Naga MarketsMirbud z najtańszą ofertą na obwodnicę Gostynia za 246,83 mln złKonsorcjum firm Mirbud i jego spółki zależnej Kobylarnia złożyło najniższą ofertę, wartą 246,83 mln zł, na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Gostynia w ciągu DK12. Droga ma powstać w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Finax

Mirbud złożył najniższą ofertę na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Gostynia w ciągu DK12

Pozostałe oferty były następujące: Mota -Engil Central Europe – 297 616 847 zł, Budimex – 289 737 447 zł, PORR – 324 686 351,41 zł, Strabag – 294 625 835,14 zł. Wszyscy oferenci zadeklarowali pięcioletni okres gwarancji oraz skrócenie terminu realizacji o trzy miesiące, czytamy w komunikacie.

Te artykuły również Cię zainteresują
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowane będą następujące kryteria oceny: cena (60%), termin realizacji (10%) i okres gwarancji (30%).

“Zamawiający wymaga, aby prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 39 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 16 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 16 grudnia do 15 marca). Minimalny termin realizacji wynosi 36 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie), zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert termin realizacji” – podano również.

W ramach budowy obwodnicy Gostynia powstanie nowy odcinek drogi klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) o długości 17 km i przekroju jedna jezdnia po jednym pasie ruchu w każdą stronę oraz odcinkowo jeden kierunek poszerzony o drugi pas. Podstawowym celem budowy obwodnicy Gostynia jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście w ciągu drogi krajowej nr 12.

Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości Gostynia. Inwestycja poprawi warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego, w szczególności pomiędzy Lesznem a Jarocinem. Jest to ważna droga dla układu komunikacyjnego południowej Wielkopolski, wskazuje GDDKiA.

Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 949 mln zł w 2019 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here