Naga MarketsAdam Glapiński, NBP
Adam Glapiński, prezes NBP

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zdecydowała podczas dzisiejszego posiedzenia o utrzymaniu stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie, w efekcie czego stopa referencyjna wiz wynosi 0,10 proc., stopa lombardowa 0,50 proc., stopa depozytowa 0,00 proc., stopa redyskontową weksli 0,11 proc. a stopa dyskontowa weksli 0,12 proc.

NBP utrzymał stopy proc. bez zmian

W oświadczeniu po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej z dnia 7 kwietnia 2021 r. poinformowano, że Narodowy Bank Polski (NBP) będzie nadal prowadził operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych oraz dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku.

Te artykuły również Cię zainteresują
Terminy oraz skala prowadzonych działań będą uzależnione od warunków rynkowych. NBP będzie także nadal oferował kredyt wekslowy przeznaczony na refinansowanie kredytów udzielanych przedsiębiorcom przez banki.

– W ostatnim okresie nastąpiło pogorszenie sytuacji epidemicznej w wielu krajach, co spowodowało zaostrzenie restrykcji epidemicznych, oddziałując negatywnie na koniunkturę, głównie w sektorze usług – dostrzega NBP wskazując jednocześnie, iż w wielu gospodarkach następuje dalsza poprawa koniunktury w przemyśle.

Ekonomiści zauważają również, że wyraźnie wyższe niż przed rokiem ceny surowców, w tym ropy naftowej oddziałują w kierunku wzrostu inflacji w gospodarce światowej.

Przypomnijmy, że inflacja w marcu 2021 r. – według wstępnego szacunku GUS – wzrosła do 3,2 proc. r/r, do czego przyczynił się przede wszystkim dalszy wzrost cen paliw związany ze wzrostem cen ropy naftowej na rynkach światowych. Jednocześnie roczny wskaźnik inflacji jest podwyższany przez wzrost cen energii elektrycznej, który miał miejsce na początku br. oraz wcześniejsze podwyżki opłat za wywóz śmieci, a więc czynniki niezależne od krajowej polityki pieniężnej.

W kierunku wyższej inflacji oddziałuje także nadal wzrost kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw w warunkach pandemii, w tym wzrost kosztów transportu i przejściowe zakłócenia w sieciach dostaw.

NBP nie ma złudzeń, że statystyczne efekty bazy dotyczące kształtowania się cen paliw, a także oczekiwany dalszy wzrost opłat za wywóz śmieci przyczynią się do dalszego wzrostu inflacji w najbliższych miesiącach.

– Dostępne prognozy wskazują, że w najbliższych kwartałach nastąpi ożywienie koniunktury, choć skala i tempo tego ożywienia są obarczone niepewnością. Głównym źródłem niepewności pozostaje dalszy przebieg pandemii i jej wpływ na koniunkturę w kraju i za granicą. Pozytywnie na krajową koniunkturę wpływać będą działania ze strony polityki gospodarczej, w tym poluzowanie polityki pieniężnej NBP dokonane w ub.r., a także przewidywane ożywienie w gospodarce światowej. Tempo ożywienia gospodarczego w kraju będzie także uzależnione od dalszego kształtowania się kursu złotego – czytamy w oświadczeniu NBP.

W związku z powyższym, NBP nadal będzie prowadził operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych i dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku.

Celem tych operacji jest zmiana długoterminowej struktury płynności w sektorze bankowym, zapewnienie płynności rynku wtórnego skupowanych papierów wartościowych oraz wzmocnienie oddziaływania obniżenia stóp procentowych NBP na gospodarkę, tj. wzmocnienie mechanizmu transmisji monetarnej.

W celu wzmocnienia oddziaływania poluzowania polityki pieniężnej na gospodarkę NBP może także stosować interwencje na rynku walutowym. Terminy oraz skala prowadzonych działań będą uzależnione od warunków rynkowych. NBP będzie także nadal oferował kredyt wekslowy przeznaczony na refinansowanie kredytów udzielanych przedsiębiorcom przez banki.

Autor poleca również:

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: wykresy bitcoin | biomed-lublin notowania | forum giełda | kursy funta | akcje jsw prognozy 2020 |Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

Poprzedni artykułRobert Kiyosaki kupuje więcej bitcoina (BTC). Woli BTC od CBDC
Następny artykułMike Novogratz: dolar upadnie, a bitcoin wystrzeli w górę powodując “totalny chaos”
Arkadiusz Jóźwiak redaktor Comparic.pl
Education Team Manager Comparic.pl. Autor licznych webinarów i felietonów oraz tekstów edukacyjnych poruszających szeroką tematykę inwestycyjną począwszy od psychologii a na analizie technicznej i fundamentalnej skończywszy. Jako menadżer działu edukacji w Comparic Media Group wykorzystuje wykształcenie pedagogiczne i stawia ogromny nacisk na prostotę przekazywanych informacji i wiedzy. Skrupulatność i konsekwencja w działaniu zostały docenione przez wielu traderów i inwestorów, co skutkowało m.in. nominacją w konkursie organizowanym przez fundację Invest Cuffs w kategorii Dziennikarz Roku 2019. Jego artykuły znaleźć można również w magazynach FxMag oraz I Love Crypto, gdzie prowadzi swoją stałą rubrykę. To także prelegent podczas licznych konferencji m.in. Festiwalu Inteligencji Finansowej, Seminarium XM w Warszawie czy Expo Invest Cuffs. Członek Rady Nexusów przyznającej wyróżnienia osobom i podmiotom, które w największym stopniu przyczyniają się do rozwoju branży blockchain i kryptowalut a także twórca i główny prowadzący cotygodniowych, niedzielnych odpraw traderów, w których regularnie uczestniczy kilkaset osób oraz analityk kryptowalutowy w serwisie Krypto Raport.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here