma wynieść z 50-procentowym prawdopodobieństwem 3,9–4,7% w 2019 r., 2,7–4,4% w 2020 r., oraz 2,3–4,2% w 2021 r. 

Jak ocenia Rada, “perspektywy dla krajowej koniunktury pozostają korzystne, a dynamika PKB – mimo oczekiwanego obniżenia – utrzyma się w najbliższych kwartałach na relatywnie wysokim poziomie”. RPP zwróciła jednak uwagę na niepewność dotyczącą skali i trwałości osłabienia koniunktury za granicą oraz jego wpływu na krajową aktywność gospodarczą. Jeśli chodzi natomiast o inflację, ma ona się kształtować w pobliżu celu inflacyjnego. Rada jest zdania, że “obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną.”

Źródło: nbp.plConotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here