Naga Markets

Mirbud miał 39,5 mln zł zysku netto, 65,43 mln zł zysku EBIT w I poł. 2022 r.Warszawa, 31.08.2022 (ISBnews) – Mirbud odnotował 39,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2022 r. wobec 49,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 65,43 mln zł wobec 70,19 mln zł zysku rok wcześniej.Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 351,09 mln zł w I poł. 2022 r. wobec 872,56 mln zł rok wcześniej.

“W pierwszym półroczu 2022 roku Grupa Mirbud osiągnęła przychody o 55% wyższe niż w analogicznym okresie 2021 roku, co wynikało głównie z znacznego wzrostu przychodów ze sprzedaży z działalności budowlano-montażowej zwłaszcza w segmencie robót inżynieryjno-drogowych i segmencie budynków przemysłowych i usługowych. Rentowność ze sprzedaży w tym okresie spadła o 2,62 pkt proc. w stosunku do roku 2021, natomiast rentowność netto była niższa o 2,78 pkt proc. Realny spadek rentowności na poziomie operacyjnym czy zysku netto wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej w okresie pierwszego półrocza 2022r był znacznie niższy niż wskazany powyżej, z uwagi na fakt, że w analogicznym okresie roku poprzedniego znaczący wpływ na wynik finansowy miały zdarzenia jednorazowe m.in. rozliczenie częściowe dotacji otrzymanej na budowę obiektu w kwocie ok. 9,4 mln zł; (w związku ze sprzedażą drugiej części nieruchomości w Ostródzie), przeszacowanie z uwagi na cenę rynkową transakcji wartości sprzedawanego obiektu w Ostródzie w kwocie ok. 2,9 mln zł oraz dotacje otrzymane przez Marywilska 44 Sp. z o.o. w związku z wystąpieniem pandemii COViD-19 wynikające z udzielonej obniżki czynszu dzierżawnego za najem nieruchomości gruntowych położonej w Warszawie w łącznej kwocie ok. 2,7 mln zł. Po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych rentowność na poziomie operacyjnym w pierwszym półroczu 2021r wyniosłaby ok. 5,26%, a na poziomie zysku netto ok.3,97%” – czytamy w raporcie.

Spółki z grupy osiągnęły dodatni wynik finansowy wypracowany głównie w oparciu o nowo realizowane kontrakty budowlane, a także zwiększającą się sprzedaż i rentowność z działalności w segmencie wynajmu powierzchni handlowych, dodano.

Na poziom rentowności spółek z grupy w półroczu 2022 r. wpływ miały:
– spadek rentowności kontraktów drogowych;
– spadek rentowności w segmencie budynków produkcyjnych i usługowych i budynków użytku publicznego;
– obniżenie o 53% przychodów ze sprzedaży i o 44% wyniku netto (pomimo wyższej marży) w segmencie deweloperskim wynikający z harmonogramu realizowanych inwestycji deweloperskich, oraz zmiany koniunktury na rynku mieszkaniowym. (w IV kwartale 2022r. zostaną oddane do użytkowania i nastąpi przeniesienie własności ok. 410 lokali mieszkalnych zlokalizowanych w Bydgoszczy, Gdańsku i Zakopanym)
– poprawa rentowności spółki Marywilska 44 Sp. z o.o. na skutek rezygnacji w Polsce z ograniczeń covidowych, co umożliwiło powrót do umownych stawek czynszowych dla najemców Kompleksu Handlowego Marywilska 44 oraz na skutek poprawy poziomu komercjalizacji w zarządzanych obiektach, wymieniono.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2022 r. wyniósł 56,93 mln zł wobec 34,92 mln zł zysku rok wcześniej.

Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. W 2021 r. miała 2 506 mln zł skonsolidowanych przychodów.

XTB

(ISBnews)Śledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>


Poprzedni artykułBoryszew miał 78,77 mln zł zysku netto z dz. kont., 127,78 mln zł zysku EBIT w II kw. 2022
Następny artykułApator miał 4,99 mln zł zysku netto, 12,95 mln zł zysku EBIT w II kw. 2022 r.
isbnews agencja informacyjna
Agencja informacyjna ISBnews została założona przez dziennikarzy byłej agencji Internet Securities Businesswire, należącej do Euromoney Polska. Pod adresem portal.isbnews.pl prowadzimy serwis działający w czasie rzeczywistym, dostarczający informacje ekonomiczne dla inwestorów (zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych). ISBnews Informacyjny Serwis Biznesowy w formie spółki dziennikarskiej funkcjonuje od 1 października 2012 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here