Naga MarketsMostostal Zabrze odstąpił bez żadnych kosztów od umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni całkowitej 24,7 ha, położonej w Bytomiu, a następnie zawarł z innym podmiotem zewnętrznym nową przedwstępną umowę sprzedaży tej nieruchomości, podała spółka. Cena netto sprzedaży nieruchomości została ustalona na poziomie ponad 25% kapitałów własnych spółki na koniec 2019 roku.

Mostostal Zabrze ma nową umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości w Bytomiu

“Zgodnie z nową umową przedwstępną, ostateczna umowa sprzedaży zostanie zawarta po spełnieniu się określonych […] warunków polegających między innymi na uzyskaniu przez kupującego określonych decyzji administracyjnych wymaganych do realizacji inwestycji planowanej na nieruchomości lub po zrzeczeniu się tych warunków przez kupującego, lecz nie później niż do dnia 31 października 2021 roku” – czytamy w komunikacie.

W przypadku niespełnienia się, a jednocześnie niezrzeczenia się przez kupującego, któregokolwiek z warunków, każda ze stron będzie uprawniona do odstąpienia od umowy do 31 grudnia 2021 roku. Ponadto, sprzedaż nieruchomości nastąpi pod warunkiem nieskorzystania przez gminę Bytom z przysługującego jej prawa pierwokupu, zaznaczono również.

“Cena netto sprzedaży nieruchomości została ustalona na poziomie ponad 25% kapitałów własnych spółki na koniec 2019 roku” – czytamy dalej.

Te artykuły również Cię zainteresują

Dywidenda = zysk? Robimy kolejne zakupy


Ze względu na rozmiar inwestycji planowanej na nieruchomości i długotrwały proces jej przygotowania ostateczny termin zawarcia umowy sprzedaży wyznaczony został na IV kwartał 2021 roku, niemniej jednak strony dołożą wszelkich starań w celu jak najszybszej finalizacji transakcji, podsumowano.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. W 2019 r. miał 601,4 mln zł skonsolidowanych przychodów.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here