Naga MarketsMOL odnotował 56,76 mld HUF skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 59,76 mld HUF zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

MOL oficjalnie raportuje wypracowane wyniki

Zysk operacyjny wyniósł 70,38 mld HUF wobec 102,62 mld HUF zysku rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują

Oczyszczona EBITDA wyniosła 184,1 mld HUF wobec 202,9 mld HUF rok wcześniej.

“Pomimo trwającej pandemii i kryzysu gospodarczego, oczyszczony wynik CCS EBITDA zanotował znaczący wzrost w porównaniu z poprzednim kwartałem, sięgając 610 mln USD, czyli tylko 12% mniej niż w ubiegłym roku. Narastająco, za pierwsze trzy kwartały wynik ten osiągnął wartość 1,59 mld USD – 14% poniżej ubiegłorocznego wyniku. Grupa przewiduje, że na koniec roku pozwoli to osiągnięcie wyniku zbliżonego do poziomu 1,9 mld USD, zgodnie z wcześniejszą prognozą” – czytamy w komunikacie prasowym.

W segmencie Upstream, wynik EBITDA poprawił się w porównaniu do poprzedniego kwartału, jednak rok do roku zaliczył 10-proc. spadek do poziomu 212 mln USD. Wpływ na to miały spadające ceny ropy i gazu. Negatywne efekty zostały częściowo zrównoważone dzięki rozpoczęciu wydobycia ze złoża ACG, zaznaczono.

Produkcja w segmencie Upstream wzrosła w ostatnim kwartale o 8% do poziomu 126,9 tys. baryłek dziennie, czyli o 18% wyższego niż w porównywalnym okresie roku 2019. Wolumeny wzrosły dzięki wyższemu przydziałowi uprawnień netto i pełnemu kwartalnemu wkładowi złoża ACG. W trzecim kwartale, prawa do złoża w Azerbejdżanie przyniosły produkcję na poziomie 29,8 tys. baryłek dziennie. Wzrosły również ceny ropy i gazu, jednak w porównaniu do ubiegłorocznych poziomów, nadal są wyraźnie niższe. Na wynik EBITDA segmentu w pierwszych trzech kwartału mocno wpłynęły znaczne spadki cen ropy (ropa Brent staniała o 37% rok do roku, do poziomu 41 USD za baryłkę) oraz gazu (-34% rok do roku).

Oczyszczony wynik CCS EBITDA w segmencie Downstream wyniósł 202 mln USD i był lepszy niż w drugim kwartale, jednak wciąż o 26% słabszy porównując rok do roku, z uwagi na bardzo niskie marże rafineryjne, podała także spółka.

Na koniec trzeciego kwartału, projekt poliole osiągnął 70% postępów w realizacji, pomimo pewnych opóźnień spowodowanych pandemią. Konieczne było bowiem wdrożenie procedur mających na celu ochronę pracowników budowlanych i zapewnienie ciągłości biznesu. W ostatnim kwartale na Węgrzech ukończono również budowę nowej fabryki asfaltu modyfikowanego gumą z recyklingu, podano również w materiale.

Segment Usług konsumenckich w trzecim kwartale powrócił do dwucyfrowych wzrostów. Wynik EBITDA wzrósł o 14% rok do roku, sięgając 183 mln USD. W pierwszych trzech kwartałach 2020 r., segment ten przyniósł największe wolne przepływy pieniężne ze wszystkich obszarów działalności Grupy. Pozytywny wpływ na wynik EBITDA miały również poczynione w ramach Grupy szerokie oszczędności. Wolne przepływy pieniężne wzrosły o 27% rok do roku i o 14% za trzy kwartały narastająco, przekraczając 300 mln USD. Po trzech kwartałach jest to wynik lepszy niż w całym 2019 r. Jednocześnie kontynuowany jest rozwój koncepcji punktów handlowych Fresh Corner, których na koniec kwartału było już 910, w porównaniu do 895 trzy miesiące wcześniej, podkreślono.

Segment Midstream przyniósł wynik EBITDA wyższy o 59%, sięgając 43 mln USD. Wpłynęło na to zwiększenie popytu na transgraniczne zdolności przesyłowe przy jednoczesnym spadku wydatków operacyjnych. Wynik EBITDA za pierwsze trzy kwartały roku wzrósł o 37% w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 049,8 mld HUF w III kw. 2020 r. wobec 1 399,97 mld HUF rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 33,2 mld HUF skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 186,19 mld HUF zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 993,25 mld HUF w porównaniu z 3 883,4 mld HUF rok wcześniej.

W ujęciu dolarowym MOL odnotował 185 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 204 mln USD zysku rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2020 r. skonsolidowana strata netto przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 111 mln USD, wobec 647,8 mln USD zysku rok wcześniej.

“Przychody w trzecim kwartale mocno odbiły od minimów z poprzedniego kwartału, co na koniec roku powinno umożliwić nam osiągnięcie wyniku EBITDA w górnym zakresie widełek przedstawionych w prognozie – w okolicach 1,9 mld USD. Jak dotąd, pomimo pandemii, wszystkie segmenty biznesu przyniosły pozytywne przepływy pieniężne, dowodząc odporności naszych operacji. Szczególnie wyróżnił się segment Usług konsumenckich, notując w trzecim kwartale nowe historyczne maksyma. Pozostałe segmenty naszej działalności również przyniosły stosunkowo dobre wyniki, pomimo spadków cen surowców i marż: w segmencie Upstream widać pozytywny wpływ przejęcia złoża ACG, w segmencie Downstream natomiast poprawę zawdzięczamy natomiast znakomitej dostępności aktywów oraz zwiększonej przepustowości rafinerii. Musimy jednak pozostać czujni, ponieważ pandemia jeszcze się nie skończyła, a kolejne miesiące mogą przynieść nowe wyzwania” – powiedział prezes Grupy MOL Zsolt Hernádi, cytowany w komunikacie.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie. Miał 18,1 mld USD skonsolidowanych przychodów w 2019 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here