Naga MarketsScreen z gry studia Moonlit GamesZarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 14 czerwca 2019 roku podjał specjalną uchwałę, w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D spółki Moonlit S.A.

Na podstawie § 3 ust. 1 i 2 oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki MOONLIT S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:

1) 1.399.000 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji serii A,

2) 1.399.000 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji serii B,

3) 1.202.000 (jeden milion dwieście dwa tysiące) akcji serii C,

4) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii D.

Orbex

“Kilka kolejnych ciekawych tematów w najbliższych miesiącach wejdzie w fazę preprodukcji. Jednym z nich będzie „Baikonur” – apokaliptyczny symulator naprawy promu kosmicznego połączony z istotnym aspektem survivalu. Gracze interesują się takimi tematami. Niemniej testujemy odbiór naszych projektów na Steam już na etapie preprodukcji, tak aby gwarantować hit w ostatecznej wersji. Pieniądze pozyskane od inwestorów wydajemy ostrożnie według koncepcji marketing driven development” – podkreślił prezes spółki.

Moonlit to polski gamingowy software house zamierzający poszerzyć swoją działalność o segment produkcji gier własnych.tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here