Naga MarketsMostostal Zabrze odnotował 4,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 4,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mostostal Zabrze podsumowuje wypracowane wyniki w pierwszym półroczu

Zysk operacyjny wyniósł 12,33 mln zł wobec 8,63 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 277,94 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 299,71 mln zł rok wcześniej.

“Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego były o 7% niższe. Mimo spadku sprzedaży marża brutto ze sprzedaży była wyższa, na poziomie 12,5%. Po pokryciu kosztów sprzedaży oraz kosztów ogólnego zarządu, które były o 4% wyższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego, grupa kapitałowa Mostostal Zabrze na zamknięcie I półrocza 2020 roku osiągnęła rentowność netto na tym samym poziomie co w I półroczu ub.r., tj. 1,6%” – czytamy w raporcie.

Rentowność brutto na sprzedaży w I półr. br. wyniosła 12,5% wobec 10,8% rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują

W I półr. br. sprzedaż zrealizowana na rynku krajowym wyniosła 121,34 mln zł, co stanowi 44% sprzedaży ogółem, natomiast sprzedaż eksportowa kształtowała się na poziomie 156,6 mln zł, tym samym udział eksportu wyniósł 56%. Największe rynki eksportowe grupy to: Niemcy (45% sprzedaży eksportowej), Finlandia (19%) i Wielka Brytania (19%), podano też w raporcie.

“W I półroczu 2020 roku w portfelu zamówień Grupy Kapitałowej dominowały kontrakty dla przemysłu chemicznego i petrochemicznego (26%), obiekty użyteczności publicznej (24%), przemysłu maszynowego (20%), przemysłu energetycznego (18%) oraz przemysłu hutniczego (6%)” – czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r. wyniósł 10,26 mln zł wobec 21,64 mln zł zysku rok wcześniej.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. W 2019 r. miał 601,4 mln zł skonsolidowanych przychodów.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here