Naga MarketsMirbud miał 58,19 mln zł zysku netto, 84,41 mln zł zysku EBIT w 2020 r.Mirbud odnotował 58,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 28,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mirbud przedstawia swoje wyniki finansowe

Zysk operacyjny wyniósł 84,41 mln zł wobec 52,22 mln zł zysku rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują
“Osiągnięcie tak dobrych wyników finansowych było możliwe przede wszystkim dzięki sprawnej realizacji robót budowlanych na kontraktach pozyskanych w 2019 i 2020 roku. Wszystkie prace, pomimo pandemii i związanymi z nią utrudnieniami w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych, były realizowane zgodnie z harmonogramami lub je wyprzedzały” – napisał prezes Jerzy Mirgos w liście załączonym do raportu.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 242,9 mln zł w 2020 r. wobec 949,1 mln zł rok wcześniej.

“Rok 2020 był trudny dla spółek funkcjonujących w obszarze wynajmu powierzchni komercyjnych, jednakże ten sektor nie jest dominującym w naszej działalności. Około 87% przychodów Grupa Kapitałowa Mirbud osiąga ze sprzedaży usług budowlano – montażowych, działalność deweloperska generuje niemal 10% przychodu, a pozostałe 3% – przychody z wynajmu powierzchni komercyjnej. Spółka deweloperska JHM Development S.A., po spadku sprzedaży mieszkań w pierwszym półroczu zakończyła rok ze wzrostem przychodów z działalności o 23% i zyskiem netto wyższym niż rok wcześniej aż o 60%. Na szczególną uwagę zasługują wyniki ze sprzedaży usług budowlano-montażowych, w obszarze których funkcjonują spółki Mirbud S.A. i Kobylarnia S.A. Dzięki nim rok 2020 grupa kapitałowa Mirbud zakończyła na rekordowym poziomie 1,24 mld przychodu i 137,3 mln zł zysku ze sprzedaży, co pozwoliło na wypracowanie zysku netto w wysokości 58,19 mln zł” – napisał także prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 19,43 mln zł wobec 7,39 mln zł zysku rok wcześniej.

Celem Mirbudu będzie utrzymanie portfela powyżej 5 mld zł w kolejnych latach

Nadrzędnym celem Mirbudu w kolejnych latach będzie utrzymanie wartości portfela zamówień powyżej 5 mld zł przy zachowaniu dotychczasowej rentowności kontraktów, poinformował prezes Jerzy Mirgos. Na koniec marca br. backlog grupy miał wartość ok. 5 083 mln zł.

“Wystąpienie pandemii COVID-19 i w jej następstwie – zmiany społeczno-gospodarcze pośrednio miały wpływ na wielkość i strukturę portfela zamówień grupy kapitałowej Mirbud. W odpowiedzi na kryzys gospodarczy rząd skierował dodatkowe środki finansowe na realizację kontraktów infrastrukturalnych w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 roku) oraz wdrożonego w tym czasie Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030. Dzięki temu oraz skutecznemu ofertowaniu przez nasze spółki Mirbud S.A. i Kobylarnia S.A. portfel zamówień grupy z 3,52 mld zł na koniec 2019 roku urósł do wartości ponad 5 mld zł. Oprócz ożywienia na rynku budownictwa infrastrukturalnego w ramach programów rządowych z początkiem 2021 roku obserwujemy wzrost nakładów na realizację inwestycji samorządowych, a także ożywienie na rynku budowy obiektów logistyczno- magazynowych. Liczymy, iż fakt ten będzie miał również wpływ na pozyskiwanie przez Mirbud S.A. nowych kontraktów w najbliższych miesiącach” – napisał Mirgos w liście załączonym do raportu za 2020 r.

Prezes przewiduje, że na rynek budowlany w Polsce w 2021 r. będzie miał wpływ wzrost cen niektórych materiałów budowlanych (w tym – stali i asfaltu) oraz usług podwykonawczych, do którego doszło w pierwszym kwartale 2021 roku. Ryzyko spadku rentowności kontraktów długoterminowych jest częściowo niwelowane przez zapisy umowne o waloryzacji wartości umów, jednak zmieniające się warunki rynkowe mogą mieć wpływ na rentowność realizowanych kontraktów. Prognozuje, iż w II połowie 2021 roku ceny niektórych materiałów budowlanych ustabilizują się, a nawet spadną.

“Rok 2020 przyniósł grupie kapitałowej rozwój skali działalności do niespotykanych w jej historii rozmiarów. Osiągnięte wyniki finansowe, wzrost wartości portfela zamówień na lata 2021-2025 oraz planowane nakłady rządowe w ramach Unijnego Funduszu Odbudowy dają nadzieję na utrzymanie tak dobrej koniunktury na rynku do 2030 roku. Perspektywę tę dostrzega również rynek inwestorów. Wycena Mirbud S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wzrosła o niemal 500% rok do roku i osiągnęła historyczne maksima. To wspaniały sukces, jednak jesteśmy przekonani, iż kurs akcji Mirbud S.A. utrzyma się w dalszym ciągu w trendzie wzrostowym dzięki osiąganym w kolejnych kwartałach wynikom finansowym” – napisał prezes.

“Zakładane w poprzednich latach cele: poprawa rentowności oraz utrzymanie poziomu przychodów powyżej 1 mld zł, zostały osiągnięte. Naszym nadrzędnym celem w kolejnych latach będzie utrzymanie wartości portfela zamówień powyżej 5 mld zł przy zachowaniu dotychczasowej rentowności kontraktów. W perspektywie średnio- i długoterminowej dążymy do umocnienia pozycji w czołówce największych przedsiębiorstw budowlanych w kraju, z dumą reprezentując w tym gronie firmy z polskim kapitałem” – zakończył Mirgos.

Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 243 mln zł w 2020 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here