Naga MarketsMożliwe ujemne stopy procentowe i szansa na ożywienie w 2021 roku, uważa Eryk Łon (RPP)
Eryk Łon, RPP

Koordynacja polskiej polityki pieniężnej i polskiej polityki budżetowej jest wskazana w każdych warunkach. Szczególne znaczenie ma jednak w warunkach kryzysowych, w tym także w warunkach epidemii koronawirusa – uważa prof. Eryk Łon, członek Rady Polityki Pieniężnej.

  • Pogorszenie nastrojów konsumenckich uzasadniałoby ujemne stopy procentowe
  • Prognozy zakładają fazę ożywienia światowej gospodarki w 2021 roku
  • Polska polityka pieniężna i budżetowa powinna działać zgodnie

Warto utrzymać niskie stopy procentowe przez dłuższy czas

Pojawienie się drugiej fali koronawirusa w naszym kraju stawia przed polską polityką pieniężną nowe wyzwania. Należy jednak zachować ogromny wewnętrzny spokój, gdyż w gruncie rzeczy bardzo wiele zależy od tego, w jaki sposób zachowają się konsumenci. Jeżeli nie dojdzie do istotnego pogorszenia nastrojów konsumenckich, wówczas kolejna obniżka stóp procentowych nie będzie potrzebna.

Zobacz też: Wyznaczanie wsparcia oporu powinno być łatwe. Te kroki Ci w tym pomogą

Jeżeliby jednak nastroje konsumenckie doznały istotnego pogorszenia wówczas nie należy się wahać i pożądane byłoby wówczas nawet obniżenie stóp procentowych do poziomu ujemnego. Tego typu posunięcie nie byłoby niczym dziwnym, zważywszy na okres, w którym się znajdujemy. W warunkach zwyczajnych obniżka stóp procentowych do poziomu ujemnego nie byłaby wskazana, w warunkach nadzwyczajnych można jednak brać poważnie pod uwagę i takie posunięcie.

Generalnie zakładam jednak, że prawdopodobieństwo negatywnego scenariusza jest małe, gdyż rząd zapewne zdaje sobie sprawę z potencjalnych negatywnych konsekwencji kolejnego zamrożenia gospodarki. Myślę więc, że podstawowym wariantem jest wariant utrzymywania się stóp procentowych na dotychczasowym poziomie przez dłuższy czas, aczkolwiek do wariantu stóp ujemnych warto przygotować się mentalnie, gdyby miał się on pojawić.

Szansa na ożywienie gospodarki światowej w 2021 roku

Zakładam, że poszczególne rządy i banki centralne w różnych krajach są coraz lepiej przygotowane do walki z gospodarczymi skutkami epidemii koronawirusa. Świadczy o tym fakt, że wedle prognoz zamieszczonych w ostatnim numerze pisma ,,The Economist” zakłada się, że w 2021 roku w gospodarce światowej pojawi się faza ożywienia.

Oczywiście zawsze warto przygotować się także na wariant mniej optymistyczny. Uważam, że szczególnie warto obserwować krzywą dochodowości papierów dłużnych w USA. Kluczowe znaczenie może mieć zwłaszcza kształtowanie się różnicy pomiędzy rentownością 10-letnich obligacji skarbowych w Stanach Zjednoczonych a rentownością 3-mesięcznych tamtejszych weksli skarbowych. Aktualnie różnica ta jest dodatnia.

Gdyby jednak różnica ta stała się ujemna, wówczas można by zakładać powrót nastrojów recesyjnych w USA. Na razie nie mamy jednak z czymś takim do czynienia. W każdym razie warto obserwować bazę danych FRED, w której zamieszczane są dane o różnicy pomiędzy  rentownością 10-letnich obligacji skarbowych a rentownością 3-mesięcznych tamtejszych weksli skarbowych w USA.

Zaostrzanie polityki pieniężnej byłoby szkodliwe dla gospodarki

W świetle aktualnych uwarunkowań makroekonomicznych uważam, że zaostrzanie polityki pieniężnej przez RPP mogłoby doprowadzić do pogorszenia nastrojów poszczególnych uczestników życia gospodarczego w naszym kraju. Mogłoby bowiem wprowadzić niepokój wśród gospodarstw domowych, które mogłyby się obawiać podwyższenia kosztów obsługi kredytów mieszkaniowych, co mogłoby zmniejszyć skłonność poszczególnych osób fizycznych do dokonywania wydatków konsumenckich. Ponadto mogłoby to powstrzymać podmioty gospodarcze od podejmowania decyzji o dokonywania nakładów inwestycyjnych.

Zgodna współpraca NBP z rządem atutem Polski

Koordynacja polskiej polityki pieniężnej i polskiej polityki budżetowej jest wskazana w każdych warunkach. Szczególne znaczenie ma jednak w warunkach kryzysowych, w tym także w warunkach epidemii koronawirsua. To bowiem zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych szczególnie ważne jest budowanie u obywateli przekonania, że poszczególne segmenty władzy publicznej działają zgodnie.

Tego typu założenie może bowiem zwiększać przekonanie, że władza działa szybko i odpowiednio do wyzwań przed jakimi stoi Polska. Taka współpraca może być traktowana jako element patriotyzmu gospodarczego. Tworzy ona szasnę na to, że już wkrótce GUS poinformuje nas o dobrych danych charakteryzujących aktywność gospodarczą w naszym kraju.

Pełny tekst autorstwa prof. Eryka Łon znajduje się na portalu RadioMaryja.pl

Zobacz również:Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here