Naga Markets

Mo-Bruk publikuje wyniki za I kw. 2023 r. Tegoroczny capex może przekroczyć 90 mln złMo-Bruk odnotował 19,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 18,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 23,94 mln zł wobec 23,33 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 25,75 mln zł wobec 24,65 mln zł zysku rok wcześniej.Mo-Bruk wyniki za I kw. 2023 r.

“W pierwszym kwartale 2023 roku Grupa Kapitałowa Mo-Bruk S.A. uzyskała zadowalające wyniki finansowe, które potwierdzają dobrą kondycję Grupy. Osiągnięte wyniki w okresie pierwszego półrocza 2023 roku zostały poprawione względem okresu porównawczego tj.: o 4,5% zysk EBITDA, o 2,6% zysk z działalności operacyjnej, o 4,4% zysk brutto oraz o 3,7% zysk netto” – czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 55,13 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 49,58 mln zł rok wcześniej.

“W okresie pierwszego kwartału 2023 roku grupa kapitałowa Mo-Bruk uzyskała ponad 55 mln skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Osiągnięty poziom przychodów jest zadowalający, w porównaniu do przychodów ze sprzedaży uzyskanych w analogicznym okresie 2022 roku uzyskano wzrost o 11%. Wzrost przychodów wynikał ze znaczącego wzrostu sprzedaży jaki Grupa odnotowała w segmencie zestalania i stabilizacji odpadów nieorganicznych, który wyniósł 34%. W pozostałych segmentach zaliczanych do gospodarki odpadami odnotowano spadki przychodów tj. w segmencie produkcji paliw alternatywnych spadek o 11% oraz segmencie spalania odpadów niebezpiecznych i medycznych spadek o 3%, w porównaniu do przychodów uzyskanych w pierwszym kwartale 2022 roku. W segmencie stacji paliw Grupa odnotowała 7% wzrost sprzedaży względem okresu porównawczego” – czytamy dalej.

Spółka zwraca uwagę, że obecna sytuacja na świecie oraz w kraju, która spowodowała bardzo duży wzrost inflacji, pośrednio również wpłynęła na wzrost kosztów działalności operacyjnej Grupy, który wyniósł 22% względem okresu porównawczego. Wzrost kosztów operacyjnych wynikał głównie ze wzrostu:

– kosztów zużycia materiałów i energii o 49% (1,9 mln zł), na który największy wpływ miał wzrost kosztów energii elektrycznej 81% (0,7 mln zł) oraz wzrost kosztów surowca 103% (1,0 mln zł) zużywanego przy produkcji granulatu cementowego,

– kosztów usług obcych o 19% (2 mln zł), na który największy wpływ miał wzrost kosztów usług transportowych 22% (1 mln zł).

Zauważalny wzrost odnotowany został również na kosztach amortyzacji 37% (0,5 mln zł). Zmiana ta spowodowana została aktualizacją stawek amortyzacyjnych dokonanych na koniec 2022 roku podczas przeglądu stawek oraz okresów ekonomicznej użyteczności środków trwałych. Emitent dokonał zmian okresów ekonomicznej użyteczności środków trwałych, których dotyczy realizowane przedsięwzięcie pt. “Modernizacja i rozbudowa linii termicznego przekształcania odpadów w Karsach”. Wzrost kosztu świadczeń pracowniczych, w analizowanym okresie, wyniósł 12% (0,6 mln zł). Pozostałe pozycje kosztowe, pomimo powszechnej inflacji, nie uległy znaczącym zmianom w porównaniu do ubiegłorocznego okresu. Wzrost przychodów ze sprzedaży oraz umiarkowany wzrost kosztów operacyjnych pozwolił utrzymać zysk ze sprzedaży porównywalny z zyskiem wypracowanym w pierwszym kwartale zeszłego roku tj. 24,4 mln zł, podano także.

“Grupa kapitałowa Mo-Bruk S.A. posiada bardzo niskie zadłużenie finansowe, które na koniec pierwszego kwartału 2023 roku wyniosło 2,7 mln zł. Obecnie Grupa nie posiada zobowiązań z tytułu kredytów bankowych, zobowiązania finansowe wynikają głównie z zawartych umów leasingowych. Ze względu na planowane nakłady inwestycyjne na ponad 200 mln zł do końca 2024 roku oraz planowany wzrost Grupy poprzez potencjalne akwizycje i rozwój organiczny, w przyszłości Grupa planuje sfinansowanie wymienionych inwestycji z kredytów bankowych, dotacji oraz środków własnych. GK Mo-Bruk S.A. planuje rozbudowę mocy produkcyjnych – w segmencie spalania odpadów przemysłowych z 23 tys ton do ok. 40 tys. ton rocznie, a w segmencie zestalania i stabilizacji ze 170 tys. ton do 280 tys. ton rocznie” – przypomniano.

