Naga MarketsKurs euro testuje 4,53 zł. EUR/PLN najwyżej od 19 maja, wybija ważne poziomyNadwyżka na rachunku obrotów bieżących Polski zbliżyła się do 4% PKB (narastająco za 12 miesięcy) do kwietnia 2021 r. (20,5 mld euro).  Miesięczna nadwyżka na rachunku obrotów bieżących w kwietniu wyniosła 1,7 mld euro, a nadwyżka handlowa 1,3 mld euro. Dla porównania, w marcu było to odpowiednio 0,9 mld euro i 0,6 mld euro. Jak zauważają jednak analitycy ING wspomniana nadwyżka w żaden sposób nie wsparła notowań polskiego złotego. W efekcie, para walutowa EUR/PLN wybija siatkę średnich ruchomych i testuje poziom 4,53 zł.

  • Rekordowo wysoki rachunek obrotów bieżących nie pomaga złotemu
  • Ceny rosną w wielu częściach Europy Środkowej i Wschodniej, nie tylko dla tych kupujących w Polsce
  • W dalszym ciągu obserwujemy silny wzrost polskiego eksportu, szczególnie w zakresie produktów zaawansowanych technologicznie
  • Polski zloty po konferencji prezesa NBP z zeszłego piątku spada jednak na najniższe poziomy od połowy maja, a kurs euro testuje pułap 4,53 zł

Polska z wyraźną nadwyżką na rachunku obrotów bieżących

Obroty handlowe towarami utrzymały swoje tempo w osiąganiu poziomów sprzed pandemii z nadzwyczajną dynamiką wzrostu rok do roku – wynika z najnowszych danych Narodowego Banku Polskiego. W porównaniu z poziomami z okresu naprawdę ciężkiej blokady (lockdown) w kwietniu 2020 r., eksport towarów był w tym roku o 69% wyższy, rok do roku, podczas gdy import wzrósł o 60% rok do roku.W marcu dynamika ta wyniosła odpowiednio 28% i 25%. Nadwyżce w handlu towarami tradycyjnie towarzyszyła spora nadwyżka w wymianie usług (2,1 mld euro wobec 1,9 mld euro w marcu). Po stronie negatywnej, deficyt w dochodach pierwotnych wyniósł 1,6 mld EUR w porównaniu z 1,4 mld EUR deficytu w marcu. Dochody wtórne były zasadniczo zrównoważone.

Saldo obrotów bieżących i saldo handlowe Polski, jako % PKB. Szacunki ING na podstawie danych NBP. Źródło: ING

– W dalszym ciągu obserwujemy silny wzrost polskiego eksportu, szczególnie w zakresie produktów zaawansowanych technologicznie, takich jak akumulatory samochodowe i telewizory, a także w zakresie polskich specjalności, takich jak meble, na które był duży popyt w czasie pandemii. Według komunikatu NBP, wzrost eksportu odnotowano głównie w sprzedaży akumulatorów samochodowych, telewizorów, katalizatorów, odzieży i mebli. W tym samym czasie dynamika importu wynikała głównie z zakupu stali żeliwnej i wyrobów walcowanych, odzieży, części do telewizorów oraz komputerów i procesorów – komentuje Leszek Kasek z ING.

Polski złoty nie odbija, kurs euro (EUR/PLN) nad 4,50 zł

Dobre saldo zewnętrzne nie przełożyło się na umocnienie złotego, który nadal oscyluje wokół poziomu 4,50 zł wobec euro. Presja aprecjacyjna wynikająca z poprawiającej się pozycji zewnętrznej jest równoważona przez akomodacyjną politykę monetarną, która nie wygląda na taką, która miałaby się w najbliższym czasie znormalizować. Zeszłotygodniowe oświadczenie po posiedzeniu RPP oraz komentarze prezesa NBP Glapińskiego sprawiły, że nadzieje na podwyżkę stóp procentowych szybko się ulotniły.

– Pozytywny bilans płatniczy jest raczej neutralny, jeśli spojrzymy tylko na zmiany w ilości międzynarodowych transakcji towarowych i usługowych. Według rachunków narodowych eksport netto miał ujemny wkład do wzrostu PKB w wysokości 1,9pp i po raz pierwszy znalazł się na ujemnym terytorium od początku trzeciego kwartału 2018 roku. Prognozujemy, że w kolejnych kwartałach powróci do dodatniej kontrybucji, ale rok 2021 zamknie się z lekko ujemną kontrybucją eksportu netto – dodaje Kasek.

Kurs euro testuje we wtorek poziom 4,53 zł, najwyższy od połowy maja. Źródło: Tradingview.com

Jeszcze w tym roku ING prognozuje, że relacja rachunku bieżącego do PKB będzie się łagodzić wraz z ożywieniem popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego, co powinno przełożyć się na wzrost importu. Biorąc pod uwagę nadwyżkę na rachunku obrotów bieżących w wysokości 4% PKB, ING jest niemal pewny, że zostanie osiągnięta.

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: jsw akcje | mercator medical notowania | akcje swig80 | aktualny kurs jena | bank handlowy akcje | euro usd | polscy brokerzy forex |Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here