Adam Glapiński, NBP
Adam Glapiński, prezes NBP

Wyraźnie pozytywnych wartości wskaźnika sytuacji bieżącej przedsiębiorstw można oczekiwać w II połowie 2022 r. poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). W IV kw. 2020 r. syntetyczny wskaźnik sytuacji bieżącej nadal kształtował się na najniższym poziomie od globalnego kryzysu z lat 2008-2010, przy czym minimum to jest jednak dużo płytsze niż odnotowane w ww. okresie.

Nastroje konsumentów wrócą do normy na przełomie 2021/2022

“W świetle powyższych przewidywań neutralna pozycja wskaźnika sytuacji bieżącej zostanie osiągnięta na przełomie lat 2021/2022, a wyraźnie pozytywnych wartości wskaźnika można oczekiwać w drugiej połowie 2022 r ” – czytamy w raporcie “Szybki Monitoring NBP – analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw”.

Te artykuły również Cię zainteresują
Bank centralny przypomniał, że proces cyklicznego spowolnienia koniunktury rozpoczął się już na przełomie lat 2018/2019.

“Przeprowadzone symulacje sugerują, że zarówno aktualny, jak i prognozowany przebieg wskaźnika sytuacji bieżącej byłby podobny nawet wówczas, gdyby nie wybuchła pandemia koronawirusa. Ocena ta bazuje jednak na założeniu, że pandemia będzie wydarzeniem przejściowym i relatywnie krótkotrwałym” – podkreślono w raporcie.

“O tym, że tak w dużej mierze postrzegają ją same przedsiębiorstwa świadczą pozytywne prognozy zatrudnienia – odsetek przedsiębiorstw planujących wzrost zatrudnienia wciąż jest zdecydowanie wyższy od odsetka przedsiębiorstw planujących spadek zatrudnienia, a równocześnie wśród przedsiębiorstw planujących spadek zatrudnienia dominują deklaracje przejściowego charakteru tych zmian” – czytamy daej.

Zdaniem autorów raportu, w ujęciu prospektywnym kluczowa dla oceny wpływu pandemii koronawirusa na przebieg procesów cyklicznych wydaje się dalsza i bardziej wyraźna poprawa prognoz sytuacji ekonomicznej, popytu oraz – w szczególności – aktywności inwestycyjnej.

Ostatnie badanie SM odbyło się w grudniu 2020 r. W badaniu SM wzięło udział 2 621 podmiotów wybranych z terenu całego kraju. Prezentowane opracowanie opiera się głównie na dwóch źródłach danych: ankiecie Szybki Monitoring NBP (SM) oraz sprawozdaniach o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe(wyniki finansowe, dane GUS).

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: funt | kurs ropy wti | bitcoin prognozy | spółki gpw | notowania s&p 500 |

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here