Naga MarketsMostostal Zabrze odnotował 2,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 2,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mostostal Zabrze oficjalnie raportuje wyniki z III kwartału roku

Zysk operacyjny wyniósł 5,79 mln zł wobec 7,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 151,23 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 148,38 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 7,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 6,71 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 429,17 mln zł w porównaniu z 448,09 mln zł rok wcześniej.

“Przychody ze sprzedaży zrealizowane przez grupę na rynku krajowym w analizowanym okresie 2020 roku wyniosły 206 934 tys. zł i stanowiły 48% sprzedaży ogółem. Sprzedaż eksportowa ukształtowała się w tym okresie na poziomie 222 234 tys. zł, tym samym udział eksportu wyniósł 52%. Największe zaangażowanie w okresie trzech kwartałów 2020 roku grupy kapitałowej Mostostal Zabrze dotyczyło dostaw konstrukcji stalowej w ramach realizacji projektu budowy nowej fabryki baterii BASF w Finlandii, montażu konstrukcji stalowej dla 3 kotłów w ramach projektu Rookery w Bedford Stewartby w Wielkiej Brytanii oraz realizacji w systemie zaprojektuj i buduj Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze” – czytamy w raporcie.

Wyniki skonsolidowane za 9 miesięcy 2020 roku uwzględniają pomniejszenie kosztów z tyt. otrzymanych przez cztery spółki z grupy dotacji z FGŚS oraz ugód sądowych ze Skarbem Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Pozwoliło to grupie zamknąć okres 9 miesięcy 2020 roku skonsolidowanym wynikiem brutto w wysokości 11,06 mln zł. Po uwzględnieniu podatku dochodowego skonsolidowany wynik netto oraz całkowite dochody netto ukształtowały się na poziomie 7,31 mln zł z rentownością netto 1,7%, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 6,24 mln zł wobec 18,25 mln zł zysku rok wcześniej.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. W 2019 r. miał 601,4 mln zł skonsolidowanych przychodów.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here