Na dzień 31 marca 2023 roku Grupa posiadała 81,7 mln zł środków pieniężnych (w tym 4,2 mln zł o ograniczonej możliwości dysponowania), podano także.

“Sytuacja w poszczególnych segmentach biznesowych pozostaje stabilna. Warto jednak zaznaczyć, że sezonowość występuje w segmencie RDF, gdzie współpracujemy z przemysłem cementowym. Cementownie mają standardowy przestój zimowy, który w tym sezonie trwał wyjątkowo długo – do końca lutego, a nie, tak jak to bywa zazwyczaj, do końca stycznia. Z drugiej strony, pozyskaliśmy nowych klientów w tym segmencie, co nastraja nas optymizmem. W zestalaniu i stabilizacji skupiamy się z jednej strony na budowaniu cen za przetwarzanie, a z drugiej na pozyskiwaniu nowych klientów i wolumenów odpadów. W tym segmencie mamy korzystną sytuację konkurencyjną, często w przetargach jesteśmy jedynym podmiotem składającym ofertę. Z tego względu mamy duży komfort w kreowaniu polityki cenowej i przenoszeniu inflacji na podmioty zewnętrze. Widzimy przestrzeń do wzrostu cen w kolejnych okresach w tym obszarze biznesowym. W segmencie spalania katalizatorem dla wyników będzie uruchomienie nowych mocy produkcyjnych, co widoczne będzie w połowie 2024 r.” – podsumował prezes Henryk Siodmok, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2023 r. wyniósł 15,44 mln zł wobec 14,72 mln zł zysku rok wcześniej.

Mo-Bruk w 2012 roku przeniósł się z NewConnect na rynek główny warszawskiej giełdy. Jego głównym biznesem jest gospodarka odpadami – zestalanie odpadów, produkcja paliwa alternatywnego i spalanie odpadów niebezpiecznych i medycznych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki wyniosły 243,39 mln zł w 2022 r.

Mo-Bruk spodziewa się ponad 90 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2023 r.

Mo-Bruk spodziewa się, że tegoroczny capex przekroczy 90 mln zł, podała spółka.

“Mo-Bruk realizuje program inwestycyjny o wartości ok. 210 mln zł, który zakończy się w 2024 r. Jego efektem będzie wzrost mocy produkcyjnych o 78% w segmencie spalania oraz o 65% w segmencie zestalania i stabilizacji odpadów. W bieżącym roku działania w ramach realizowanego programu będą się koncentrować na modernizacji instalacji w Karsach, a spodziewana wartość capex w 2023 r. przekroczy 90 mln zł” – czytamy w komunikacie nt. wyników za I kwartał.

Grupa Mo-Bruk podaje, że jest liderem polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, niebezpiecznych oraz wybranych frakcji odpadów komunalnych. Firma z odpadów produkuje m.in. paliwa alternatywne, będące surowcem energetycznym, a także według własnej technologii wytwarza sztuczne kruszywo stosowane m.in. w drogownictwie lub jako materiał rekultywacyjny. Grupa posiada dwie spalarnie, w których przetwarzane są m.in odpady medyczne i niebezpieczne. Akcje spółki notowane są na głównym parkiecie GPW od 2012 r.; od 2022 r. wchodzą w skład indeksu mWIG40. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki wyniosły 243,4 mln zł w 2022 r.

Redakcja poleca również:Śledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>
  • Powiązane zagadnienia:
Poprzedni artykuł5. Kongres Nowoczesnej Dystrybucji: HANDEL W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI GOSPODARCZEJ. ANALIZA, WYZWANIA, PROGNOZY
Następny artykułInflacja słabnie, dolar szoruje po dnie! Dokąd zaprowadzi nas Fed?
Agencja informacyjna ISBnews została założona przez dziennikarzy byłej agencji Internet Securities Businesswire, należącej do Euromoney Polska. Pod adresem portal.isbnews.pl prowadzimy serwis działający w czasie rzeczywistym, dostarczający informacje ekonomiczne dla inwestorów (zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych). ISBnews Informacyjny Serwis Biznesowy w formie spółki dziennikarskiej funkcjonuje od 1 października 2012 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here