Naga MarketsMovie Games przygotowuje się do rozszerzenia działalności developerskiejMovie Games przygotowuje się do rozszerzenia działalności developerskiej oraz wydawniczej w segmencie AA, w związku z czym podpisał list intencyjny z firmą Platige Image, podała spółka. Oba podmioty zamierzają założyć spółkę, która będzie zajmować się produkcją gier z segmentu AA spełniających wizualne i narracyjne standardy jakości Platige Image.

Movie Games rozszerza swoja działalność, R22 przedstawia swoje wyniki finansowe

R22 odnotowało 18,2 mln zł znormalizowanej EBITDA w IV kw. 2020 r. (wzrost o 35% r/r) przy 70,9 mln zł przychodów (wzrost o 48% r/r), podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane.

Te artykuły również Cię zainteresują
Zarząd Miraculum podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w drodze emisji 1-1,4 mln nowych akcji na okaziciela serii J1 z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Cena emisyjna wynosi 1,4 zł za sztukę.

Wniosek Celon Pharma o dofinansowanie projektu “Walidacja in vivo, rozwój toksykologiczny i wdrożenie do badań klinicznych i działalności własnej spółki, kandydata na lek inhalacyjny w terapii chorób płuc o podłożu zapalnym i fibrotycznym w tym powikłań COVID-19” został zarekomendowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) do dofinansowania, podała spółka. Całkowity koszt projektu został określony na ok. 46,9 mln zł, a rekomendowana wysokość dofinansowania wynosi 27,2 mln zł.

Po odstąpieniu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) od udziału w transakcji nabycia polskich aktywów Grupy ČEZ, Polska Grupa Energetyczna (PGE) podtrzymała zainteresowanie nabyciem wybranych polskich aktywów wytwórczych Grupy ČEZ i przeanalizuje możliwość dalszego uczestnictwa w procesie sprzedaży, podała PGE.

Skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży Solar Company wyniosły 3 mln zł w styczniu br., podała spółka. Wcześniej spółka podawała, że w styczniu 2020 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 10,7 mln zł.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) i Ørsted podpisały umowę o utworzeniu spółki joint venture 50/50, której celem będzie rozwój, budowa i eksploatacja dwóch morskich projektów wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy do 2,5 GW, podało PGE. Ørsted obejmie nowe udziały stanowiące 50% kapitału zakładowego w dwóch projektach morskich elektrowni wiatrowych PGE: Elektrownia Wiatrowa Baltica-3 o mocy ok. 1 GW oraz Elektrownia Wiatrowa Baltica-2 o mocy ok. 1,5 GW za kwotę 657 mln zł.

Sygnity i Fast Enterprises, LLC zawarły ugodę przed mediatorem sądowym, podała spółka. Oba podmioty wystąpią do właściwego sądu o zatwierdzenie zawartej ugody oraz o umorzenie wszystkich toczących się między nimi sporów sądowych, podano także.

Stopa redukcja zapisów w transzy inwestorów indywidualnych w ofercie publicznej Huuuge, Inc. wyniosła ok. 96,96%, podała spółka.

Novaturas odnotował 1,3 mln euro skonsolidowanej straty netto w IV kw. 2020 r. wobec 2,87 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bank Handlowy przeprowadził w oparciu o Międzynarodowy Standard Rachunkowości 36 test na utratę wartości, którego skutkiem jest dokonanie odpisu pomniejszającego wartość firmy o 215 mln zł w części dotyczącej segmentu bankowości detalicznej. Całkowita wysokość odpisu obciąży wyniki finansowe w IV kwartale 2020 roku, podał bank.

Prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) Piotr Tomaszewski odpowiedział na pismo zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące sytuacji obligatariuszy GetBack w związku z przymusową restrukturyzacją Idea Banku, podał Fundusz. Zgodnie z odpowiedzią, nietrafne jest przypisywanie Funduszowi odpowiedzialności za sytuację majątkową obligatariuszy GetBack.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here