Naga MarketsmirbudMirbud odnotował 28,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 24,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Finax

Podsumowanie ostatniego roku działalności

Zysk operacyjny wyniósł 52,22 mln zł wobec 51,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 949,1 mln zł w 2019 r. wobec 1 143,13 mln zł rok wcześniej.

Skutki pandemii najmniej odczuła branża budowlana, której działalność nie została zatrzymana przez rządowe decyzje administracyjne. W 2019 r. 84% przychodów grupy kapitałowej Mirbud pochodziło właśnie ze sprzedaży usług budowlano-montażowych, w kolejnym roku proporcje te z pewnością ulegną zmianie na korzyść działalności stricte budowlanej. Zawarte kontrakty drogowe aktualnie znajdują się we wczesnej fazie projektowania i realizacji, dlatego ich pozytywny wpływ na strukturę przychodów i wyniki grupy odczujemy w roku 2020 i latach kolejnych. Panujące aktualnie spowolnienie gospodarcze wpływa na spadek kosztów podwykonawstwa oraz cen materiałów i surowców niezbędnych do realizacji budów. Fakt ten, a także posiadanie portfela zamówień o historycznej wartości niemal 5 mld zł daje nadzieję na znaczne zwiększenie przychodów w kolejnych latach, a także osiągnięcie marż z posiadanych i przyszłych kontraktów na satysfakcjonujących poziomach. Realizacji tego scenariusza będzie sprzyjać planowany znaczący udział sektora budowlanego w odmrażaniu gospodarki po kryzysie – napisał prezes Jerzy Mirgos w liście do akcjonariuszy.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 7,39 mln zł wobec 6,27 mln zł zysku rok wcześniej.

Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here