Naga MarketsZnak towarowy to zarejstrowany w Urzędzie Patentowym obraz, słowo, znak dźwiękowy czy nawet kształt. Znaki patentowe (tzw. trade marki) używane są po to, aby dana marka mogła być rozpoznawalna. Jeśli jednak ktoś użyje znaku łudząco podobnego do naszego, to oznacza, że narusza nasz znak towarowy. Co robić w takiej sytuacji? I jak sprawdzić własny pomysł na logo, aby przypadkiem nie naruszyć czyjegoś znaku towarowego?

Czym jest naruszenie znaku towarowego? Przykłady!

Każdy, kto prowadzi sklep internetowy chce, aby jego marka była rozpoznawalna. Na tę rozpoznawalność składają się różne czynniki, jednak najważniejszym jest tzw. znak towarowy. To unikalne oznaczenie towarów od danego przedsiębiorcy, które pozwala na natychmiastowe odróżnienie ich od produktów innych sklepów. Art 120 ustawy Prawo własności przemysłowej tak określa definicję znaku towarowego:

  1. Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.
  2. Znakiem towarowym, w rozumieniu ust. 1, może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy.

Najprościej mówiąc, kiedy mówimy o znaku towarowym, najczęściej mamy na myśli logo (ale nie zawsze). Jeśli ktoś posługuje się logiem złudnie podobnym do naszego (przykładem mogą być azjatyckie podróbki znaków firm takich jak Nike czy Adidas), to dopuszcza się naruszenia znaku towarowego. Usiłuje w ten sposób zwiększyć sprzedaż swoich produktów, bazując na braku spostrzegawczości klientów oraz ich zaufaniu do naszej ciężko wypracowanej marki. Dowiedz się, jak chronić swój znak towarowy oraz co robić, gdy już doszło do jego naruszenia.

Sposoby na ochronę znaku towarowego

Najprostszym sposobem jest rejestracja znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP, czyli oficjalne uznanie praw autorskich do danego loga, słowa, dźwięku, znaku łączącego obraz ze słowem itp. Jeśli znak towarowy został wymyślony nie przez właściciela sklepu internetowego, a przez kogoś innego (np. copywritera), to najpierw należy podpisać umowę przenoszącą autorskie prawa majątkowe na przedsiębiorcę. W ten sposób zabezpieczamy się przed ewentualnymi roszczeniami ze strony autora, który za swoją pracę otrzymuje ustalone wynagrodzenie.

Zanim złożymy wniosek o rejestrację znaku towarowego, należy sprawdzić, czy podobny symbol nie jest już zarejestrowany (jeśli będą zbyt podobne, nasz wniosek zostanie odrzucony). Należy też dokładnie zweryfikować, czy znak jest poprawny, tj. czy nie zawiera w sobie symboli religijnych lub państwowych. Wniosek o udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy można złożyć online (koszt: 400 zł) lub osobiście (koszt: 450 zł). Po złożeniu wniosku zostanie on zbadany pod kątem merytorycznym oraz formalno-prawnym.

Ile trwa rejestracja znaku towarowego?

Przy tych procedurach należy się uzbroić w cierpliwość – mogą one trwać nawet do sześciu miesięcy. Jeśli w ciągu trzech miesięcy nikt nie wniesie sprzeciwu wobec naszego znaku, należy zapłacić dodatkowo 400 zł za dziesięcioletni okres ochronny (zawsze jest możliwość przedłużenia) i 90 zł za publikację o udzielonym prawie ochronnym.

W tym momencie decyzja o ochronie nowego znaku towarowego na rynku zostanie ogłoszona w Wiadomościach Urzędu Patentowego. Przedsiębiorca otrzyma świadectwo ochronne znaku. To będzie podstawą do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń w razie naruszenia znaku towarowego.

Nawet znając sposoby na to, jak chronić znak towarowy możemy zetknąć się z sytuacją jego naruszenia. Należy mieć na uwadze, że jeśli nasza marka cieszy się zaufaniem wśród konsumentów, to zawsze może znaleźć się ktoś, kto będzie chciał bezprawnie skorzystać na tym sukcesie. Co robić w takich sytuacjach?

Konsekwencje naruszenia znaku towarowego

Jeśli ktoś naruszy znak towarowy naszej firmy, możemy wysunąć:

  1. Roszczenie o zaniechanie. Najczęściej podnoszone roszczenie, najłatwiejsze do zdobycia. Aby je uzyskać, należy wskazać prawdopodobne ryzyko wprowadzenia klientów w błąd. Jego skutkiem jest zakaz dalszego używania naszego znaku towarowego.
  2. Roszczenie o naprawienie szkody. Tutaj pojawia się już żądanie zapłaty za poniesioną szkodę. Kwoty, których żądamy od sprawcy szkody, muszą mieć jednak uzasadnienie. To oznacza, że musimy udowodnić, dlaczego żądamy akurat takiej ilości pieniędzy, a nie innej. Sąd może obniżyć zbyt wygórowaną kwotę.
  3. Roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści. Tutaj należy udowodnić, że podmiot używający naszego znaku towarowego uzyskał z tego tytułu bezpodstawne korzyści – co jest trudne.
  4. Roszczenie prewencyjne za naruszenie znaku towarowego. Jeśli powyższe metody nie zadziałają, właściciel sklepu internetowego może żądać natychmiastowego wstrzymania działań grożących naruszeniem prawa. Sąd w tej sytuacji może zadecydować o wycofaniu oraz zniszczeniu z obrotu towarów łamiących prawo do znaku towarowego.

Udowodnienie naruszenia znaku towarowego nigdy nie jest łatwe. Wielu przedsiębiorców zapomina o rejestracji znaku i dowiadują się o takiej opcji w momencie, w którym ktoś bezprawnie używa ich własności intelektualnej. Odszkodowanie za naruszenie znaku towarowego najprościej uzyskać powołując się na opłatę licencyjną (roszczenie o naprawienie szkody), ale przedsiębiorcy w sądach najczęściej powołują się na roszczenie o zaniechanie (pozytywny wynik procesu sądowego w tej sytuacji przesądza o kolejnych krokach prawnych. Ponadto wystarczy wykazać tylko ryzyko wprowadzenia konsumentów w błąd.

Na co trzeba uważać, aby samemu nie naruszyć czyjegoś znaku towarowego?

Czasami dzieje się tak, że wymyślony przez sklep internetowy znak towarowy jest łudząco podobny do innego, istniejącego już znaku. Nawet jeśli działamy wtedy nieumyślnie, to sami możemy naruszyć wtedy czyjąś własność intelektualną. Dlatego zanim zaczniemy używać danego loga bądź innej rzeczy kojarzącej się z naszym sklepem internetowym, to przeprowadźmy badanie zdolności rejestrowej.

To oznacza sprawdzenie w Urzędzie Patentowym, czy nie istnieje już podobny znak patentowy. Jeśli nie znajdziemy podobnego trade marka, ale okaże się, że taki już istnieje, to Urząd odrzuci nasz wniosek ze względu na to, że:

  • rejestrowany znak jest identyczny ze znakiem już zarejestrowanym lub jest do niego łudząco podobny, co może wprowadzać użytkowników w błąd,
  • używanie znaku narusza prawa osobiste lub majątkowe innych osób.

Używanie czyjegoś znaku towarowego jest możliwe w przypadku, jeśli działamy na zasadzie franczyzy. Wtedy wszystkie metody działania określone są przez specjalną umowę franczyzobiorcy z franczyzodawcą.

Artykuł partneraConotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here