Naga MarketsMo-bruk saMo-Bruk przyjął politykę dywidendową, która zakłada wypłacanie akcjonariuszon 50-100% zysku netto pod warunkiem utrzymania wskaźnika długu netto do EBITDA na poziomie maksymalnie 2,5x na koniec danego roku obrotowego, podała spółka.

“Zarząd Mo-Bruk S.A. zobowiązuje się rekomendować walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy przeznaczanie od 50% do 100% zysku netto Mo-Bruk S.A. na dywidendę pod warunkiem utrzymania założonego poziomu długu netto do EBITDA na koniec roku obrotowego, którego dotyczyć będzie podział zysku” – czytamy w komunikacie.

Przy rekomendacji podziału zysku zarząd będzie brał pod uwagę plany inwestycyjne w tym akwizycyjne, sytuację finansową i płynnościową grupy, istniejące i przyszłe zobowiązania (w tym potencjalne ograniczenia związane z umowami kredytowymi i emisją instrumentów dłużnych) oraz oceny perspektyw grupy w określonych uwarunkowaniach rynkowych i makroekonomicznych, zastrzeżono.

“Relacja długu netto półki do EBITDA na koniec roku obrotowego, którego dotyczyć będzie podział zysku, nie może przekroczyć 2,5” – czytamy dalej.

Te artykuły również Cię zainteresują

Nowa polityka dywidendowa będzie stosowana począwszy od zysku netto za 2020 r.

Na koniec I półrocza 2020 r. wskaźnik zadłużenia finansowego netto do EBITDA Mo-Bruku był na poziomie -0,05x.

Mo-Bruk w 2012 roku przeniósł się z NewConnect na rynek główny warszawskiej giełdy. Jego głównym biznesem jest gospodarka odpadami – zestalanie odpadów, produkcja paliwa alternatywnego i spalanie odpadów niebezpiecznych i medycznych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki wyniosły 130,57 mln zł w 2019 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here