Naga MarketsMo-Bruk [MBR], Celon Pharma [CLN] – Gorące spółki dniaSpółka Mo-Bruk poinformowała przed długim weekendem o zawarciu umowy z Synthosem dotyczącej odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów gruzu zawierających rtęć z wyburzenia obiektu dawnej elektrolizy w szacowanej ilości 11 000 ton. Umowa o wartości 5,9 mln zł zostanie zrealizowana w 2020 roku. Warto dodać, że jest to kolejna umowa spółki z Synthosem. Wartość podpisanych do tej pory kontraktów wzrosła w porównaniu z analogicznym momentem ubiegłego roku o ponad 20%. Z opublikowanego wcześniej raportu za pierwszy kwartał wynika, że spółka wypracowała 38,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, 20,9 mln zł zysku EBITDA oraz 15,8 mln zł zysku netto.

  • Mo-Bruk podpisał kontrakt z Synthosem
  • To kolejny kontrakt. Szykuje się dobry wynik całoroczny
  • Celon Pharma zaczyna badania nad nowym lekiem

Oznacza to wzrost rok do roku odpowiednio o 42%, 101% i 126%. Tak mocne wyniki spółka tłumaczyła głowie zmianami w prawie, które likwidują szarą strefę w gospodarce odpadami.

Mo-Bruk z kolejną umową z Synthosem

Niebawem spółka ma także zadecydować o wypłacie kolejnej dywidendy. Na wykresie mamy wieloletni trend wzrostowy, jednak cena wyhamowała przy 250 zł i być może szykuje się jakaś forma korekty.

mobruk

Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów walut. Sprawdź materiały edukacyjne i dowiedz się jak inwestować w ING Turbo

Celon Pharma odrabia straty

Biotechnologiczna spółka Celon Pharma przekazała przed weekendem informacje o złożeniu wniosku do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o udzielenie zgody na rozpoczęcie badania klinicznego fazy II CPL500036 u pacjentów z zaostrzeniem psychotycznym schizofrenii.

celon

Badania mają dowieść efektywności różnych dawek leku i będą prowadzone w Polsce, Bułgarii i na Węgrzech, nawet przez okres 20 miesięcy. Wcześniej spółka otrzymała na badania w ramach szerszego projektu dofinansowanie od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w wysokości około 26 mln zł. Na wykresie spółka nadal odrabia straty po marcowym załamaniu i wydaje się, że najbliższym celem popytu są okolice strefy oporu przy 41 zł.

Przeczytaj również:Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here